תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית אודות - תפריט משני פעילויות העמותה - תפריט משני אומץ בחדשות - תפריט משני בעלי תפקידים בעמותה פרסומים של חברים
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס חיפוש באתר זה אנגלית
 

 

X הסתר תפריט
 

אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות

אלו היו מטרות עמותת אמיתי (1990) שנינטשה
ובגלגולה השני אומ"ץ (2003), שהוקמה בחטא:

אזרחים למען (מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) עצמם

סיפור המעשה:

בשנת 2009 שונה שם העמותה לתנועת אומ"ץ.
הצדק החברתי נעלם וכך גם המנהל התקין במוסדות העמותה.

בתאריך 2.4.13 פרסמה ועדת הביקורת של אומ"ץ את ממצאיה:

- ציטוט -

עם הקמתה, חרטה תנועת "אומ"ץ" על דגלה את הצדק החברתי כאחד מעמודי התווך הבסיסיים של הקמתה ואז הוקמה השלוחה של "אומ"ץ חברתי". מעיון בנתונים דלעיל, עלה הרושם, לפיו, בטרם שלב המעשים, יש לעשות בדק בית חוזר באם התנועה עומדת על הגדרתה החברתית, מעבר להגדרה הפוליטית ומניעת השחיתות.

וזאת בין היתר לאור העובדה כי בשלב המעשה, נראה כי חלק זה נדחק מעט בפועל וכן אל מול התקשורת, שם מוצגת ומוכרת אומ"ץ, בעיקר בפן השחיתות, מה שמצדיק ההתנהלות התקשורתית ושל הגורמים הרלוונטיים השונים, הגובלת לעתים בזלזול.

לא זו, אף זו - כיום, כאשר הדרישה לצדק חברתי נמצאת בכותרות, קיימים עשרות תנועות וארגונים העוסקים בסוגיה החברתית, ולכן הערך המוסף של תנועת אומ"ץ בטל בששים.

לאחרי, באם תהא החלטה על היוותרות העניין החברתי כאבן יסוד, יש לפעול במטרה לשנות ההתנהלות בנדון, במפורט דלעיל.

מינוי צוות לעניין אומ"ץ חברתי - מבדיקת הנתונים השונים עולה, בין היתר, כי אין צוות ממשי וקבוע אשר יטפל בתחום הענק והחשוב הזה, של אומ"ץ חברתי.

חלוקת הצוות לצוותי משנה - מעיון בתכתובות השונות בתיק עולה, בין היתר, כי ההתנהלות היא לא מסודרת, אין מעקב של מענה לתכתובות והטיפול השוטף בהן ונראה כי עסקינן בשיטת "שלח לחמך על פני המים" ומבחינת "תפסת מרובה לא תפסת".

וזאת בעיקר בשל העובדה כי אין ניהול עבודה מסודר, של צוותי משנה, בכל תחום בנפרד, כאשר בראש כל כל צוות יש מרכז הפועל באופן שוטף ודואג לקידום העניינים נשוא הצוות.

התחום החברתי הינו בבחינת מעיין נובע של תחומי משנה וחייב להיות חלוקה נימית של העוסקים במלאכה על מנת להגיע לתוצאות.

דוברות ותקשורת - בבדיקה אצל הגורמים ובנתונים דלעיל, עולה בין היתר, כי בשל מחלוקות ושאלת סמכויות בעמותה, נדחקה הדוברות, בעניין האומ"ץ החברתי למינימום ובוטלה כליל. כך, למשל, במסגרת האתר של אומ"ץ, נדחק העניין החברתי לאחת מכותרות המשנה, באופן לא נראה דיו, וכך שנכלל תחת הכותרת "יומן פעילות" וכך שהנתון המעודכן האחרון הוא מחודש 2/12, קרי: לפני יותר משנה. כמו כן, לא מפורטים במסגרתו הרבה צעדים משמעותיים, לרבות ניירות עמדה אשר נוסחו בשיתוף גורמים מקצועיים בתחומם, פגישות חשובות (לדוגמה עם כבוד השר ליצמן) וכיו"ב.

גם תחת הכותרת של התקשורת, היחס הוא לא הגיוני, בין המובא בתקשורת בענייני השחיתות אל מול הנושאים החברתיים. וזאת, מקל וחומר בתקופת בחירות, המסתיימת בימים אלה, בה הסוגיה החברתית הייתה כה מהותית וחשובה. יצויין כי, ככל, אזכור אומ"ץ בתקשורת במסגרת חברתית הינה חסרה. כך, למשל, במאבק האוהלים והגם שנציגי אומ"ץ הגיעו למקום, לא אוזכרה אומ"ץ כחלק מהמאבק.

באופן כללי, תפקידה של אומ"ץ בפן החברתי לא ידוע מספיק, לא מוכרת מספיק וזאת, בין היתר, כפועל יוצא מהחסר התקשורתי של סוגייה זאת. החסר התקשורתי, מעבר לפן הציבורי, מביא, בין היתר, לאי הכרה של תחום זה במסגרת התנועה ואף לזלזול של הגורמים הנחקרים, עד כדי התעלמות מהפניות בכתב של הצוות החברתי בסוגיות בוערות וחשובות.

- סוף ציטוט -

בתאריך 4.4.13 הגיבה לנ"ל הנהלת אומ"ץ:

- ציטוט חלקי -

אנו סבורים שהפרק בדו"ח המתייחס לפעילות אומ"ץ בנושא החברתי אינו משקף את המציאות נכוחה.

- סוף ציטוט -

העמותה הכריזה עם הקמתה על דרך השגת המטרות:

 • העמותה תפעל בכל דרך חוקית על מנת להשיג את מטרותיה (חינוך אכיפה וכד').

  במהלך האסיפה הכללית האחרונה של עמותת אומ"ץ, שקויימה בתאריך 11.4.13, התקבלו החלטות בחוסר סמכות, משום שלא היה מניין חוקי לאסיפה זו על פי הוראות התקנון התקף. היתה הצבעה ברוב קולות המשתתפים לשינוי התקנון, מבלי שניתנה הזדמנות נאותה לחברים (שהקשר עמם נותק) להתייחס ולהביע את דעתם.

 • © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
   

   

  האמת על תנועת
  הלוגו של תנועת אומץ

  הקלק לקבלת פרטים