תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית
 

 

X הסתר תפריט
 

דברי אורלי וילנאי פדרבוש
מקבלת אות עמותת אומ"ץ לשנת 2007

" במקום שבו אנחנו חיים, חייבים להשתמש בכח התקשורת כדי לשנות את המציאות. אני חושבת שאם אתה לא יודע לתעל את הכח הזה של המצלמה, את הכח שלך כאיש תקשורת, כדי לשנות את מציאות - כדי לעשות דברים טובים, זה יכל לעשות נורא נורא רע. אני עושה עם עצמי לא מעט שיחות בנושא הזה וגם יש גם כמה אסכולות עיתונאיות, שאומרות לא צריך לקחת את הכח הזה ולשנות מציאות - תקשורת רק צריכה לשקף אותה. אני גורסת אחרת. במקום שבו אנחנו חיים, בתוך כאוס חברתי כל כך גדול. מתוך עוולות חברתיות עצומות ונוראות בעיני, חייבים להשתמש בכח הזה. אין לנו את הפרווילגיה, לוותר עליו. ואני, עם כל הקשיים בדרך, מנסה לעשות את המכסימום, בכח הרדיו, הטלויזיה והעט. "

 

 

הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.