אומץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
אומץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
תנועת אומץ
אודות - תפריט משני
פעילויות העמותה - תפריט משני
בעלי תפקידים בעמותה
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס
ניווט באתר
אנגלית

מידע בסיסי על עמותות ומוסדות מלכ"ר

כל עמותה רשומה חייבת להקים את הגופים הבאים:

ועד מנהל - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה אשר מנהלים את פעילות העמותה. ועד מנהל בעמותה מקביל בתפקידו לדירקטוריון בחברה.

ועדת ביקורת - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה אשר תפקידם לבקר את התנהלות העמותה ולהוציא דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה. עמותה רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת. עמותות שמחזור ההכנסות השנתי שלהן עולה על מיליון ש"ח מחויבת במינוי רואה חשבון.

אסיפה כללית - כינוס של כלל חברי העמותה. לפי החוק יש לכנס אסיפה כללית לפחות פעם בשנה. אסיפה כללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון העמותה ולבחור את הוועד ואת ועדת הביקורת. כמו כן, לאסיפה כללית קיימת הסמכות להחליט על פרוק עמותה.

כיצד נתרום לתהליך של התהוות וחיפוש דרך
של יחסי המדינה עם חברה אזרחית
המיוצגת על ידי עמותות - ארגוני המגזר השלישי?

אינדקס ארגונים / עמותות

מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.