תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
דף הבית
אודות - תפריט משני
פעילויות העמותה - תפריט משני
בעלי תפקידים בעמותה
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס
ניווט באתר
אנגלית
אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות - הינה עמותה שפעלה בשנים 1990-1999 על בסיס הצטרפות התנדבותית.

דף זה מיועד להנציח את עמותת אמיתי, שפעילותה הוקפאה בנסיבות עלומות!

העיתונאי בדימוס, אריה אבנרי ז"ל (1937-2016), שייסד באוגוסט 1990 את עמותת אמיתי והיה היו"ר שלה, פרש ממנה במאי 1999, לאחר שנתגלו באמיתי סיכסוכים פנימיים בעקבות טענות לאי-סדרים חמורים בה.

בשנת 2003 ייסד אבנרי ביחד עם עוד ארבעה מחברי אמיתי את עמותת אומ"ץ ומאז ועד פטירתו עמד בראשה. באתר הרשמי של תנועת אומ"ץ נכתב בשעתו כי אמיתי היא גלגולה הקודם של אומ"ץ. לפניכם תמונת מסך:

אמיתי גלגולה הקודם של תנועת אומץ

בתאריך 15 ביוני 2004, כשנה לאחר רישומה של אומ”ץ כעמותה, פנה מבקר פנים של רשם העמותות, מר יצחק זגגי, למשרד רו"ח שיץ הזנפרנץ ושות' על מנת שיוגש תצהיר חתום בפני עו"ד, כנדרש על פי חוק, המצהיר כי אומ”ץ לא הוקמה עקב הליכי מחיקה של עמותה אחרת, או עקב אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י רשם העמותות, או עקב ניסיון להעתיק פעילות של עמותה אחרת, או עקב אי-סדרים של עמותה אחרת.

כתגובה לדרישה לתצהיר כנ"ל שלח מר אריה אבנרי לרשם העמותות תצהיר, שנחתם על-ידו בתאריך 4 ביולי 2004, בו הוא הצהיר כי, אומ"ץ לא הוקמה עקב הליכי מחיקה של עמותה אחרת, או עקב אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י רשם העמותות, או עקב ניסיון להעתיק פעילות של עמותה אחרת, או עקב אי-סדרים של עמותה אחרת...

הקמת עמותת אומ"ץ הידועה בשמה המלא:

אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
זהו נסיון להעתיק את פעילותה של:

אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות.
 
 
סיפור המעשה:
עמותת אמיתי >  תנועת אומץ - קיצור תולדות הזמן
 

 
המסקנה: מדובר בתצהיר כוזב!
 
למידע נוסף ראו

מדוע צינזר קפה דה מרקר את
השקשוקה של אמיצי אומ"ץ ?


 

 
ביקורת על תנועת אומ"ץ
חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.