תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית

 

 

X הסתר תפריט
 

מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

עמותת אומ"ץ פונה לגולשים בעלי אזרחות טובה ורצון לבער את נגע השחיתות להצטרף כחברים, להתנדב לפעילות ו/או לסייע בגיוס תרומות לעמותה, שיאפשרו לשאת בנטל הכספי הכבד של המאבק בשחיתות.   ר' תקנון העמותה קובץ פי.די.אף. להורדה.   הורד תוכנה לקריאת קבצי pdf
לחץ על הקישור טופס בקשת הצטרפות כחבר בעמותה .
יש להדפיס את הטופס, למלא אותו על כל פרטיו ולפעול לפי ההוראות הרשומות בו.
לחץ על הקישור טופס למתן תרומה לעמותה קובץ פי.די.אף. להורדה.
הערה: עבור כל תרומה תשלח קבלה + אישור לפי הוראת סע' 46.

אישור מלכ"ר מטעם משרד האוצר אישור ניהול תקין מטעם משרד המשפטים

רשות התאגידים - רשם העמותות > משרד המשפטים > צפיה בעמותות > אומ"ץ
 
הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים

ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.