X הסתר תפריט
 

פרוייקט חינוכי

משפטי הראווה של עמותת אומ"ץ

במסגרת המיזם החדש מבית היוצר של הסניף הצפוני של העמותה ניהלו סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה משפטים העוסקים בבעיות חברתיות מרכזיות  |  אם עני לי – מי לי?  |  כתבו עלינו 1 2 3 4

זוהי יוזמה חדשה של הסניף החיפאי של עמותת אומ"ץ בשיתוף אוניברסיטת חיפה, "משפטים ציבוריים" העוסקים בנושאים חברתיים, שמטרתם חיבור של סטודנטים לעבודה סוציאלית למציאות שאיתה הם עומדים להתמודד בעבודתם השוטפת. מאחורי הרעיון עומדים ראשי סניף העמותה בחיפה, עו"ד חיים נתיב וד"ר עודד סושרד, שחברו לפרופ' רחל לב-ויזל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה.

מטרת הפרויקט היא לקרב 150 סטודנטים לעבודה סוציאלית בתחילת דרכם אל הציבור על שלל מצוקותיו האישיות, החברתיות והכלכליות. במסגרת הפעילות ינהלו הסטודנטים "משפטים ציבוריים" בסיוע מנחה מקצועי שייבחר על ידי אומ"ץ. המשפטים מתמקדים בבעיות חברתיות מרכזיות המעסיקות את החברה הישראלית: קטינים נזקקים, אלימות במשפחה, זכויות החולה, עוני, הגנת הפרטיות והמצב האקולוגי. לכל משפט הוזמנו אנשים הפעילים בתחום, לרבות שרים וחברי כנסת, מנכ"לי ארגונים ופעילים.

להלן פרטי המשפטים הציבוריים, על-פי סדר עריכתם:

נושא

מנחה

תפקיד / מומחיות

תאריך
המשפט

אלימות במשפחה
"משפחה שכזאת ?!" - אחריות הרשויות

עו"ד אדי מאירי

מומחה במשפט אזרחי-מסחרי ובדיני נזיקין

4.12.07
12:00-16:00

הגנת הפרטיות
בנפול עלה התאנה
- על הזכות לפרטיות בעידן המידע

מר דובי בירן

חוקר פרטי

11.12.07
12:00-16:00

בריאות
"מישהו מטפל בך?" - על זכויות החולה

גב' אראלה גולן

רכזת פרויקטים ארצית - עמותת אומ"ץ

18.12.07
12:00-16:00

איכות הסביבה
"געגועים לנחל"
- טיפול הרשויות בנחל הקישון

מר שי כהן

מנהל החברה להגנת הטבע – קהילת חיפה

25.12.07
12:00-16:00

ילדים בסיכון
דיון בנושא: "של מי הילד הזה?"

גב' יעל שפירא

עו"ס, מנהלת לשכת הרווחה – הדר, חיפה

1.1.08
12:00-16:00

עוני
דיון בסוגית חסרי אמצעים במדינת רווחה.
מה זה עוני? היש עוני בישראל? מי "אשם" במצב?

עו"ד חיים נתיב

חבר הנהלה – אומ"ץ צפון

8.1.08
12:00-16:00

המשפטים הציבוריים נערכו בפני הקהל הרחב.

כל המפגשים עם המנחים, וכמובן כל המשפטים הציבוריים התקיימו במועדם, ללא קשר לשביתת המרצים..

 

 

 

האמת על תנועת
הלוגו של תנועת אומץ

הקלק לקבלת פרטים

ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

© כל הזכויות שמורות לעמותת אומ"ץ

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.