תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

 

למען חברה בת קיימא עלינו לפעול גם למען הגנת הסביבה איכות הסביבה

בחודש יוני 2004 החליטה עמותת אומ"ץ לפעול בנושאי סביבה הבאים:
מתקנים מסוכנים, המכילים חומרים מסוכנים וכמו-כן בנושא קרינה בלתי מייננת.

מתקנים מסוכנים
סכנה קיומית למדינת ישראל

דו"ח מבקר המדינה מס' 54(ב)
מעלה שורה של מחדלים חמורים ביותר
המחייבים שינוי מערכתי כולל במדינת ישראל.
המחדלים הללו מתמשכים מזה שנים,
תוך התעלמות מוחלטת מדוחו"ת קודמים

של מבקר המדינה.
עמותת אומ"ץ פועלת לתיקון המעוות.
ר' הצעה לאמנה
סכנה! קרינה סלולרית
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא קרינה בלתי מייננת בצה"ל
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא תקינות 26/07/05
נייר עמדה בעניין קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי
נייר עמדה
10/8/05
"בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא מהימנות"
שאלות נפוצות על אנטנות סלולריות
התייחסות אומ"ץ להצעת תקנות 7/10/07
דברי הסבר / הרחבה להתייחסות לתקנות 14/10/07
בשנת 2008 פעילות זו של אומ"ץ הופסקה ללא קיום דיון מסודר בועד המנהל.
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.