מפתח פעילויות העמותה פעילויות אומ"ץ שהותרו לפרסום
פירוט לחודשים יוני-דצמבר 2007
הפעילויות מוצגות עובדתית, בסדר כרונולוגי יורד

פעילות לפי תקופה:   2003-5, 2006, 2007 ינואר - מאי,
2007: יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, 2008

דצמבר 2007

בוגרי אגף התקציבים דואגים לחברים

31/12/07
לדף הבא - שנת 2008 לעמותת אומ"ץ הגיע מידע לפיו "בוגרי" אגף התקציבים במשרד האוצר דואגים זה לזה כארגון מסודר, על-מנת לסדר עבודות יעוץ ותכנון כלכלי במשרדי ממשלה.

במכתבו מפרט יו"ר העמותה, אריה אבנרי שמות של חברות ושל אנשים המעורבים לטענת העמותה בניגוד אינטרסים ופגיעה במינהל התקין. בין היתר מדובר בהסכמים בין אגד למדינה בסכומים הקרובים למיליארד שקלים לשנה. עפ"י מידע המצוי בידי עמותת אומ"ץ, מאז מונתה חברת עדליא למרכזת מנהלת ההפרטה של קווי התחבורה הציבורית, הוארכה ההתקשרות עימה מספר פעמים ומעבר לכך נראה כי קיבלה מטלות נוספות, ללא מכרז. בימים אלו עומד להתפרסם מכרז חדש לניהול מנהלת הפרטת קווי התחבורה הציבורית ועולה החשש כי מכרז זה יהיה תפור למידותיה של חברת עדליא.


לראש הדף הצעה לשינוי חוק הדרכים (שילוט)

31/12/07
עמותת אומ"ץ, פנתה באמצעות ח"כ גלעד ארדן לחברי ועדת הכלכלה, שלא לתת ידם לשינוי המבוקש ע"י חבר הכנסת יורם מרציאנו בהצעת החוק הדרכים (שילוט) (תיקון - שילוט חוצות), התשס"ז-2006.

ח"כ מרציאנו הכריז בישיבה קודמת של ועדת הכלכלה כי הצעת החוק באה לעשות סדר במדינת ישראל, שבה לדבריו, מאז 1965 לא חוקק במדינת ישראל חוק המסדיר את עניין שלטי החוצות.

אומ"ץ טוענת כי המצב המשפטי היום מאד ברור, שכן החוק הקיים מסדיר באופן ברור את הנושא. מדברי ההסבר לחוק עולה, כי כבר בשנת 1959 מינה שר העבודה ועדה לבדיקת שלטי הפרסומת הרבים המוצבים לאורך כבישי הארץ. מסקנות הועדה דאז היו, שהצבת אמצעי פרסומת בצידי הדרכים מסכנות את בטיחות התנועה ובשל כך המליצה הועדה להסיר את השלטים פרט למקרים מיוחדים המצדיקים הצבתם. מחקרים רבים מלמדים, כי שילוט חוצות יוצר סכנה בטיחותית, ושלט פרסומת הוא בבחינת גורם המסיח את דעת הנהגים והשפעתו רעה במיוחד בדרכים בין עירוניות בגלל מהירות הנסיעה הגבוהה.

הצעתו של חבר הכנסת מרציאנו, פותחת פתח מאד גדול לשלטי חוצות בישראל, ומציעה שלא תהיה שום מגבלה בשום סוג של דרך בין עירונית באשר להצבת שילוט. מעבר לנושא הבטיחותי עולה גם הנושא הסביבתי של חזות המרחב הציבורי, מאחר ושלטי חוצות מפקיעים את המרחב הציבורי השייך לכולנו.

פעילות קודמת | פעילות המשך


לראש הדף אי אכיפת צו מוסכם על ידי הרשות להגבלים עסקיים

31/12/07
עמותת אומ"ץ פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים ובקשה לדעת מדוע אינה אוכפת את הצו המוסכם שניתן בתיק בני משה קרסו.

בתאריך 24/3/03 הוציא בית הדין להגבלים עסקיים "צו מוסכם" בהסכמת יבואני רכב, בנסיון למגר "פרקטיקות רבות המוכתבות על ידי יבואני הרכב, שהן בגדר "הסדר כובל" הפוגע בתחרות".

מאחר וצו זה לא כובד ע"י כמה מיבואני הרכב וגם לא נאכף ע"י הרשות להגבלים עסקיים פנתה חברת אוטו-ליין, בתאריך 1/7/04, לבית-הדין להגבלים עסקיים בבקשה שיקבע כי יבואני הרכב מפרים את הוראות הצו המוסכם ואת חוק ההגבלים העסקיים. בית המשפט התלה את הבקשה עד לסיום בדיקת הממונה. הממונה הודיע לאחר חצי שנה נוספת כי הסכמי התחזוקה של היבואנים אינם עומדים בהוראות הצו המוסכם וכי בדעתו לנקוט בצעדים המתחייבים. על בסיס התחייבות מפורשת זו של הממונה החליט בית הדין בתאריך 7/3/05 למחוק את בקשת אוטוליין.

חצי שנה לאחר מכן קבע הממונה בתאריך 7/9/05 כי הצו המוסכם אכן הופר, אולם לא דרש מהיבואנים לחדול מקיום "הכבילות", אלא הסתפק בהוראה שלא להתקשר בהסכמי תחזוקה חדשים והוסיף שישקול את תיקון הצו המוסכם, באופן שיתיר קיומם של הסכמי תחזוקה שיובאו לבדיקתו.

משהגיעה אוטוליין למסקנה כי הממונה אינה עושה די לאכיפת הצו המוסכם שהופר ע"י מתחריה פנתה שוב אל בית המשפט בבקשה לקבוע כי הצו אינו נאכף ובדרישה לצעדי אכיפת הצו. הממונה השיבה כי הטיפול בתלונותיה של אוטו-ליין לא מוצה. לשיטתה, משטענותיה של אוטו-ליין נבחנו על ידי רשות ההגבלים העסקיים והיא פועלת ליישום מסקנותיה, אין מקום לבירור בקשתה בבית הדין.

בפברואר 2007 קבע בית הדין כי הממונה היא הגורם המקצועי האמון על אכיפת הוראות הצו המוסכם ובידי הממונה מצויים הכלים המתאימים למלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר ובית הדין נעדר סמכות במקרה זה לדון בטענותיה של אוטו-ליין, כפי שהן הובאו בבקשתה.

אומ"ץ טוענת כי צו מוסכם ללא אכיפת הרשות להגבלים עסקיים הוא "כלי ריק" ואינו משרת את המטרות אשר להם נועד. נוצר מצב בלתי נסבל בו רשות שלטונית מעודדת, כביכול, בחוסר אכיפתה את הצו, את יבואני הרכב לנקוט פעולות אנטי תחרותיות ובלתי חוקיות, בניגוד לרציונאל העומד בבסיס הצו ומטרותיו.


לראש הדף האגודה למלחמה בסרטן

31/12/2007
אומ"ץ תובעת לבדוק חשד לאי סדרים לכאורה וניגוד עניינים באגודה למלחמה בסרטן

עמותת אומ"ץ פנתה אתמול למבקר המדינה ולשרי משרד הבריאות והגנת הסביבה בבקשה לקבל תשובות על שורה של שאלות שעולות מכתבה בעניין האגודה למלחמה בסרטן ששודרה במוצ"ש (29/12/07) בערוץ 10. מכתבה זו עולים חשדות למינהל בלתי תקין ולכאורה ניגוד עניינים בהנהלת האגודה הנ"ל.

האחראית על הפרוייקטים באומ"ץ, אראלה גולן, פנתה לגורמים ממלכתיים כדלקמן:

"חברי עמותת אומ"ץ כמו רבים בקרב אזרחי ישראל הזדעזעו במוצ"ש לצפות בכתבה בערוץ 10 וללמוד עובדות על הקשר הנורא שבין הון וסרטן. עמותת אומ"ץ מבקשת ממך לבדוק ללא דיחוי האם נכונות העובדות הבאות:
 1. בעלה של מירי זיו מנכ"לית האגודה למלחמה לסרטן, מזה 15 שנה, הוא יוסי זיו והינו מנכ"ל רמת חובב?
 2. האם נכון כי במועצת המנהלים של האגודה מכהנים אנשים הקשורים ישירות עם מפעילים מזהמים ולכל מפעל מזהם ברמת חובב יש נציג באגודה?
 3. האם נכון כי במועצת המנהלים של האגודה למלחמה בסרטן מכהנים אנשים הקשורים ישירות ליצרני תרופות המשמשות לטיפול במחלות הסרטן?
 4. האם נכונה העובדה שהוגש בג"צ של האגודה למלחמה בסרטן והאגודה לזכויות החולה כנגד משרד הבריאות, הקשור להכנסת תרופות מצילות חיים - עובדה שלכשעצמה חיובית מאד וראויה. אך, כשקיים קשר לכאורה בין האנשים היושבים במועצת המנהלים כמו אלי הורוביץ ובין חברת "טבע" יצרנית אותן תרופות, קיים חשד לניגוד עניינים.
 5. האם נכון הוא שמנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן מתעלמת ממחקרים עדכניים של רשם הסרטן במשרד הבריאות ד"ר מיכה בר-חנא ושל המכון הלאומי לחקר הסרטן בארה"ב, בדבר הקשר בין זיהום סביבתי ובין מחלות סרטן, ובכך בעצם "מאפשרת" להתעלם מנושא כל כך חשוב בו צריכה האגודה לעסוק.
 6. האם נכון שהאגודה למלחמה בסרטן "מונעת" מעמותות אחרות לפעול בתחומים הרלוונטיים?
 7. האם התקבלו איומים של האגודה על הנהלת אחד מבתי החולים?"


לראש הדף מיגור השחיתות בשלטון המקומי

30/12/2007
האסיפה הכללית של עמותת אומ"ץ, שנערכה בתאריך 27/12/2007 בבית סוקולוב בת"א, החליטה להכריז על שנת 2008 - שבה אמורות להיערך בחירות ברשויות המקומיות ברחבי הארץ - כשנת מיגור השחיתות בשלטון המקומי.

למטרה זו הקימה העמותה מטה מבצעים מיוחד, שיאסוף מידע רלוונטי ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ובמקביל מתכוונת העמותה לפנות בימים הקרובים אל תושבי המדינה להעביר אליה תלונות ומידע על פגיעות במנהל תקין, בטוהר המידות ומעשי שחיתות של נבחרי ציבור.

אומ"ץ מתכוונת לבדוק בסיוע משפטנים ומומחים את המידע שיזרום אליה ולהעניק לו טיפול מזורז בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק.

יצויין שבאחרונה נפגשו ראשי העמותה עם היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, וקיבלו ממנו הבטחה שכל החקירות שייפתחו במהלך השנה נגד נבחרי ציבור בכלל וראשי רשויות מקומיות בפרט, יימשכו ללא כל קשר למועד הבחירות. המשטרה קיבלה באחרונה הנחיות בהתאם מהיועץ המשפטי בעניין זה.


לראש הדף הגברת המאבק בקשרי הון-שלטון

30/12/2007
האסיפה הכללית של עמותת אומ"ץ, שנערכה בתאריך 27/12/07 בבית סוקולוב בת"א, החליטה להגביר בשנה הבאה את המאבק בנושא קשרי הון-שלטון, שהפך להיות הרעה החולה של המדינה.

במהלך אסיפה זו סקר אריה אבנרי, יו"ר הנהלת העמותה, בפני הנוכחים את פעילות העמותה בנושא חשיפת קשרי הון-שלטון בשנה החולפת והצביע על שורת הישגים, ביניהם:

 • בעקבות פעילות העמותה חוייבה שרי אריסון לשלם מלוא המיסים על רווחי חברותיה בבנק הפועלים. התערבות העמותה באה בעקבות פניה של הגב' אריסון אל רשויות המס בבקשה לשלם מס מופחת לאחר שהמניות המוחזקות ע"י חברות בנאמנות הרשומות בחו"ל.
 • משפחת ורטהיימר חוייבה לשלם את מלוא המס על מכירת מניותיה של חברת ישקר. קודם לכן טענה המשפחה שעליה לשלם מס מופחת מאחר שמניות החברה נמכרו לחברת ישקר ב' שבה כבר שותף המשקיע שרכש את החברה.
 • אומ"ץ הפנתה את תשומת ליבו לראשונה של משרד האוצר לקבל את חלקה של המדינה בהתאם למכירת מניות חברת תנובה, בהתאם להסכם שתמורת השתתפות המדינה.
 • אומ"ץ פעלה לסיכול תביעתה של משפחת עופר לשנות את ההסכם עם המדינה בעניין גובה התשלום עבור רכישת חשמל בתחנה הפרטית במישור רותם.
 • אומ"ץ השתתפה בקואליציה שהתנגדה להקמת סניף של איקאה בראשון-לציון, שלא עפ"י המנהל התקין.

 • לראש הדף זכות הציבור לדעת

  24/12/07
  אומ"ץ דורשת משר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, לשקול מחדש ניסוח של הצעת חוק האוסרת פרסום שמו של חשוד עד להגשת כתב אישום נגדו.

  לדעת אומ"ץ יש מקום לשמור על שמו הטוב של כל אדם, על אחת כמה וכמה אם החשדות מתבטלים ולא מוגש נגדו כתב אישום. עם זאת כאשר מדובר באיש ציבור - שר, ח"כ, ראש עיר, וכו' חשוד בפלילים - יש מקום לפרסם את הדבר ברבים בשם העיקרון של זכות הציבור לדעת. על אישי ציבור לשמש דוגמה ומופת אישי. אם חלילה הם נחשדים בפלילים, חובתו של הציבור לדעת זאת.

  לא יעלה על הדעת שבמסווה של אי פרסום שמם של חשודים יצליחו אישי ציבור שסרחו לשמור על שמם הרע הרחק מעין הציבור. לדעת אומ"ץ אם יפורסם במקום שמו של החשוד כינוי כללי, כמו "חבר כנסת" או "פקיד בכיר" תהיה החשדה כללית ויפוצו שמועות על חפים מפשע.


  לראש הדף חשד לשימוש בכספי ציבור לצורך תעמולה פוליטית
  בבחירות לרשויות מקומיות

  23/12/2007
  עמותת אומ"ץ פנתה לשר הפנים, מר מאיר שטרית בעניין בחירות לרשויות המקומיות, שיתן הנחיות ברורות לראשי הערים, הנוטלים חלק במערכת הבחירות, שעליהם לפעול עפ"י ובהתאם לחוק והזמנים הקבועים בו וכי ראוי כי פרסום יעשה מתקציב רשימתם ולא מתקציב הציבור בכללותו.

  לעמותת אומ"ץ הגיעו, לאחרונה, פניות מאזרחים המלינים על כך, כי בתחום הרשות המקומית בה הם מתגוררים, מוצבים שלטים הנושאים אופי תעמולתי פוליטי וכל תכליתם היא תעמולה פוליטית של ראש המועצה המקומית, במימון המועצה המקומית ועל חשבון הקופה הציבורית.

  מאחר ושנת הבחירות לרשויות המקומיות מתחילה בימים אלה, עמותת אומ"ץ מוצאת לנכון להתריע על שימוש בכספים של גוף מבוקר בדרך אסורה לפי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן: "החוק"). המחוקק ביקש בדרך זו למנוע מרשויות מקומיות, החולשות על תקציבי הציבור, את השימוש בכוחן האמור (הכולל את היכולת לאשר תקציבים) כדי להזרים כספי ציבור למטרות שאינן אלא תעמולת בחירות.

  עולה חשש כי הצבת שלטים מהווה תעמולת בחירות כפשוטה ואין הדבר צריך להיות על חשבון תקציב העירייה. עפ"י עקרונות המינהל התקין יש להקפיד על קביעת חיץ ברור בין תקציבה של רשות מקומית והשימוש בו לבין תקציב בחירות מפלגתי והשימוש בו.


  לראש הדף חשד לשימוש בכספי ציבור לתעמולה פוליטית
  בישוב בית אריה-עופרים

  23/12/2007
  עמותת אומ"ץ פנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט אליעזר ריבלין, בעניין פנייה שהגיעה אל עמותת אומ"ץ ממר אבינועם מגן, פעיל חברתי וצרכני, המתריע על שימוש פסול, לכאורה, בכספי המועצה המקומית בית אריה עופרים, בכדי לממן שלטים רבים ברחבי הישוב הנושאים אופי תעמולתי פוליטי.

  לראש הדף תלונה נגד ראש הממשלה בפרשת בחירת הפטריארך החדש

  23/12/07
  עמותת אומ"ץ מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה להורות למשטרה לפתוח בחקירה פלילית בחשד לכאורה בעבירות של זיקה פרטית, מרמה והפרת אימונים אשר נעברו ע"י ראש הממשלה, או שרי ממשלה, בפרשת מינוי תיאופולוס ג'אנופולוס, כפטריארך היווני במקומו של איריניאוס הראשון.

  בכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ב- 5/10/07 נטען כי מינויו של תיאופולוס ג'אנופולוס עוכב בשל סירובו לעסקת נדל"ן שאמורה היתה להתבצע באדמות הכנסייה בבית שמש. בעסקה זו היה מעורב עו"ד אורי מסר ידידו ומקורבו של ראש הממשלה אהוד אולמרט. על פי הכתבה נפגש תיאופולוס בין השאר עם יועצת ראש הממשלה לשעבר, רבקה פאלוך ולמקרא הציטוטים שבכתבה עולה כי היה קשר ישיר לכאורה בין לשכתה של פאלוך לבין משרדו של עו"ד מסר. כן נטען בכתבה כי ועדת שרים בראשותו של השר רוני בראון שדנה במינוי נפגשה עם תיאופולוס בחודש יולי 2006 אך לא קידמה את המינוי בנסיבות מוזרות. רק לפני כמה חודשים אחרי שבראון התפטר ובמקומו נתמנה השר רפי איתן, קודם המינוי ובימים אלה אישרה הממשלה את המינוי.


  לראש הדף מה הנימוקים לסגירת תיקו של עו"ד יחזקאל בייניש?

  23/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר לפרקליט המדינה עו"ד משה לדור ולמנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות עו"ד אביה אלף בבקשה לקבל את הנימוקים לסגירת תיק החקירה נגד עו"ד יחזקאל בייניש, שנחשד בעבירות מס בפרשת התזמורת הסימפונית ירושלים.

  בפנייתו של יו"ר הנהלת העמותה אריה אבנרי נאמר:

   "פרקליטות המדינה קיבלה בשבוע שעבר החלטה שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית נגד עמותת התזמורת הסימפונית ירושלים ונגד בעלי תפקידים בעמותה, לרבות נגד עו"ד יחזקאל בייניש, ששימש כיו"ר העמותה.
   להחלטה לסגור את תיק החקירה נגד עו"ד בייניש עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת ומשפטים פליליים של עבריני מס. בחודשים האחרונים אירעו כבר כמה מקרים בהם שופטים נמנעו מלהרשיע עבריינים שעברו עבירות זהות לאלה שעבר לכאורה עו"ד בייניש, בכך שקיבלו טענות של סנגוריהם שקבלו על טענות איפה ואיפה.
   אנו פונים אליכם בבקשה להעביר אלינו בהקדם את נימוקיה של המחלקה הכלכלית פרקליטות שנתקבלה למרות שרשם העמותות התריע בשעתו בדו"ח החקירה שפורסם ב- 2005 על "ממצאים חמורים וחריגה מהנורמות הציבוריות"."


  לראש הדף עסקאות תמוהות של חברת החשמל עם חברת סימנס

  20/12/2007
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה להנחות את חברת החשמל שלא לבצע שום עסקאות עם חברת סימנס עד שתסתיים חקירה בנושא חקירה משולבת של המשטרה ושל הרשות לניירות ערך, בחשד שחברת סימנס שיחדה את אחד הדירקטורים בחברת החשמל (ששוהה בחו"ל ואינו חוזר ארצה) במסגרת רכישת שתי טורבינות גז קודמות מתוצרתה.

  עפ"י פרסומים בכלי התקשורת הציעה בימים אלה חברת סימנס לחברת החשמל לרכוש שתי טורבינות גז בסכום של 60-70 מיליון דולר, כדי לאפשר את הרחבת תחנת הכוח של החברה ברמת חובב. עפ"י מידע המצוי בידי אומ"ץ, העלות הכוללת של שתי הטורבינות הקודמות (שנרכשו לפי החלטת הדירקטור השוהה בחו"ל) הסתכמה אף היא בעשרות מיליוני דולרים. שתי הטורבינות הללו לא הורכבו עד כה והינן מושבתות למעשה וכתוצאה מכך נגרם לחברת החשמל נזק נוסף המסתכם בעשרות מיליוני דולרים נוספים. עוד פורסם, כי שר התשתיות הלאומיות, בנימין בן אליעזר, חתם לאחרונה על אישור הקמת תחנת הכוח החדשה ברמת חובב והמשמעות היא אישור בדיעבד לרכישת טורבינות חדשות.


  לראש הדף מדוע תועבר מתפקידה יו"ר וועדת הביקורת של חברת החשמל?

  20/12/2007
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה ולשר לתשתיות בעניין כוונה להעביר מתפקידה את עו"ד שלומית ברנע-פרגו, יו"ר ועדת הביקורת של חברת החשמל.

  עיתוי החלפתה של הנ"ל מעוררת תהיות רבות לאור העובדה שבימים אלה נחקרים ונבדקים שורה של נושאים רגישים ביניהם פרשת סימנס, נפוטיזם בקרב עובדי חברת החשמל, חשמל חינם לעובדים וגילויי שחיתות נוספים.

  ממבקר המדינה, השופט בדימוס מר מיכה לנידנשטראוס ביקשה העמותה להתערב ומבנימין בן אליעזר, שר התשתיות הלאומיות מבקשת העמותה להשיב האם הכוונה לסיים את תפקידה של עו"ד ברנע-פרגו היתה על דעתו ובמידה ותשובתו חיובית לנמק את תמיכתו בהעברתה מתפקידה.


  לראש הדף נדרש פיקוח צמוד של מומחה בריאות הציבור ברמת חובב

  19/12/07
  אומ"ץ דורשת ממשרד הבריאות כי במועצה התעשייתית רמת חובב יועסק עובד בכיר, בוגר בריאות הציבור עם הסמכה לחומ"ס שיפקח על המפעלים על פי חוק.

  יו"ר עמותת אומ"ץ, אריה אבנרי, פנה ל זאב פיש - מפקח ארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות כי במועצה התעשייתית - רמת חובב יועסק עובד בכיר בוגר בריאות הציבור עם הסמכה לחומ"ס שיפקח על המפעלים על פי חוק.

  בשטח המועצה יש 17 מפעלים מתוכם 10 עוסקים ביצור חומרים מסוגים שונים. בזמנו טען פרופ' אורי מרינוב כי ברמת חובב מקבץ מפעלים ייחודי בעולם עם רמת סיכונים בלתי מוכרים. לאחרונה בוצע ניסוי עם ציוד ייחודי שהובא מארה"ב . המסקנה העולה מתוצאותיו: קיימים סוגי חומרים שמעולם לא נבדקו ולא נערך מעקב עליהם.

  לאור האמור לעיל וזאת לאחר ובנובמבר 2002 היה סיכום בנושא ובינואר 2003 החל לעבוד במועצה איש מקצוע שהעסקתו הופסקה עקב לחץ של התעשייה ואחרים.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף "קשר שתיקה" בחקירות מח"ש

  19/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בבקשה שיערוך בדיקה יסודית של מערך החקירות של מח"ש על מנת לברר האם ראש מח"ש דייק בעובדות או שיש ממש בטענת המשטרה כי דבריו החטיאו את המציאות.

  ראש מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים ) הרצל שבירו, גילה השבוע בישיבת ועדת הפנים של הכנסת, בשעה שהתייחס למעשה הנקמה של שוטרים שניסו לפגוע בעבריינים בנהריה , כי "שוטרים מחפים איש על רעהו ומשבשים הליכי חקירה".

  על פי נתונים שציין ראש מח"ש לא מצליחה מחלקתו להשלים חלק ניכר מהחקירות הנערכות במח"ש בגלל התופעה של "קשר השתיקה" שהפכה לתופעת קבע בחקירות שוטרים.

  משטרת ישראל הזדרזה אמנם להכחיש את דבריו של ראש מח"ש שפגעו לטענתה בכלל ציבור השוטרים אך לעמותת אומ"ץ נראה שבכך אי אפשר לעבור לסדר היום.


  לראש הדף זיופי רשיונות נהיגה

  18/12/07
  בעקבות מידע ממוסמך שהעבירה עמותת אומ"ץ הודיעה משטרת ישראל כי פתחה בחקירה בחקירה בחשד לזיופים של אישורים לקבלת רישיונות נהיגה ע"י רופאי עיניים ואופטומטריסטים.

  בשלב הראשון פנתה אומ"ץ למנכל"ים של משרדי הבריאות והתחבורה והצביעה על תופעה חמורה: קבוצה של נוכלים החזיקה ברשותה חותמות מזויפות של רופאי עיניים ואופטומטריסטים ותמורת תשלום, החתימו בחותמות המזויפות הללו אזרחים המבקשים לקבל רישיונות נהיגה, מבלי שיצטרכו לעבור בדיקות עיניים. עובדי משרד הרישוי לא הקפידו לאשר את זהותם של הרופאים החתומים על טופס הרישיון. כך ניתנו אישורים רשמיים לקבלת רישיונות לאלה שלא היו זכאים לכך, כל זאת בתקופה הרת אסון ובכבישים הנושאים מאות ואולי אלפי נהגים שלא עברו בדיקות עיניים ומסכנים את הציבור.

  משרד התחבורה לא הגיב על פניית אומ"ץ. לעומת זאת הודיע משרד הבריאות כי אין לו הכלים והסמכויות לטפל בנושא זה והציע לעמותה לפנות למשטרה. לפיכך התלוננה אומ"ץ והעבירה את המסמכים הרלוונטיים למשטרת ישראל, לרבות דוגמאות של טפסים מזויפים. כאמור, אגף החקירות במטה הארצי הודיע לאומ"ץ כי פתח בחקירה.


  לראש הדף מינהל לא תקין לכאורה בהתאחדות הכדורגל

  18/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד מדע, תרבות וספורט בבקשה שהמשרד יתערב לאלתר בפרשת העסקתו של ייטב לוזון, בנו של יו"ר התאחדות הכדורגל כמאמן קבוצת הנוער מכבי פתח-תקווה, למרות שהוא נעדר הסמכה.

  בפניית העמותה נאמר:

   "אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך להתנהלות לא תקינה לכאורה בהתאחדות הכדורגל כאשר ייטב לוזון בנו של יו"ר האחדות הכדורגל אבי לוזון, משמש כמאמן קבוצת הנוער מכבי פתח-תקווה למרות שלא קיבל תעודת הסמכה כנדרש בתקנות חוק הספורט.
   עלינו לציין כי תעודת מאמן ניתנת לאחר תקופת הכשרה ממושכת שבמהלכה זוכים המוסמכים לרכוש ידע בין השאר בנושאים מקצועיים, חינוכיים, ומניעת פציעות לשחקנים.
   כאשר המדובר הוא בנערים המתאמנים ומשחקים כדורגל ורובם נעדרי חוש זהירות לפציעות, הבעיה חריפה במיוחד.
   אנו רואים בחומרה רבה את העובדה שכל הגורמים הקשורים בנושא זה בהתאחדות הכדורגל אינם פועלים למנוע את הפסקת פעילותו של בנו של יו"ר ההתאחדות כמאמן עד לקבלת ההסמכה ומצפים להתערבותך המיידית בנושא".


  לראש הדף הפדופיליה מכת מדינה

  17/12/07
  אומ"ץ תובעת לקיים דיון ציבורי בנושא הפדופיליה שהפכה להיות מכת מדינה

  עמותת אומ"ץ פנתה לשרי הבריאות ובטחון-הפנים בדרישה להעלות לאלתר לדיון הציבורי את נושא הפדופיליה שהולכת ומתפשטת ומסכנת את בריאותם וביטחונם של ילדים ובני נוער ברחבי המדינה.

  בפניית העמותה לשני השרים נאמר בין היתר:

   "בעקבות חשיפתה של רשת פדופילים בצפון הארץ, עמותת אומ"ץ מודיעה כי נרתמה למאבק זה כבר לפני זמן רב. במשפט הציבורי שנערך באוניברסיטת חיפה - בשילוב החוג לעבודה סוציאלית ועמותת אומ"ץ, הועלתה לדיון הזכות לפרטיות של פדופיל שהורשע וריצה עונשו לעומת זכות הצבור לדעת ולהגן על ילדיו. בדיון השתתפו מומחים מתחום הקרימינולוגיה."


  לראש הדף אי סדרים בבחירת מנכ"ל מגן דוד אדום

  11/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בעקבות תלונה שהגיש לפני מספר ימים, ועד עובדי מגן דוד אדום מחוז ירושלים, שבה הוא מביע את הסתייגותו המוחלטת של מר אלי בין לתפקיד המנכ"ל הקבוע של מגן דוד אדום.

  לאחר עיון בפרטי התלונה שהועברה למבקר המדינה נראה לאומ"ץ כי חרף אי התערבותו של בג"ץ (בג"ץ 8685/06) בעתירה שהגישה בשעתו עמותת אומ"ץ בנושא זה, חומרת אי הסדרים שנתגלו בהליך המינוי המקורי של מר בין מחייבים, לדעת העמותה, להקפיא את הליך הבחירה עד לבירור יסודי של כל האספקטים הרלוונטיים.

  אומ"ץ מצפה כי משרד מבקר המדינה יהיה מעורב בהליך הבחירה של מנכ"ל מגן דוד אדום.

  פעילות קודמת


  לראש הדף הרב הראשי יונה מצגר לא ישוב לכהן בתפקידיו

  11/12/07
  הרב הראשי, יונה מצגר, הודיע לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ כי "לא ישוב לתפקידיו כדיין וכחבר הוועדה למינוי דיינים עד למועד קבלת החלטה בעיינו על-ידי הוועדה למינוי דיינים".

  בעקבות זאת הסכימה אומ"ץ למחוק את עתירתה לבג"צ שיורה לשר המשפטים פרידמן לפעול להדחת הרב הראשי יונה מצגר. בפסק הדין, ציינו שופטי בג"צ - דורית ביניש, אדמונד לוי ועוזי פוגלמן - כי הם מוחקים את העתירה ורושמים את הודעת הרב מצגר כי לא ישוב לתפקידיו עד לדיון בעניינו בוועדה.

  הפרשה החלה בחשדות לשחיתות אישית לכאורה נגד מצגר. היועץ המשפטי מזוז הורה על חקירה וזו לא הניבה די ראיות להעמיד את הרב מצגר לדין פלילי. עם זאת קרא מזוז לרב מצגר לפרוש מתפקידו שאם לא כן יפעל להדחתו. הרב מצגר הגיש עתירה בדרישה למחוק את החלק "הלבר פלילי" ובמקביל הודיע כי לא ימשיך לכהן כדיין או כחבר הוועדה למינוי דיינים. הסכמתו של מזוז למחוק את ההמלצות להדחת הרב הראשי מהדוח שפרסם, הובילה לדחיית העתירה על-ידי בג"צ. בעקבות כך, שבה תנועת אומ"ץ ועתרה נגד שר המשפטים בדרישה להורות לו לפעול להדיח את הרב הראשי.

  כותרות פעילות קודמת:
 • 12/2004 עמותת אומ"ץ: להשעות את הרב מצגר - בגלל החקירה נגדו
 • 1/2/2005 התוצאה: הרב מצגר לא ישתתף בישיבת הוועדה למינוי דיינים
 • 5/2005 אומ"ץ דורשת: להשעות את הרב מצגר מתפקידיו כדיין לאור ההחלטה לחקור אותו
 • 5/2005 עמותת אומ"ץ עתרה לבג"ץ: להשעות את הרב מצגר
 • 5/2005 הרב מצגר נאלץ להתקפל: לא ישתתף במינוי דיינים
 • 14/6/05 שרת המשפטים מעכבת כינוס הוועדה לבחירת דיינים
 • 4/2006 עמותת אומ"ץ שבה וקראה לרב מצגר: התפטר מתפקידך!
 • 27/9/06 עתירה לבג"צ לקדם הליכי הדחה נגד הרב הראשי יונה מצגר
 • 25/10/06 עדכון בעניין בג"צ יונה מצגר
 • 31/7/2007 אומ"ץ: לפתוח בהליכי הדחה נגד הרב הראשי יונה מצגר

 • לראש הדף שיקום מלונות ים המלח - המזהם ישלם!

  11/12/07
  אומ"ץ מתריעה בפני שר התיירות כי שיקום המלונות שלחוף ים המלח צריך להיעשות במימון גורם הנזק לכאורה, "מפעלי ים המלח".

  עמותת אומ"ץ פנתה לשר התיירות, מר יצחק אהרונוביץ, בנושא הגנת המלונות במתחם התיירות עין בוקק - חמי זוהר מפני הצפה. במכתבו מפנה יו"ר אומ"ץ, אריה אבנרי, לנתונים טכניים אשר בלעדיהם לא ניתן לרדת לעומקה של הבעיה ומעלה את השאלה האם על משרד התיירות לכסות את מירב ההוצאות שמקורן גוף כלכלי פרטי שָכן שהוא מקור כל הבעיה הנגרמת למלונות.

  עמותת אומ"ץ משוכנעת כי הנושא מחייב בדיקה יסודית הקשורה באחריות "מפעלי ים המלח" לנזקים הקיימים והפוטנציאליים למלונות ולסביבתם, ואינה מוציאה מכלל אפשרות את העובדה כי העלות חייבת להיות על הגוף ה"מזהם", כלומר על "מפעלי ים המלח" ולא על משלם המיסים הישראלי.

  דווח המשך


  לראש הדף חוק הצינון של עובדי מדינה

  11/12/07
  עמותת אומ"ץ תובעת לערוך שינויים בחוק הצינון של עובדי מדינה בכירים לשעבר

  עמותת אומ"ץ הפנתה את תשומת ליבו של מבקר המדינה לפגיעה לכאורה בחוק צינון של עובדי המדינה, תוך ניגוד אינטרסים בעקבות מינויו של סגן החשב לשעבר, מר חגי מילר, בתפקיד סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת ICG שבבעלות החברה לישראל מקבוצת "האחים עופר".

  יו"ר הנהלת אומ"ץ מר אריה אבנרי, כתב בין היתר:

   "מילר לא פנה אל וועדת הצינון כדי לשנות את תקופת ההגבלה המוטלת עליו במסגרת תקופת הצינון. אנו רואים בחומרה מיוחדת מינוי זה לאור העובדה שמר מילר עסק בתפקידו באגף החשב הכללי בתחום האנרגיה, ובין השאר טיפל בפרויקטים שבהם זכתה החברה לישראל לרבות המכרז להקמת תחנת חשמל במישור רותם, ומיתקן ההתפלה בחדרה.
   יצוין כי אין זו הפעם הראשונה ששמה של החברה לישראל נקשר לנושא של צינון של עובדי מדינה בכירים, לשעבר, בעיקר עובדי החשב הכללי במשרד האוצר."

  במקביל פנתה עמותת אומ"ץ אל ח"כ גלעד ארדן, יו"ר ועדת הכלכלה, בבקשה לפעול לעריכת רביזיה בחוק הצינון, נוכח ריבוי מקרים של מעבר פקידי מדינה בכירים לגופים כלכליים שבהם טיפלו בעת שירותם הממלכתי.


  לראש הדף מניעת עישון במקומות ציבוריים

  10/12/07
  אומ"ץ תובעת לאכוף את החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים

  עמותת אומ"ץ פנתה לשר הבריאות בדרישה שיפעיל את סמכותו עפ"י החוק ויפעל בשיתוף עם משרד המשפטים והמשרד לבטחון פנים, לאכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, אחרי שהתברר כי חוק זה אינו נאכף ונגרמים נזקים חמורים לבריאות הציבור.

  במכתבה של עו"ד גליה גבעולי, היועמ"ש של הנהלת אומ"ץ, נכתב בין היתר:

   "בחודש נובמבר שנה זו התקבל התיקון לחוק . . . המחייב את בעלי עסקים ומנהלים לפעול למניעת עישון במקומות ציבוריים. לצערנו עד היום לא נאכף חוק זה, הן משום שהוא נופל בין הכיסאות . . . ידוע לנו, ששורה של בתי מלון ברחבי המדינה נוקטים במעשי עורמה כדי להסתיר את העובדה שהם מתירים לעשן באולמות הכניסה של המלון.
   אנו פנים אליך בדרישה להפעיל את הסמכויות שמקנה החוק למשרדך לבוא בדברים עם השרים הנוגעים בדבר על מנת שהחוק ייאכף לאלתר ויצומצם הנזק הנגרם לציבור הרחב".


  לראש הדף שמועות המטילות דופי במערכת המשפטית

  9/12/07
  מה קרה לתיקי החקירה של ראש עירית רחובות מר יהושע פורר?

  עמותת אומ"ץ הגישה בעבר תלונות למשטרה על עבירות פליליות לכאורה שביצע ראש עירית רחובות, מר יהושע פורר . מאוחר יותר הגיבה המשטרה לפניות אומ"ץ כי תיק החקירה הכולל את כל הנושאים שנחקרו הועבר להחלטתה של פרקליטות מחוז מרכז. אולם בפרקליטות טרם התקבלה החלטה.

  לדעת אומ"ץ, הזמן שחלף מצדיק קבלת הכרעה בתיק ואין מקום לסחבת הממושכת שקיימת בפרקליטות מחוז מרכז. על רקע זה נפוצו שמועות שונות בקרב תושבי רחובות, שמטילות דופי לצערה של אומ"ץ במערכת המשפטית בכללה.

  לפיכך שבה אומ"ץ ופנתה פרקליט המדינה עו"ד ערן שנדר בבקשה להביא לידיעת אומ"ץ עוד לפני פרישתו מתפקידו, מתי תתקבל ההחלטה הסופית בעניינו של ראש עירית רחובות.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף אי שוויוניות ברפואה הציבורית

  4/12/07
  עמותת אומ"ץ הציעה ליו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר יורם בלשר, להשתתף בהקמתו של פורום ציבורי חדש ובלתי תלוי שיהיה מורכב מאנשי מקצוע, מומחים, אישי ציבור ונציגי ארגונים חברתיים שיטפל בפרויקט "אי שוויוניות ברפואה הציבורית".

  הצעה זו הועלתה במהלך הפגישה שנערכה בין נציגי הסתדרות הרפואית לבין נציגיהם של ארגונים חברתיים במטרה להעניק גיבוי לפעילותו של הגוף הציבורי המטפל כיום בסל התרופות. פרויקט זה אמור לטפל על פי הצעת אומ"ץ בשורה של תחומים בהם: מצוקת האשפוז, רפואה לעשירים ומיוחסים, "רפואה שחורה", מערכות היחסים הבעייתיות בין קופות החולים ובתי החולים, הירידה המשמעותית ברמת השרות של האחיות ועוד.


  לראש הדף תלונה כנגד השופטת נילי ארד

  3/12/07
  עמותת אומ"ץ הגישה לנציבות הקבילות על שופטים תלונה חמורה כנגד שופטת בית הדין הארצי לעבודה, נילי ארד, שלטענת אומ"ץ עברה לכאורה על החוק וגורמת לפגיעה קשה באמון הציבור בבתי המשפט.

  בתלונה שהוגשה ע"י יו"ר העמותה, אריה אבנרי, נטען כי השופטת נילי ארד דנה בנושאים הנוגעים לשביתת המורים בשעה שבתה מורה שובתת. מצב בו שופטת דנה בנושאים הנוגעים ישירות לקרוב משפחה אסור ע"פ דין ופוגע באמון הציבור.

  "קיים חשש אמיתי שהשופטת ארד מושפעת כעת, או עלולה להיות מושפעת כעת בהחלטותיה מהאינטרסים הישירים של בתה, מדעותיה ומעמדותיה . . . מאחר שהשופטת ארד אף לא טרחה להודיעה על המצב העובדתי הזה לצדדים ולציבור, דבר שמתחייב ומצופה בעיקר נוכח ההתעניינות הציבורית בשביתת המורים. התנהגותה של השופטת ארד יוצרת תחושה רעה, או תורמת לתחושה, כאילו שופטי ישראל מזלזלים בחוק, באתיקה ומצפצפים גם על מראית הדברים".


  לראש הדף לפרסם ממצאי החקירה נגד ראש הממשלה בעניין פרשת בנק לאומי

  3/12/07
  עמותת אומ"ץ מבקשת מפרקליט המדינה שיפרסם ממצאי החקירה נגד ראש הממשלה בעניין המכרז להפרטת בנק לאומי.

  ביום חמישי האחרון הודיעה משטרת ישראל את המלצתה, לסגור התיק מחוסר ראיות מספיקות לאישומו של ראש הממשלה בפלילים. ההודעה הסתמית והלקונית לא פירטה מאום מחומר הראיות, שאספה המשטרה בחקירתה, אשר על גודל היקפו למד הציבור מפירסומים שונים בכלי התקשורת.

  אומ"ץ טוענת כי נוכח נוסחה המצומק של החלטת המשטרה, נפגעה זכות הציבור לדעת. יש להניח כי בחינת חומר החקירה ע"י הפרקליטות תארך זמן. במשך הזמן הזה אין להותיר את הציבור ללא כל מושג וידיעה אודות תוכנן של העדויות שבתיק החקירה. זכות הציבור לדעת עתה, ולא לאחר זמן, עם סיום בדיקת הפרקליטות, מה יש בתיק החקירה, ומה אין בו. גילוי עיקרי חומר הראיות לא יסב כל נזק לנילון או לחקירה, שכן החקירה נסתיימה וכל העדים מסרו כבר את גירסתם . אל מול האינטרס הציבורי שבפירסום עיקרי תוכנו של תיק החקירה אין עומד אינטרס אחר כלשהו. כשמדובר בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה, בענין ציבורי חשוב, אין כל סיבה מדוע לא ידע הציבור מהן העדויות שנאספו, בין שהן לזכותו של ראש הממשלה, ובין שהן לחובתו.

  את במכתבו מסיים ב"כ העמותה, עו"ד בעז ארד במלים אלו:

   "נא ראה מכתבי זה כדרישה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. לדעת שולחתי יש בנסיבות העניין תחולה להוראת סעיף 11 לחוק האמור, וניתן לגלות את המידע, ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה וללא הכבדה על פעולתה של הרשות, ותוך השמטת פרטים אשר לדעת הפרקליטות אין למוסרם לעת הזו."


  לראש הדף שחרור מצה"ל של חיילים שחלו במהלך שירותם

  2/12/07
  עמותת אומץ פנתה למנכ"ל משרד הבטחון לאור פניות רבות של הורים שילדיהם חלו במהלך שירותם הצבאי ושוחררו מיד מהצבא, מבלי שניתנו להם זכויות ומבלי שצה"ל המשיך לערוך מעקב אחר מצבם הרפואי.

  חיילים וחיילות שחלו במחלות שונות וועדה רפואית קבעה להם פרופיל רפואי שוחררו מצה"ל, מבלי שניתנו להם זכויות ומבלי שצה"ל המשיך לערוך מעקב אחר מצבם הרפואי. בחודש מאי העלתה אומ"ץ נושא זה בפניה לרמטכ"ל, אך בתגובה לכך הופנתה העמותה אל "החוק היבש" ללא קבלת מענה אמיתי לבעיה קשה וכואבת זו.

  לאור האמור לעיל פנתה אומ"ץ כעת למנכ"ל משרד הבטחון תא"ל במיל' פנחס בוכריס שיבדוק בהקדם נושא רגיש זה, ע"י הגורמים המוסמכים. כל זאת על מנת שייקבע אם אין כאן מקרה של אפליה ופגיעה בזכויותיהם של החיילות והחיילים הללו ואם אין מקום לרביזיה בחוק. נושא זה אקטואלי עתה במיוחד לאור נושא ההשתמטות בגיוס לצה"ל, שרובץ לפתחנו בימים אלו.


  לראש הדף בקשה להגשת כתב אישום כנגד ראש המועצה האזורית חוף הכרמל

  2/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה לשר הפנים, מר מאיר שטרית, בבקשה שידרוש מהיועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום כנגד כנגד ראש המועצה האזורית חוף הכרמל מר כרמל סלע.

  לפי דו"ח מבקר המדינה שפורסם בתאריך 19/11/07 פנתה עמותת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה שיורה לשר הפנים, לנקוט הליך להשעייתו המיידית של מר סלע, עד תום החקירה והבירור בעניינו.

  מבדיקה נוספת שערכה אומ"ץ עולה כי בתשובת היחידה לפיקוח על הבנייה של הוועדה המחוזית חיפה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2006 צוין: "הפיקוח המחוזי הכין תיק להגשת כתב אישום, לאחרונה נתקבל אישור מפרקליטות המדינה לזימון ראש המועצה וזה זומן אלינו לתחילת ינואר".

  עמותת אומ"ץ סבורה, כי יש לראות בחומרה את חריגות הבנייה הרבות והשימושים החורגים שנמצאו בנחלתו של מר סלע, שאמור היה לשמש לציבור דוגמא חיובית לשמירת החוק ולכן מבקשת כי משרד הפנים ידרוש מהיועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום כנגד מר סלע.

  פעילות קודמת


  לראש הדף פרשת בניה חריגה של משפחת אולמרט בבנימינה

  2/12/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בבקשה לקבל את תוצאות בדיקת משרד המשפטים בעניין בנייה ללא היתר ושימוש חורג במשק עזר בבנימינה ששייך למשפחת ראש הממשלה אהוד אולמרט.

  בפניית היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, נאמר: "בכלי התקשורת פורסם, כי משרדך לא נקט כל צעדים כנגד ראש הממשלה אהוד אולמרט בגין בניה ללא היתר ושימוש חורג ממשקו בבנימינה. נציג היועץ המשפטי בוועדה המקומית השומרון, עו"ד יצחק גדיש, הגיש כתב אישום רק כנגד השוכר בלבד, מר שלמה ורניק. עפ"י הנאמר בכלי התקשורת מתקיימת בדיקה במשרד המשפטים ביחס לשאלה מדוע לא הגיש נציג היועץ המשפטי לממשלה כתב אישום כנגד ראש הממשלה ובחר להגיש כתב אישום כנגד השוכר בלבד".

  במקביל פנתה אומ"ץ אל מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, מר יעקב אפרתי, בשאלה האם משפחת אולמרט שילמה למינהל עבור בניה ללא היתר ושימוש חורג במשק. בכלי התקשורת פורסם כי לפני כעשר שנים השכירו האחים אולמרט משק עזר בבנימינה, שבו יש להם זכויות חכירה, למר שלמה ורניק, אשר הפעיל במקום גן ילדים וקייטנה, אף שמדובר בשימוש חורג ואסור בקרקע חקלאית, וללא אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

  נראה כי, מדובר בשימוש חורג ללא היתר על קרקע חקלאית ואף על פי כן, עפ"י הנאמר בכלי התקשורת, מינהל מקרקעי ישראל לא הגיש תביעה כספית לבעלי הזכויות בנכס, האחים אולמרט, לדמי שימוש ראויים בשל שימוש חורג.


  נובמבר 2007

  לראש הדף מה עלה בחקירה המשטרה במועצה הדתית בירושלים?

  29/11/07
  אומ"ץ מבקשת לדעת האם חקירת המשטרה נגד שורה של אישים בניהם הרב יוסף אפרתי (מועמד לרשת את הרב הנוכחי הרב יונה מצגר) הסתיימה.

  לראש הדף מינוי לא הולם למערך הביקורת ברשות השידור

  29/11/07
  אומ"ץ מבקשת ממנכ"ל רשות השידור להבהיר, כיצד מינויה של גב' אילנה זנגלוב רבינוביץ לעובדת בכירה במערך הביקורת של רשות השידור תואם את כללי המנהל התקין והאם כל בעלי התפקידים המרכזיים ברשות מודעים לבעייתיות הכרוכה בו?

  עפ"י מידע שהגיע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ, עומדת להתמנות גב' אילנה זנגלוב רבינוביץ לעובדת בכירה במערך הביקורת של רשות השידור. לדעת אומ"ץ מינוי זה הינו בעייתי משום שנגד בעלה של המועמדת תלוי ועומד תיק משמעתי, שיש לו זיקה למערך הביקורת של הרשות. כמו כן נמתחה בשעתו ביקורת על דרכי מינויה של גב' אילנה לתפקידים קודמים ברשות.

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף ליקויים בקליטת שידורי רשות השידור

  29/11/07
  אומ"ץ מבקשת ממנכ"ל רשות השידור להבהיר, כיצד יפתור ליקויים בקליטת שידורי רשות השידור?

  עמותת אומ"ץ קיבלה באחרונה תלונות מכמה מאזיני רשות השידור ברחבי הארץ הקובלים על כך שבהעדר קליטה נאותה אינם יכולים להאזין לשידורי קול ישראל ולצפות בשידורי הטלביזיה הישראלית. לדעת אומ"ץ הבעיה קשורה באי הערכות רשות השידור להתקנת משדרים מתאימים בכל אזורי הארץ.

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף אי סדרים בנוגע לנושאי משרה במועצת גבעת שמואל

  28/11/07
  אומ"ץ חושפת בפני מבקר המדינה מעשים חמורים הנעשים במועצת גבעת שמואל, ושעד כה לא נמצא להם פתרון היאה למדינה מתוקנת.

  במכתבה לשופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס חושפת מנהלת פרוייקטים באומ"ץ, אראלה גולן, כי חרף פניות למשטרה, לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה - עו"ד מני מזוז ולגופים נוספים האמונים על שמירת החוק, ממשיכים להתבצע מעשי שחיתות במועצת גבעת שמואל.

  מר זמיר בן ארי מכהן כראש מועצה למרות שנפתחו נגדו 6 תיקים פליליים והוא אף הפך עד מדינה כנגד דוד אפל. מקורבו לעבירות הלבנת כספים (בהקשר לפריימריס של אריאל שרון), מר ארז חלפון, הפך ליועצו הפוליטי של שרון והתמנה לאחרונה כמנכ"ל משרד הקליטה. אומ"ץ תבקש מהמבקר לבדוק אם נערך מכרז ראוי למשרה זו. נסים יניב שהורשע בעבירות בניה קודם ע"י מר זמיר בן ארי.

  דיווח המשך


  לראש הדף כיצד ישמר טוהר המידות בחברת חברת דואר ישראל בע"מ?

  25/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר, בבקשה לבחון את דרך התנהלותו של מר יעקב (קוקי) אדרי, יו"ר הדירקטוריון של חברת דואר ישראל בע"מ.

  במכתבו מציין אריה אבנרי (יו"ר אומ"ץ) את ממצאי דו"ח מבקרת עירית ירושלים עו"ד שלומית רובין, שאינו מותיר מקום לספק כי מר יעקב (קוקי) אדרי ניצל מעמדו ועשה בכספי חברת "מוריה" שימוש שלא כדין למימון נסיעותיו לחו"ל ובעשותו כן מעל בחובותיו ובאמון שניתן בו. בנוסף מתברר כי מר אדרי מכהן במקביל כמנכ"ל "מוריה" של עיריית ירושלים ומנכ"ל "סיטי-פס" המבקשת פיצויים מעיריית ירושלים, בשל מחדלי העירייה.

  כדי לשמור על טוהר המידות בחברת הדואר הממשלתית ולמנוע אימוץ הנורמות הפסולות שמר אדרי הנהיג בחברת מוריה, נדרשת להבנת אומ"ץ החלפתו המיידית של מר אדרי ומתבקש מינוי של אדם הגון יותר ונקי כפים.


  לראש הדף יעוץ של מנכ"ל רשות השידור לתחנת רדיו ירושלים

  21/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשראוס, בבקשה כי יבדוק מצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו של מרדכי שקלאר כמנכ"ל רשות השידור, לבין פעילות אחרת שלו.

  במכתב שנשלח מטעם עמותת אומ"ץ כותב המנכ"ל, מר פליצ'ה פלד, למבקר המדינה כי עפ"י פרסומים בכלי התקשורת החל באחרונה מנכ"ל רשות השידור מר מרדכי (מוטי) שקלאר לייעץ למנהלי רדיו ירושלים בנושא היערכות של הבעלים הנוכחיים במכרז החדש לתחנות הרדיו האזוריות שאמור להתפרסם בקרוב. יעוץ מעין זה מהווה לכאורה ניגוד עניינים בין תפקידו של שקלאר כמנכ"ל רשות השידור לבין פעילותו החיצונית כאמור לעיל. לאחר שעובדה זו פורסמה ברבים עפ"י המידע המצוי בידי אומ"ץ התקשרה מזכירת הנהלת רדיו ירושלים אל מזכירתו של מר שקלאר וביקשה למחוק מהמחשב את דבר קיום הפגישה, דבר תמוה ומעורר שאלות נוקבות. אומ"ץ תטען כי נושא זה טעון בדיקה יסודית.

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף פרשת בן שושן - חקירה פלילית נגד ראש הממשלה

  20/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה כי יורה על פתיחת חקירה פלילית נגד נגד ראש הממשלה.

  במכתב שנכתב ע"י היועץ המשפטי של אומ"ץ, עו"ד בועז ארד, נטען כי ראש הממשלה חשוד שהורה ליתן טובת הנאה לחבר מרכז מפלגת הליכוד, רחמים בן שושן, בהיותו שר התמ"ת, מטעם מפלגת הליכוד.

  בדו"ח מבקר המדינה, שפורסם בתאריך 19/11/07, מימצאים קשים על התערבותו של רוה"מ, בכהנו אז כשר התמ"ת, לטובת מר בן שושן, תוך חריגה מכללי המינהל התקין ובניגוד לחוק.

  נוכח הצטברות פרשות השחיתות בהן מעורב ראש הממשלה, מן הדין כי היועמ"ש יורה על חקירת פרשה זו, במסגרת החקירה הפלילית המסועפת המתקיימת נגד ראש הממשלה, ובגידרה גם חקירות העוסקות בענינים דומים, כגון פרשת מפעל הסיליקט בדימונה, ופרשות נוספות.


  לראש הדף דרישה לחקירה פלילית נגד השר בנימין בן אליעזר

  20/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה כי יורה על פתיחת חקירה פלילית נגד השר בנימין בן אליעזר

  במכתב שנכתב ע"י היועץ המשפטי של אומ"ץ, עו"ד בועז ארד, נטען כי השר בנימין בן אליעזר חשוד במעשי מירמה והפרת אמונים בכל הנוגע למימצאי דו"ח מבקר המדינה שפורסם בתאריך 19/11/07. על פי הדו"ח הנ"ל , פעל השר בן אליעזר, בהיותו שר התשתיות הלאומיות, לקידום עניניהם של מקורביו וחברי מפלגתו, מפלגת העבודה. הימנעות מחקירה פלילית, נוכח מימצאי הדו"ח, תביא לפגיעה חמורה נוספת באמון הציבור ברשויות השלטון, מעבר לפגיעה שכבר נגרמה, על ידי מעשי השחיתות עצמם.


  לראש הדף דרישה לחקירה פלילית נגד כרמל סלע
  ראש המועצה האזורית חוף הכרמל

  20/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה כי יורה על חקירה פלילית נגד ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, מר כרמל סלע, בחשד לעבירות על חוק התכנון והבניה, וכן בעבירת מירמה והפרת אמונים.

  לפי דו"ח מבקר המדינה שפורסם בתאריך 19/11/07, עבר מר כרמל סלע עבירות על חוק התכנון והבניה במקרקעין שבחזקתו, ועולה החשד שמא העלמת העין מעבירות אלו נעשתה במכוון ובהוראה מגבוה, באופן המגבש עבירת מירמה והפרת אמונים, לפי חוק העונשין.

  כמו-כן מתבקשת בדיקת היועמ"ש באשר להמשך כהונתו של ראש המועצה האזורית כרמל במישרתו, נוכח המימצאים נגדו. כראש המועצה הוא צריך להיות ראש וראשון לאוכפי חוק התכנון והבנייה. אם אכן עבר, לכאורה, עבירות על החוק הנ"ל, כיצד יוכל לעמוד בראש הרשות המגישה כתבי אישום נגד אזרחים מן השורה?

  המשך כהונתו של מר סלע במישרת ראש המועצה האזורית כרמל, יש בו משום פגיעה קשה באמון הציבור ברשויות השלטון בכלל וברשויות אכיפת החוק בפרט. לפיכך מבקשת אומ"ץ כי היועמ"ש יורה לשר הממונה, הוא שר הפנים, לנקוט הליך להשעייתו המיידית, עד תום החקירה והבירור בענינו.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף אומ"ץ דורשת ממשרד הבריאות לקיים את התחיבויותיו

  20/11/07
  בחודשים האחרונים אירעו חצי תריסר מקרים חמורים של בריחת חוסים מסוכנים ממוסדות סגורים והמצב הולך ומחמיר.

  במסגרת תכנית הרדיו "שעת חברה" בהנחיית מר מיכאל מרו, התקיים דיון נוקב במתן הקלות, חופשות ושחרורים לחוסים במוסדות הפסיכיאטריים הסגורים. בדיון זה השתתפו ד"ר יעקוב פולאקוביץ ראש מערך ברנה"נ במשרד הבריאות, וכן נציגי אומ"ץ יו"ר ההנהלה מר אריה אבנרי וגב' אורית אבדור. במהלך השידור נדון הליך הדיווח והבדיקה במקרים של בריחות מהמוסדות הללו.

  בתום הדיון התחייב ד"ר פולאקוביץ לבחון אפשרות שמכאן ואילך ימונו ועדות בדיקה חיצוניות בלבד לבדיקת אירועים חריגים בבתי החולים. במקביל התחייב ד"ר פולאקוביץ לבחון את נושא הדיווח המיידי על בריחת חולים למערך ברה"נ. לאור התחייבות זאת פנתה אומ"ץ בכתב למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי כי יישם את שתי התחייבויותיו של ראש שרותי בריאות הנפש.


  לראש הדף בקשה להורות על חקירה פלילית נגד השר משולם נהרי

  19/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה כי יורה על פתיחת חקירה פלילית נגד השר משולם נהרי, בחשד לעבירות של שוחד, מירמה והפרת אמונים.

  במכתב שנכתב ע"י היועץ המשפטי של אומ"ץ, עו"ד בועז ארד נטען כי על פי פירסום בכתבה במוסף "הארץ", קיבל השר נהרי מעמותה בשם "צהר" טובת הנאה. העמותה מימנה אירוע לכבודו של השר, סעודת "שבע ברכות" לרגל נישואי בתו. בכתבה דווח כי השר נהרי ו/או אישים ממפלגתו (ש"ס) היו מעורבים בניסיון להשיג מימון לפעילות העמותה או אנשים הקשורים בה. אף אם רק רבע מן הדברים שפורסמו בכתבה הוא אמת, הרי שלפתחו של השר נהרי רובץ חשד כבד לעבירות שוחד, מירמה והפרת אמונים.


  לראש הדף קובלנה משמעתית בלשכת עוה"ד נגד ח"כ אברהם מיכאלי

  19/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה כי יורה על הגשת קובלנה משמעתית לפי חוק לשכת עורכי הדין, נגד חבר הכנסת אברהם מיכאלי.

  במכתב שנכתב ע"י היועץ המשפטי של אומ"ץ, עו"ד בועז ארד נטען כי בעקבות כתבה במוסף "דה מרקר" ("הארץ" 9/11/07), לפיה חבר הכנסת אברהם מיכאלי נמנע מלהעביר ללקוחו סכום שהתקבל בידו בנאמנות, פנתה אומ"ץ לברר הפרטים הנוגעים לעניין. מן הבירור עלה כי הלקוח, בוריס מור, יוצג ע"י חה"כ מיכאלי, בתביעת נזיקין, בתיק אזרחי 2627/00, בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. התביעה הנ"ל הסתיימה בחודש פברואר 2006, ועל פי פסק הדין שניתן בה העבירה הנתבעת, אררט חברה לביטוח בע"מ, את הפיצויים שנפסקו ללקוח, בסך של 282,088 ש"ח, לידי עוה"ד אביבה ישעיה, שלה העביר חה"כ מיכאלי את הייצוג. עוה"ד ישעיה העבירה את סכום הפיצויים, בסך של 247,627 ש"ח, לאחר שנוכה ממנו שכ"ט עו"ד, לידי חה"כ מיכאלי, על מנת שיעבירנו ללקוח.

  מתברר כי חה"כ מיכאלי שילשל את כספי הלקוח לכיסו, ונמנע מלהודיעו כי ענינו נסתיים בפשרה אשר בית המשפט נתן לה תוקף של פסק דין. משנודע ללקוח, קרוב לשנה לאחר שניתן פסק הדין, כי הפיצויים הועברו לחה"כ מיכאלי, פנה הוא אל זה האחרון ודרש את כספו. המחאה על סך 250,000 ₪ שמסר ח"כ מיכאלי ללקוח, בחודש פברואר 2007 או בסמוך לכך, חזרה באין כיסוי. בגין זאת נפתח תיק הוצל"פ לביצוע השטר שחולל (תיק 26-06566-07-8 בלשכת ההוצל"פ בהרצליה). במסגרת הליכי ההוצל"פ הוטל עיקול על רכושו של חה"כ מיכאלי וכן ניתן צו לעיכוב יציאתו מן הארץ.

  בתאריך 22/10/07 הגיש הלקוח תלונה ליאח"ה - משטרת ישראל, בגין העבירות הנ"ל. העובדות המתוארות מעלות חשד כי חה"כ מיכאלי עבר, לכאורה, על כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ויש בהן בסיס לאישומו באישום משמעתי. האינטרס הציבורי מחייב כי המעשים המיוחסים לחה"כ מיכאלי יובאו בפני ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, וראוי שהקובלנה תוגש על ידי היועץ המשפטי לממשלה, נוכח חומרתם של הדברים ומעמדו הציבורי של עוה"ד הנילון.

  מסיבות אלו מבקשת אומ"ץ כי היועמ"ש לממשלה יורה בתוקף סמכותו על הגשת קובלנה משמעתית נגד חה"כ מיכאלי.


  לראש הדף השתתפות המדינה בפרויקט המכונית החשמלית

  18/11/07
  אומ"ץ דורשת משר האוצר, בראון, לפעול על פי כללי מנהל תקין.

  במכתב שהוציא יו"ר העמותה, מר אריה אבנרי, לשר האוצר, מר רוני בראון נכתב כי קבוצת יזמים ברשותם של עידן עופר ושי אגסי, פנו לאחרונה למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר בבקשה לקבל מענקים, הטבות והקלות למינהן במסגרת תוכניתם להקים בארץ מיזם של רכב חשמלי, במסגרת הפרויקט "בטר פלייס".

  עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ ממקורות מוסמכים, ראש הממשלה אהוד אולמרט ושר האוצר דוחפים לזרז במסגרת של קיצור דרך את מילוי בקשתם של היזמים וזאת למרות שהם לא פעלו על פי המקובל. בין השאר לא הוגשה עד כה תכנית עסקית ולא נערכו בדיקות שונות כמתחייב.

  אומ"ץ טוענת כי פעילותם של ראש הממשלה ושל שר האוצר מהווים בבחינת שירות נוסף של השלטון להון וכי אין זו הפעם הראשונה שמשפחת עופר זוכה להעדפות מפליגות שמעניקה לה הממשלה.

  אשר על כן אומ"ץ דורשת שהפעילות הממשלתית לגבי המיזם המכונית החשמלית יתבצע על פי כללי המינהל התקין.


  לראש הדף עיכוב תשלומים ליזמי הרכבת הקלה בירושלים

  18/11/07
  אומ"ץ מבקשת מהחשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ד"ר ירון זליכה, לעכב בשלב זה את החזר התשלומים ליזמי פרויקט הרכבת הקלה בירושלים עד לסיום בדיקת מבקר המדינה בנושא זה.

  כפי שפורסם לאחרונה בכלי התקשורת מתנהלים מגעים בין נציגי החשב הכללי לבין נציגי היזמים בנושא התקזזות בתשלומים, נוכח העובדה שלשני הצדדים יש טענות הדדניות. ככל הנראה הושג גם סיכום עקרוני. עם זאת התעוררו באחרונה שאלות כבדות משקל, בעניין חשדות לכאורה להגשת חשבונות מנופחים ולדיווחים בלתי מדויקים בלשון המעטה על ידי יזמי הפרויקט. משום כך נראה לאומ"ץ כדרך הטובה ביותר, לאפשר למבקר המדינה לומר את דברו בנושא זה. מאחר והחשכ"ל עומד לפרוש מתפקידו מין הראוי שיעביר המשך הטיפול ליורשו בתפקיד.

  פעילות קודמת


  לראש הדף תחנת הכוח הפרטית של משפחת עופר

  18/11/07
  אומ"ץ מוחה כנגד צידודו של היועץ המשפטי לממשלה להקמת תחנת כח פרטית במישור רותם בנגב.

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, עם העתק למבקר המדינה. זאת בעקבות דיונים מתקדמים הנערכים בימים אלו במטרה להגיע להבנות בין הממשלה לבין קבוצת OPC שבשליטת קבוצת עופר וחברת סימנס לגבי הקמתה של תחנת הכוח הפרטית במישור רותם בנגב.

  במסגרת הויכוח הציבורי והמשפטי, הגיש מזוז חוות דעת שממנה משתמע כי הוא מצדד בהליכה לקראת היזמים על מנת לסכם את חילוקי הדעות בחיוב ולאפשר את הקמת התחנה. בינתיים הודיעו היזמים כי בכוונתם להטיל על חברת החשמל את ביצוע עבודות הקמת התחנה החדשה. נשאלת השאלה אם אמנם חברת החשמל תעסוק בהקמת תחנת הכוח החדשה בנגב, מה מונע ממנה להקים בעצמה תחנת כוח חדשה ולתפעל אותה.

  אומ"ץ סבורה כי ממשלת ישראל הלכה בנושא זה כברת דרך ארוכה מדי כלפי האחים עופר, כפי שנהגה למרבה הצער בפרויקטים אחרים.

  פעילות קודמת


  לראש הדף חשד לקשרים כספיים בין אולמרט להירשזון

  15/11/07
  אומ"ץ דורשת מהמשטרה לחקור קשרים כספיים בין רוה"מ אולמרט לבין שר האוצר הירשזון

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז ולראש אגף החקירות המודיעין והמשטרה, ניצב יוחנן דנינו, בדרישה לחקור את מערכת קשריהם הכספיים של ראש הממשלה אהוד אולמרט ושר האוצר לשעבר אברהם הירשזון במערכות הבחירות לליכוד ברשות עיריית ירושלים.

  יו"ר העמותה אריה אבנרי כתב למזוז ודנינו בענין זה - בהמשך לבדיקה שעורכת בימים האחרונים משטרת ישראל בחשד שראש הממשלה אהוד אולמרט גייס לפריימריז של הליכוד בסיועו של שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון תרומות לא חוקיות לכאורה מפעילים בליכוד, אנו מבקשים לבדוק היבטים נוספים שקשורים בשני האישים הנ"ל.

  על פי מידע המצוי בידי אומ"ץ הלוותה הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) לפריימריז של אהוד אולמרט כאשר כשהתמודד ב- 1999 לקדנציה שניה לראשות עירית ירושלים סכום של 200,000 ₪.

  תמורת ההלוואה הנ"ל ניתנו להעל צ'קים של ממטה הבחירות של אולמרט שחלקם לא ניפדו עד היום. ככל הידוע לנו היה למשטרה מידע בנושא זה שהועבר בשעתו ע"י אומ"ץ ואנו מבקשים לדעת אם נושא זה נחקר.

  במקביל אנו מבקשים לברר את גורלה של תלונה שהגישה בשעותו אומ"ץ למשטרה נגד הירשזון בגין ניצול משאבי הע"ל וקופ"ח לאומית לפריימריז שלו לליכוד שהועמדו במקביל גם לרשותו של אולמרט באותם פריימריז.


  לראש הדף עיר הבה"דים

  14/11/07
  בישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא עיר הבה"דים נחשף כי משרד הבטחון החליט להקים את עיר הבה"דים ללא היוועצות עם משרד הבריאות.

  היועצת המשפטית להנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, פנתה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, בבקשה לקבל דו"ח הערכת סיכונים אינטגרטיבית על עיר הבה"דים בסמוך לרמת חובב. זאת לאחר שהובא לידיעת אומ"ץ הובא כי בישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא עיר הבה"דים, מיום 28/10/07, ציין פרופ' מנפרד גרין, ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, שמשרד הבריאות הזמין מד"ר אלי שטרן דו"ח בנושא הערכת סיכונים אינטגרטיבית על עיר הבה"דים בסמוך לרמת חובב. אולם, החלטת משרד הבטחון להקים את עיר הבה"דים נפלה ללא התייחסות לדו"ח כזה.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף רמת חובב - זיהום סביבתי

  14/11/07
  אומ"ץ פנתה למשנה למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבל דו"ח בנושא זיהום אוויר סביב רמת חובב.

  היועצת המשפטית להנהלת אומ"ץ פנתה בכתב לד"ר יוסי ענבר, המשנה למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, כדי לקבל העתק דו"ח של חברת DVH, הנוגע לעניין זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים הנובעים ממפעלי רמת חובב. לאחרונה החלה עמותת אומ"ץ לטפל בנושא זה.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף האם מנכ"ל משרד הפנים נטל לעצמו סמכויות לא לו?

  14/11/07
  מתשובתו של מנכ"ל הפנים, אריה בר, עולה כי הוא מחליט בעניין המשך כהונה של ראש מועצה, סמכות הנתונה בדרך כלל לשר.

  היועצת המשפטית להנהלת עמותת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, פנתה בכתב למר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים, כדי שיבהיר האם רק המליץ בפני השר על המשך כהונתה של ראש מועצת מצפה רמון, גב' פלורה שושן, כפי שהנהלים מחייבים, או שמאחר וכבוד השר החליט שלא לקבל את ההחלטה בנושא, הוא קיבל החלטה בנושא.

  פעילות קודמת


  לראש הדף עבירות אתיות חמורות של העיתונאית אופירה אסייג

  13/11/07
  עמותת אומ"ץ הגישה למועצת העיתונות תלונה על העיתונאית אופירה אסייג

  יו"ר עמותת אומ"ץ, מר אריה אבנרי העביר לנשיאת מועצת העיתונות, השופטת בדימוס דליה דורנר, תלונה נגד עיתונאית הספורט אופירה אסייג, רכזת הכתבים של אתר האינטרנט one בגין שורה של עבירות אתיות חמורות המפורטות בכתבה מפרי עטיו של אמיר זוהר שפורסמה במוסף הארץ בתאריך 2/11/2007.

  מדובר, בין השאר, בהתרועעות בין עבריינים, נסיעה לחו"ל על חשבון אייל הון ועירוב תחומים בין פעילות עסקית חיצונית לבין עבודה עיתונאית.

  הכתבה הנ"ל עוררה הדים רחבים בקרב רבבות אוהדי ספורט שצופים בשידוריה בטלביזיה ועלולים לראות בה בהתנהלותה נורמה שקיימת בתקשורת.


  לראש הדף תקלות ברכבת ישראל

  13/11/07
  אומ"ץ פנתה לשר התחבורה מופז, בהסתמך על מסמכים פנימיים של הנהלת רכבת ישראל, כי קיימת סכנה מוחשית של התרחשות תאונות בגלל העדר נהגי קטרים מיומנים ופיגורים בגיוס פוטנציאל בעלי הסמכה לנהיגת רכבות.

  מן המסמכים הללו עולה עוד כי מחודש יוני 2007 חלה התדרדרות בלתי פוסקת במתן השירות לנוסעים, בין היתר בשל שחיקת גלגלי רכבות במספר גדל והולך. במקביל התברר כי הפעלת לו"ז קשוח ברכבת הינה משימה כמעט בלתי אפשרית בגלל בעיות בזמינות הציוד, תקלות נייד, הפעלות מערכת גרור בזמנים תפעולים שלא ניתנים להשגה וביצוע וכן השלכות עבודות פיתוח ואחזקה, תקלות במערכת האיתות והעדר פקחים מתאימים שיפקחו על מערך הרכבות.

  לאור האמור לעיל פונה אומ"ץ לשר התחברוה בבקשה להורות על בדיקה יסודית של נושאי הבטיחות ברכבת, במטרה למנוע תאונה אפשרית.


  לראש הדף עצימת עיין של הפרקליטות

  12/11/07
  הפרקליטות עוצמת עיין ואינה מטפלת כדבעי בתיקי חקירה

  עמותת אומ"ץ חוזרת ופונה שוב לעו"ד רות דוד מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ודורשת תשובות לשאלותיה שלא נענו, לפחות ארבע פעמים, בענין ערעורו של מר יורם שדה מיפו על סגירת התיק כנגד עו"ד שרי אורן מעירית תל אביב, על מתן היתר בניה למקורב של ראש העיר, זאת על סמך מצג שווא (התבססות על תצלום אויר שלא היה ולא נברא).

  במכתבו של מנכ"ל העמותה, מר פילצ'ה פלד נכתב כי תשובתה האחרונה של עו"ד דוד בנושא זה ניתנה לאומ"ץ בפברואר 2007 לפיה "טרם הושלמה החקירה". מכתבים חוזרים של אומ"ץ לא נענו. ככל הידוע לעמותת אומ"ץ דבר לא התקדם מאז. חוסר טיפולה של הפרקליטות בנושא זה עומד בסתירה למדיניות הברורה שנקבעה, שלפיה יושם דגש רציני על מיגור השחיתות ברשויות המקומיות.

  לנוכח ה"היסטוריה" הארוכה של הפרשה אומ"ץ לא תסכים להסתפק הפעם בתשובה המבטיחה טיפול בנושא בעתיד, אלא מקווים הפעם לטיפול יסודי ומהיר.


  לראש הדף מכרז לתחזוקת הגנים הציבוריים בקריית אונו

  12/11/07
  עמותת אומ"ץ קיבלה לאחרונה העתק כתבה שפורסמה במקומון וכותרתה "העירייה תפרה מכרז של מיליונים, לא תאמינו מי זכה!", הנוגעת למכרז לתחזוקת הגנים הציבוריים בקריית אונו.

  על פי הכתבה עולה כי "נתפר" מכרז באופן לא חוקי והיה ניסיון להתאים את הדרישה לזוכה שהוגדר מראש, על-מנת שתזכה בו חברת "אלעד גינון ופיתוח 2001 בע"מ", שבעליה הינו ח"כ לשעבר דורון שמואלי, אשר מילא בעבר תפקידים ממלכתיים והינו מקרובו של ח"כ לשעבר עמרי שרון.

  עפ"י מידע מוסמך שנמסר לאומ"ץ, ע"י גורם מוסמך, נעשתה, לכאורה, קומבינה שבמהלכה היה עיבוי של המכרז המקורי שבו היה אמור לזכות מר יוסי וייס, בדרך שתתאפר לדורון שמואלי להשתתף במכרז ואף לזכות בו.

  לאור האמור לעיל פנתה אומ"ץ בכתב לראש עיריית קריית אונו, מר יוסי נשרי, בבקשה להגיב לטענות המועלות בכתבה במקומון ובמכתב של עמותת אומ"ץ.


  לראש הדף חשד למנהל לא תקין ברכבת ישראל

  11/11/07
  אומ"ץ מבקשת ממבקר המדינה לבדוק מכרזים ברכבת ישראל

  עמותת אומ"ץ פנתה אל מבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדרשטראוס בדרישה שיבדוק תקינותן של כמה מכרזים בהיקף של כמליארד שקל שפורסמה ע"י רכבת ישראל שבהם זכתה בשנים האחרונות חברת "דניה סיבוס".

  העמותה טוענת כי מנכ"ל הרכבת לשעבר עופר לינצבסקי שעמד בראש ועדות המכרזים הנ"ל נתמנה באחרונה כמנכ"ל חברת אפריקה ישראל-אירופה שהינם בבעלות אייל ההון לב לבייב שהוא גם בעליה של חברת "דניה סיבוס".

  פעילות קודמת


  לראש הדף מינוי עו"ד אורנה גייל ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח הלאומי (המשך)

  11/11/07
  אומ"ץ קבלה את תגובת מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ותבחן אספקטים נוספים של המינוי לצורך החלטה על המשך הטיפול בפרשה.

  פעילות קודמת


  לראש הדף חריגות בניה בביתו של מנכ"ל עיריית אילת

  11/11/07
  1. עפ"י פרסומים במקומון "ערב ערב" באילת משרד הפנים בודק חריגות בניה, שנעשו לכאורה, בביתו של מנכ"ל העירייה מר אבי כהן

  מדובר, בין היתר, בביצוע עבודות הריסה בשטח הדירה, הריסת מחסן מגבס המוגדר בהיתר בניה כשטח שירות, התקנת לוחות עץ בפרגולה בקומת קרקע וזאת, לכאורה ללא היתר בנייה כחוק

  אומ"ץ מבקשת ממנכ"ל משרד הפנים, מר אריה בר לברר האם הבדיקה בעניינו של מנכ"ל העירייה נסתיימה ומהן מסקנותיה.


  לראש הדף חובה לשמור על המינהל התקין גם אחרי פרישת ד"ר ירון זליכה

  11/11/07
  עמותת אומ"ץ הודיעה כי היא מברכת את החשב הכללי במשרד האוצר ד"ר ירון זליכה על החלטתו האמיצה להתפטר מתפקידו ולא להמתין להכרעת מבקר המדינה בנושא הארכת צו ההגנה שניתן לו ע"י המבקר.

  אומ"ץ טוענת כי בנסיבות שנוצרו, גם אם היה מתחדש כתב ההגנה, לא יכול היה ד"ר זליכה להמשיך בתפקידו בגלל האוירה העכורה שנוצרה בצמרת משרד האוצר סביבו , בניצוחו של שר האוצר רוני בראון תוך הפעלת שלט רחוק ע"י רוה"מ אהוד אולמרט.

  אומ"ץ הודיעה כי היא מתכוונת ללוות את פעילותו של החשב הכללי החדש על מנת לוודא שנשמרים כללי המינהל התקין ולמנוע ניסיונות של תפירת מכרזים והזרמת כספי ציבור לכיסהם של אילי הון מקומיים וזרים, שהינם מעשים פסולים שהחשב הכללי היוצא מנע ועל כך שילם בכיסאו.

  אומ"ץ גאה על כך שהעניקה לפני זמן קצר אות מופת לד"ר זליכה על היותו דוגמא אישית לניקיון כפיים ואומץ לב ציבורי ועל מאבקו הבלתי נלאה בשחיתות הציבורית


  לראש הדף תיקון פקודת הראיות

  8/11/07
  תיקון סעיף 12 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971

  לעמותת אומ"ץ הגיעו פניות רבות מאזרחים אשר נפגעו מן החקיקה הקיימת, לפיה מבוססים כתבי האישום בעיקר על הודאות שמסרו חשודים, בעת חקירתם במשטרה, ולא עפ"י ראיות נוספות. כמו כן בתיקים רבים נוספים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, כדוגמת רומן זדורוב, עמוס ברנס, סלימאן אל עביד ועוד, טענו הנאשמים כי ההודאה הוצאה מהם תחת לחץ כבד, דבר אשר גורם פעמים רבות לבני משפחות הקורבן ולציבור כולו לפקפק בהודאה, לתמוך בנאשם ולדרוש להגיע אל חקר האמת.

  בתאריך 31.10.07 הועלה (בישיבה מס' 163, שנערכה בכנסת) הנושא של תיקון פקודת הראיות - דרישת הסיוע להרשעה עפ"י הודאה, על-ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין, בהצעה לסדר היום שמספרה 3722. בהצבעה שנעשתה הוחלט להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

  לאור חשיבות העניין, פנתה עמותת אומ"ץ ליו"ר הועדה החוקה חוק ומשפט, ח"כ מנחם בן ששון ובקשה מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדון בהצעת החוק של ח"כ סולודקין במלוא כובד הראש, ולתקן את סעיף 12 לפקודה.

  דיווח המשך


  לראש הדף הפרת אימון בקשרי תפנית ואומץ

  8/11/07
  עמותת אומ"ץ הודיעה לתנועת תפנית על כוונתה לניתוק הקשרים בין התנועות.

  יו"ר אומ"ץ, מר אריה אבנרי, כתב ליו"ר תנועת תפנית כי המתין בכתיבת מכתבו עד לאחר סיום "כנס שדרות 2007", פרי יוזמתה של תנועת תפנית.

  במכתב מובעת מורת רוחה של אומ"ץ על התנהגות בלתי תקינה של תנועת תפנית, ללא ספק בידיעתו האישית של דיין, החורגת ממסגרת יחסים תקינים ופוגעת בשיתוף פעולה שאמור היה להיות פורה על בסיס של אימון הדדי.

  לטענת אבנרי, דיין לא עמד בהבטחתו החגיגית שנמסרה בישיבת מזכירות אומ"ץ, שעל פיה אומ"ץ תהיה מופקדת על עריכת הפנל המרכזי בנושא השחיתות "בכנס שדרות". בנסיבות מוזרות נפסל נושא שאומ"ץ העלתה ולא נתבקש נושא אלטרנטיבי, מה גם שנציגי אומץ כלל לא הוזמנו לכנס שדרות. הבטחתו של דיין לתקן את המעוות בשנת 2007 לא עמדה במבחן המציאות.


  לראש הדף תיקי חקירה ברשות להגבלים עסקיים

  8/11/07
  חשיפת סתירות בין תגובות שונות של הרשות להגבלים עיסקיים

  לפני כחודשיים פנתה עמותת אומ"ץ לרשות להגבלים עסקיים לאחר שזו השיבה לאזרחים הפונים כי לא ניתן להשלים חקירות בשל העדר חוקרים בכמות מספקת ברשות. תפניית אומ"ץ השיב סגן לפרקליט המדינה, עו"ד יריב רגב, בטענה כי אין לשרות ההגבלים העסקיים בעית כח אדם.


  לראש הדף מינוי עו"ד אורנה גייל ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח הלאומי (המשך)

  7/11/07
  בהמשך לפנייה לנציב שירות המדינה, פנתה עמותת אומ"ץ גם למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, ד"ר יגאל בן שלום, בבקשה לעכב את מינוייה של עו"ד אורנה גייל, היועצת המשפטית של הממונה על השכר, ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי בנימוק שנבחרה לתפקידה, בדרך פסולה - ללא מכרז פומבי.

  פעילות קודמת


  לראש הדף בחינת צווי ההגבלה הניתנים על ידי בתי הדין הרבניים

  4/11/07
  היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, פנתה לרב כהן יצחק - השר הממונה על שירותי הדת ברשות הארצית לשירותי דת ובקשה ממנו להתערב התנהלות לא חוקית של בית הדין הרבני בתל-אביב.

  במכתבה כותבת היועצת המשפטית כי לעמותת אומ"ץ הגיע מידע לפיו, בית הדין הרבני בתל-אביב נותן צווי הגבלה בניגוד לחוק. באחד מן המקרים שהובאו לידיעת אומ"ץ ניתן צו הגבלה לאישה, שבניה משרתים בצבא, המגבילים את חשבונות הבנק שלה. צו הגבלה, לפי מידע שנמסר לנו, ניתן ע"י כבוד אב בית הדין אשר לא נכח בדיון, ולא ניתן לאישה הזדמנות להשמיע טענותיה בפני אב בית הדין.

  חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995, קובע במפורש, כי "... לא יינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה ההזדמנות, לכל בעל דין ולמי שלדעת בית הדין עלול להיפגע ממנו, להשמיע טענותיו". בנוסף קובע החוק, כי, " בבואו ליתן צו הגבלה ישקול בית הדין הרבני את הדרך הדרושה להביא לקיום פסק הדין, בשים לב לנסיבות הענין...". כלומר, לפי החוק על בית הדין מוטלת חובה לשמוע את שני הצדדים בטרם יפסוק צו הגבלה וכן עליו להשית צו זה בזהירות, בסבירות, ובאיזונים הראויים בבואו לעשות שימוש בסמכותו זו.

  מאחר והובא לידיעת עמותת אומ"ץ כי עולה חשש חמור לפיו צווי ההגבלה נעשו שלא בהתאם לחוק, מבקשת העמותה את התערבותו המיידית של הממונה על שירותי הדת.


  לראש הדף מינוי עו"ד אורנה גייל ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח הלאומי

  4/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה לנציב שירות המדינה, ד"ר שמואל הולנדר, בבקשה לעכב את מינוייה של עו"ד אורנה גייל, היועצת המשפטית של הממונה על השכר, ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי בנימוק שנבחרה לתפקידה, בדרך פסולה - ללא מכרז פומבי.

  בפניית העמותה, באמצעות היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, נטען כי עובדי המדינה מתמנים על-פי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. חוק זה מתייחס למינוי עובד באמצעות מכרז, והסעיף הנוגע לעניין זה הינו סעיף 19 הקובע מפורשות: "לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי".

  אולם לפי המידע שהגיע לעמותת אומ"ץ מונתה עו"ד גייל, היועצת המשפטית של הממונה על השכר, ליועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי בהליך של העברה ממשרד ממשלתי למוסד, ללא מכרז פומבי. כל זאת בניגוד להוראת סעיף 210(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 הקובע את הדרך על-פיה ימונו רוב רובם של עובדי המוסד: "מינויים של עובדי המוסד לפי סעיף זה יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי מדינה, בשינויים שהעניין מחייבם..."

  הואיל ובמכרז הפנימי שנעשה במוסד לביטוח לאומי, טרם מינויה של עו"ד גייל, לא נבחר איש היה על המוסד לקיים מכרז חיצוני, על מנת לאייש את התפקיד בעובד הטוב ביותר, תוך שמירת שוויון הזדמנויות, על העדר שרירות ומשוא פנים ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי עניינים. התנהלותו של המוסד ביחס להליכי המינוי, של עו"ד גייל, ללא מכרז, מהווה, לטענת עמותת אומ"ץ, הפרה של הוראות הדין וההלכה הפסוקה, ולכן מבקשת העמותה לעכב את מינויה של עו"ד גייל עד לבחינת הסוגיה.

  פעילות המשך


  לראש הדף חשד להפרת אמונים בפרשת הרכבת הקלה בירושלים
  ונסיון להוצאת כספי ציבור שלא כדין

  4/11/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה דחופה לאסור על כל מעשה של הסדרת או העברת תוספת כספים או פיצויים כלשהם לחברת "סיטי פס" ולהעביר את הנושא כולו לבדיקת פרקליטות המדינה.

  במכתבו למזוז כותב יו"ר העמותה, מר אריה אבנרי כי עמותת אומ"ץ פנתה קודם לכן לחשכ"ל, ד"ר ירון זליכה, לאחר שנודע לה כי התגבש נסיון לתת שלא כדין כספים נוספים לחברת "סיטי פס", שאמורה היתה לבנות את קו הרכבת הקלה בירושלים (ולא עמדה במשימה).

  מתשובתו של החשכ"ל עולה כי המידע כפי שהתקבל באומ"ץ היה נכון וכי יש כוונה לתת לבוני קו הרכבת תוספת של 100 מליון ש"ח "כפיצוי".

  אומ"ץ מזהירה כי מדובר בתרגיל שתוכנן לכאורה מראש, וטוענת כי אין שום סיבה לתת כספי פיצויים.

  המסלול המצויין במכתב תשובתו של החשכ"ל, הינו נסיון לעקוף את החוק - נסיון לפעול ללא כל בקרת אמת, כיוון שאין חולק כי החברה שזכתה במכרז לא עמדה בחובותיה כפי שהתחייבה להן במכרז המקורי, לא עמדה בלוחות הזמנים המקוריים שנקבעו, כשהיא מנצלת לטובתה את מצבי ניגודי העניינים של פקידי המדינה והעיריה הבכירים שפעלו במצב שבמקרה הטוב ניתן להגדירו רק כניגוד עניינים. למעשה עולה לכאורה חשד להפרת אמונים ואולי אף לקנוניה מתכוננת להוצאת כספי הציבור לטובת גורמים פרטיים והנסיון לתת פיצוי לחברה שלא עמדה בהתחייבויותיה משתלב בכך. די בכך כי חברת סיטי פס זכתה במכרז בשנת 2002, אך לא הצליחה לעמוד בחובותיה להשיג מקורות מימון. עקב כך נדחתה תחילת העבודות ב-3 שנים, באשמתה של החברה שאמנם זכתה במכרז, אבל לא הצליחה להביא את המימון לו התחייבה. לכן יהא זה "מעשה הזוי" לבוא ולתת כעת לחברת "סיטי פס" פיצוי על כך שהמדינה לכאורה לא עמדה בלוחות הזמנים, כאשר האשמה כולה מונחת על כתפיה של "סיטי פס".

  בדיקת החוזים שנחתמו עם החברה מאשרים את הטענה כי היא אינה זכאית לשום פיצוי, כעולה מלשון החוזה, אך לזאת מצטרף ענין כבד וחמור: נציגי הציבור , עובדי המדינה ועובדי עירית ירושלים, שהובילו את המהלכים וייצגו את המדינה, היו נתונים במצב קבוע של ניגוד עניינים. חלק מראשי ויוזמי הפרוייקט בעירית ירושלים ובמשרד התחבורה, מי שעסקו בהכנת המכרז, מי שניהלו את המו"מ עם החברה הזוכה ומי שאיפשרו שינויים בחוזים, קשורים כיום למשקיעים ולבעלים של חברת הרכבת.

  יעקב (קוקי) אדרי, מי שהיה יו"ר החברה העירונית הירושלמית "מוריה" בעת שפרוייקט קו הרכבת תוכנן והוכן והוצא למכרז ומי שהיה אחראי על עבודות התשתית וקבלת האישורים עבר (ללא צינון, כמובן) לתפקיד מנכ"ל חברת "סיטי פס" שזכתה במכרז, ומאיר איתן, מי שהיה מנכ"ל עירית ירושלים ויו"ר ההנהלה המצומצמת של צוות תוכנית האב לתחבורה שייזם וניהל מטעם המדינה את פרוייקט הרכבת הקלה, עובר ממש בימים אלה לנהל חברה שבעלי "סיטי פס" הם מבעליה.

  הדברים ברורים, אי אפשר לטעות בהם והתופעות הללו אינן מאפשרות עצימת עיניים. הפרוייקט הזה סבל מניגודי עניינים יסודיים מיום הקמתו והופעל בניגוד לכל כללי המינהל התקין. כעת מוכח כי הוא הגיע גם לשיאים שהדמיון לא תופס יותר: הייתכן שמי שהיה אולי האחראי לכשלי התיכנון ולאי-ביצוע עבודות התשתית במועד יקבל עכשו מקופת הציבור פיצויים כמנכ"ל חברת הרכבת שטוענת שהיא ניזוקה מכך? מאחר ובכירים במשרד התחבורה, בעירית ירושלים ובאוצר קשורים עם מי שקיבלו את עבודות וכספים מהפרוייקט הזה, צל כבד שולט על העיסקה הזו ועל הנסיון להוסיף לה כספים.

  מדובר בסכומי עתק, 1.9 מליון שקל הינו עלות הקו, 500 מליון שקל נוספים (ויותר) הוזרמו מכספי הציבור לעמותה ש"ניהלה" את העניינים עד שנת 2002 ומאז הזרמת הכספים עברה כל דמיון.: כ- 250 מליון שקל יוצאו לבניית גשר ראוותני וסכומים בלתי ידועים, מאות מליונים ואולי הרבה יותר, הוצאו ומוצאים לשינוי נתיבי תחבורה, סלילות, חפירות ושאר עבודות הקשורות בפרוייקט הזה. בין אם הפרוייקט הזה יעלה בסופו של דבר 4 מיליארד שקל, או יגיע ל-5 מליארד (וכי מי באמת יודע?), מדובר בהזרמת כספים אדירים בהיקף שמחייב בקרה רצינית ושלילת כל אפשרות לניגודי עניינים. בקרה כזו לא היתה ולא קיימת גם היום !

  מהחומר שהצטבר בידי אומ"ץ עולה כי משרדי הממשלה הוזהרו מהמתרחש. היו פניות בזמנו והתרעות רועמות כי עמותה פרטית, שאנשיה מצויים בניגוד עניינים, מנהלת את הפרוייקט ברשלנות מכוונת שמיועדת לסבך את המדינה בתשלום פיצויים עתידיים. אזהרות אלה נמסרו בכתב ועכשו מתברר כי כך אירע. לא מדובר אם כן במחדל שנתגלה בדיעבד, אלא בדבר שהיו אתראות מוקדמות מפניו, ואין להסביר את המתרחש אלא בניסיון מתוכנן לעשות זאת. כאשר מתגלה שמי שאחראים למחדל קשורים היום במי שיזכה עכשיו בפיצויים - הדברים אומרים דרשני.

  בין היתר מפנה יו"ר אומ"ץ את היועמ"ש לדו"חות הביקורת של מבקרת עירית ירושלים. העובדה כי הפקידים המעורבים התעלמו גם מהאתראות ומאזהרות הביקורת הקודמים תומכת בטענה כי יתכן ועשו זאת בכוונה ומתוך שיקול ציני כי "הכלבים נובחים והשיירה עוברת". ומאחר וזו שיירה הטעונה בכסף ציבורי רב, נראה הם בחרו להיות חלק ממנה.

  אי אפשר להתעלם מהעובדה כי מי שמכהן כיום כראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, היה ראש עירית ירושלים היוזמת וראש העמותה שניהלה את הפרוייקט והזרימה לו כספי ציבור בלא אבחנה ופעלה בניגוד לכל מינהל תקין. והנה בחודש פברואר 2005 אישרה ועדת הכספים ביצוע שינויים בחוזה לטובת הזכיינים, לאחר שהם כבר לא עמדו בתנאי המכרז המקורי מ-2002.

  האם יתכן שעכשו, על יסוד הסכמת המדינה להקל בזמנו עם היזמים, מבקשת המדינה, באישור שר האוצר הנוכחי שאותו מינה מר אולמרט שהיה אחראי להקמה הרשלנית של הפרוייקט הזה, לתת לייזמים פיצוי על פיגור שהם בעצם האחראים לו?

  כל הדברים הללו הם רק רקע לעובדה הפשוטה: היתה החלטה מתוכננת, לתת לחברת "סיטי פס" פיצוי בגין עיכובים, מנוגדת למה שכתוב בחוזה ומנוגדת להסכם ולהחלטות ועדת הכספים מחודש פברואר 2005 , שם ניתנו לחברה דחיות בחובותיה לעמוד בלוחות הזמנים, לאחר שהיא לא עמדה בהם.

  טענת אומ"ץ נתמכת גם בעובדה שלא היועמ"ש לממשלה ולא פרקליטות המדינה נתבקשתם ע"י משרד האוצר או משרד התחבורה לבדוק את השתלשלות העניינים ולקבוע אם מגיע בכלל לחברת "סיטי פס" פיצוי כספי - או שאולי להיפך, ומגיע למדינה פיצוי מהחברה לא עמדה בלוחות הזמנים ולא ביצעה את חובותיה.

  אם אכן מגיע פיצוי לחברת "סיטי פס" - הדבר היה אמור להיבחן ולהיקבע ע"י הפרקליטות, או להתברר במסגרת תביעה בבית המשפט, ששם המדינה אמורה להגיש תביעת נגד בשל מחדלי בוני הרכבת. נכונותם ונסיונם של פקידי המדינה להסדיר דברים "בשקט" ולתת עוד מאה מליון שקל (או יותר?) לבוני הרכבת באמצעות ועדת הכספים, בלא לערוך קודם בדיקה משפטית ולקבל את חוות הדעת המשפטית של פרקליטות המדינה, אומרת דרשני.

  לאור האמור לעיל פונה כעת אומ"ץ ליועמ"ש בבקשה דחופה לאסור על כל מעשה של הסדרת או העברת תוספת כספים או פיצויים כלשהם לחברת "סיטי פס" ולהעביר את הנושא כולו לבדיקת פרקליטות המדינה.

  אומ"ץ בטוחה כי כאשר פרקליטות המדינה תרכז את החומר על שולחנה, תקרא את מימצאי דו"חות הביקורת ותבחן את התכתובות והעובדות ואת החוזים ששונו (כולל המימצאים הסמויים מחקירת המשטרה המתקיימת כעת בעניינו של פקיד בכיר מאד לשעבר ממשרד התחבורה), לא יהא מנוס מהעה למסקנה כי לא המדינה היא שצריכה לשלם 100 מליון ש"ח ל"סיטי פס" - אלא להיפך.

  נוכח הדחיפות והחשש כי נעשה נסיון לעשות "מחטף כספי", ולאור העובדה כי מדובר כאן בפרוייקט גדול ויקר לקופת הציבור, אנו מבקשים שתורה לפרקליטות המדינה להכנס מייד לתמונה ולבדוק את המתרחש בקפדנות, בכדי שלא תתבצע העברת כספים שלידתה ב"הסדרים" בין פקידים בכירים לבין בעלי חברת "סיטי פס". אאומ"ץ מתריעה כי אם ישולמו עכשיו כספים בתירוץ שיש לקדם את הפרוייקט, לא יהיו אלה הכספים האחרונים שקופת הציבור תתבקש לשלם בניגוד לחוק.

  פעילות קודמת


  לראש הדף תלונה נגד מנכ"ל רשות השידור מרדכי שקלאר

  4/11/07
  בעקבות ראיון שהעניק יו"ר רשות השידור, מר משה גביש, לירון דקל בתכנית "הכל דיבורים" פנה מנכ"ל רשות השידור מרדכי שקלאר אל המראיין ונזף בו על העלאת נושאי היועץ הארגוני בשכר מופקע שהמנכ"ל שכר את שירותיו ובגין העלאת הרפורמה התלויה ועומדת ברשות השידור.

  לאור זאת בקשה אומ"ץ להביא עניין זה לידיעתו של יו"ר הרשות (המרואיין) וציינה כי היא רואה בחומרה רבה את התערבותו של מנכ"ל הרשות בענייני תוכן של משדר ב"קול ישראל".

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  אוקטובר 2007

  לראש הדף ועדת ביקורת המדינה מגנה את יו"ר הע"ל

  31/10/07
  ועדת ביקורת המדינה בכנסת החליטה לגנות את יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) על אי הופעתו בדיון בכנסת.

  מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, יזם הצעת חוק (הצ"ח) לבירור תלונות הציבור כנגד אירגוני עובדים, שיכלול הרחבת ההגנה הניתנת לחושפי שחיתויות גם לחושפי שחיתויות באירגונים העובדים עצמם. זאת משום שאין באפשרותו של המבקר להעניק צו הגנה על חושפי שחיתויות בארגונים, בהתאם לחוק הקיים. ועדת ביקורת המדינה בכנסת החליטה לקיים דיון עקרוני בהצ"ח זו.

  בתאריך 31/10/07 התכנסה ועדת ביקורת המדינה בכנסת לדון בהצ"ח הנ"ל, בעקבות פיטוריה של מעין אגם מהסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל). יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) לא הופיע לדיון ולכן החליטה הועדה לגנותו פה אחד.

  כמו כן החליטה הועדה לפנות בקריאה למבקר המדינה למצות את הדין המחייב שיתוף פעולה עם נציגי משרד מבקר המדינה.

  המבקר הודיע במעמד בדיון כי לו היה באפשרותו להגיש צו הגנה המונע פיטוריה של מעיין אגם היה עושה זאת ללא היסוס.

  כזכור חשפה מעיין אגם (עובדת הע"ל שפוטרה), בשנתיים האחרונות כמה פרשיות שחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית, ביניהן פרשת שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון.

  עמותת אומ"ץ הודיעה במעמד הדיון כי אם מבקר המדינה ישהה הגשת תלונות למשטרה כנגד נציגי הע"ל בשל סירובם לשתף פעולה עם משרד המבקר, תגיש אומ"ץ תלונה בשמה.

  פעילות קודמת


  לראש הדף משרד התיירות אינו מכחיש בזבוז הכספים בנתניה

  31/10/07
  מר שי וינר, סמנכ"ל בכיר לכלכלה, תכנון ותשתיות, השיב לעמותת אומ"ץ בשם שר התיירות על שאלתה, מה התרחש בפרשת שידרוגו של רחוב הרצל בנתניה? האם משרד התיירות העביר כספים לצורך זה (כולל לתכנון) ומהן הפעולות שבדעת כבוד השר לנקוט בהן? תשובת משרד התיירות אינה מכחישה את טענות אומ"ץ כי המשרד הוציא 2 מליון ₪ עבור תכנון שידרוג רח' הרצל בלי שהיה בדעתו לבצע את השדרוג הזה.

  בתגובה לתשובת משרד התיירות כתב יו"ר אומ"ץ, מר אריה אבנרי מכתב בו נכתב בין היתר כי הסברו של משרד התיירות כי "לא נחתם חוזה המבטיח את ההתקשרות המימונית לצורך הפרוייקט" כמו ההסברים על כך ש"הקריטריונים אינם קריטריונים שבחוק אלא קריטריונים מקצועיים שקבע המשרד" אינם נותנים מענה לשאלה אותה הציבה אומ"ץ: אם לא הוחלט לממן את שידרוג רח' הרצל - מדוע הוצא ובוזבז סכום של 2 מליון ₪ על תכנון עבודה זו?

  ככל נראה שהתשובה האמיתית לשאלת אומ"ץ מצויה בסעיף 4 למכתב התשובה, בו מציין מר שי וינר כי הפרויקט נבחן השנה בהתאם לנוהל של כדאיות ההשקעה. עולה שקודם לכל הוציא משרד התיירות 2 מליון ש"ח לתכנון העבודות, שרק אח"כ הוחלט לבדוק לראשונה את כדאיותן. זאת בניגוד לשכל הישר, לפיו מתבקש שקודם תיבדק הכדאיות ויוחלט אם לבצע את העבודה (ויסוכם מי משלם אותה) ורק אח"כ תחלנה יוצאו הכספים.

  עמותת אומ"ץ הגיבה כי צורת פעילות משרד התיירות בענין זה מעלה טעם רע ומעידה על רשלנות והתנהלות בירוקרטיות שמעט מאד תבונה, אם בכלל, עמדה ביסודה. אם נכונה הטענה כי החברה הממשלתית לתיירות פועלת כחוק, יש מקום להבהיר מדוע החברה החלה לבצע פרויקט שלא נחתם בכלל חוזה המבטיח את מימונו?

  פעילות קודמת


  לראש הדף עמותת אומ"ץ תובעת ממבקר המדינה לחקור חשד להטבות חריגות לחברת "אינטל"

  30/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס בדרישה לחקור חשד, לכאורה, של ראש עיריית קריית גת, אבירם דהרי, שהחלטה להדיחו, קשורה בין השאר, בעמדתו העיקשת לגבות מיסי אמת המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים מחברת "אינטל", שמפעלם ממוקם בעיר.

  בפנייתו של יו"ר העמותה העמותה, מר אריה אבנרי, נאמר: "מחומרים שהגיעו לידי עמותת אומ"ץ, עולה כי ראש עיריית קריית גת פעל לביצוע שינויים בהסכם חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה והפיכת ההסכם להוגן וצודק יותר למען תושבי קריית גת. עוד עולה, כי ראשי המועצות האזוריות יואב ושפיר הפעילו לחץ פוליטי על משרד הפנים במטרה לגרום להדחת ראש העיר ובכך להשאיר את העיוותים בחלוקת ההכנסות לטובת תושבי המועצות האזוריות על חשבונם של תושבי קריית גת. מפרוטוקולי ישיבות הוועדה עולה חשש לכאורה, כי ראשי המועצות האזוריות מעורבים באופן רציני ומשמעותי ביותר בועדת החקירה שהקים משרד הפנים במטרה להדיח את ראש העיר ומועצת העיר קריית גת.

  באותו הקשר חשוב לציין, שמשרד הפנים מינה בחודש יוני ועדת חקירה לבדיקת חלוקת ההכנסות באזור התעשייה בקריית גת. לעמותת אומ"ץ נודע, כי ראשי המועצות האזוריות הפעילו לחצים כבדים על אנשי משרד הפנים להקפאת פעילות הוועדה ונראה כי אכן ועדה זו הוקפאה. עמותת אומ"ץ מבקשת, כי משרדך יבדוק ויברר האם ניתנה הוראה מטעם משרד הפנים לידי מר שלמה וקס, יו"ר ועדת חקירת גבולות השיפוט של עיריית קריית גת וחלוקת הכנסות איזור התעשייה, להקפיא את פעילות הועדה וביטול ישיבותיה.

  זאת ועוד, לעמותת אומ"ץ הועבר מידע, לפיו יושב ראש ועדת החקירה, ח"כ לשעבר מיכה גולדמן, שעומד בראש ועדת חקירה לבדיקת הכשלים בניהול עיריית קריית גת, ניהל מגעים מוקדמים עם חברת "אינטל" בנושאים הללו, שבעקבותיהם החל לגלות גישה אוהדת בועדת החקירה כלפי חברת אינטל, מעשה שאנו רואים אותו בחומרה רבה".

  פעילות קודמת


  לראש הדף חושפת פרשת הירשזון שפוטרה מעבודתה הגישה תביעה לביטול הפיטורין

  30/10/07
  מעיין אגם, עובדת הסתדרות העובדים הלאומית, שחשפה בשנתיים האחרונות כמה פרשיות שחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית, ביניהן פרשת שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון, שפוטרה לאחרונה מעבודתה הגישה הבוקר, לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, באמצעות עורכי הדין איריס בן גד וצחי גרוסמן, בקשה לקבלת צו מניעה זמני למניעת פיטוריה ולתשלום פיצויים.

  יצוין כי אומ"ץ העניקה למעיין אגם, לפני זמן מה, אות הוקרה על חשיפת מעשי השחיתות בפרשיית הירשזון, וניסתה למנוע את פיטוריה.

  מחר, אמורה הועדה לביקורת המדינה של הכנסת, לדון בפיטוריה, לבקשת מבקר המדינה שאין באפשרותו להעניק לה צו הגנה בהתאם לחוק הנוכחי.

  בבקשה שהגישה אגם לבית הדין, היא טוענת, בין היתר, כי פיטוריה נעשו ביוזמתו של שר האוצר לשעבר, שיש לו עדיין קשרים הדוקים בהסתדרות העובדים הלאומית. בהקשר לכך היא מציינת, כי הירשזון פעל באמצעותו של מיכאל צולר, יושב ראש קופת חולים לאומית (שלוחה של הסתדרות העובדים הלאומית), שהפעיל את מרותו על יושב ראש, הנוכחי, של ההסתדרות העובדים הלאומית, יואב שמחי ועל המנכ"ל יאיר שלם.

  גב' אגם טוענת כי, בבחירות האחרונות, למוסדות ההסתדרות העובדים הלאומית הייתה הפעילה המרכזית במטה הבחירות שבעקבותיו נבחרו שמחי ושלם לתפקידם, אך בגלל לחציו של צולר, הם גילו כפיות טובה כלפיה ועשו הכול כדי להכשילה. עוד טוענת אגם, כי העילה האמיתי לפיטוריה, היא העובדה שהיא העבירה בשעתו חומר על פרשת השחיתות למבקר המדינה, למשטרה ולאומ"ץ. בשל כך ננקטה נגדה פעולת נקמנות ונעשו צעדים שונים ע"מ להכשילה בעבודתה כדי לגרום לעילת פיטורין.

  פעילות המשך


  לראש הדף הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות

  30/10/07
  יו"ר הנהלת אומ"ץ, מר אריה אבנרי פנה למנכ"ל משרד הפנים, מר אריה בר, בבקשה להביא לידיעת אומ"ץ את הקריטריונים והשיקולים לגבי סכומים המועברים ע"י משרד הפנים לרשויות מקומיות, השלמת פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה.

  פניית אומ"ץ נעשתה בעקבות פנייה של מספר ראשי ערים, בעיקר מדרום הארץ, אשר העלו את נושא הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות. בין היתר, הושמעה על-ידם טענה כי קיימת איפה ואיפה בחלוקת המשאבים הממלכתיים, וכי ישנן רשויות, שבדרך כלל מצויות בפריפריות, שמקבלות תקציבים מוגבלים, ורואות עצמן מקופחות, וזאת על אף שהסכום המחושב אמור להיות על-פי נוסחות הקצאה שקבע משרד הפנים, ואמור להיות עפ"י קריטריונים בלתי תלויים, וללא קשר למיקום הרשות המקומית.

  על אף שמטרת מענק האיזון היא לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהם שירותים בסיסיים, הועלתה טענה קשה, על ידי ראשי הערים הנזכרים לעיל, לפיה משרד הפנים גוזל את הרשויות החלשות בפריפריה ומעביר כספים לרשויות עשירות ולרשויות "בעלות קשרים פוליטיים".

  לאור האמור לעיל וחשיבות הנושא, עת מצויות רשויות רבות בימים אלו במשבר תקציבי, פונה אומ"ץ למשרד הפנים בבקשה להביא לידיעתה את הקריטריונים והשיקולים לגבי הסכום שמקבלת רשות מקומית ממשרד הפנים.


  לראש הדף חשש לניגוד עניינים בין שר הפנים וראש מועצת מצפה רמון

  30/10/07
  היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, פנתה לשר הפנים, מאיר שטרית, לקבל החלטה בעניין ראש מועצת מצפה רמון.

  בתאריך 15/10/07 ערך מנכ"ל משרד המשפטים, מר אריה בר, שימוע לראש מועצת מצפה רמון, הגב' פלורה שושן, בשל כישלונה בהעברת תקציב הרשות המקומית לשנת 2007. מטרת השימוע היתה להגיע לכלל החלטה אם גב' שושן, שקיבלה ממשרד הפנים שתי ארכות להעברת התקציב, תוכל להמשיך בתפקידה כראש מועצת מצפה רמון. אולם בסופו של דבר לא נתקבלה החלטה בעניין.

  אומ"ץ תטען כי מאחר והגב' שושן הינה אחותו של שר הביטחון לשעבר, מר עמיר פרץ, שהינו חברו הקרוב של השר שטרית (כפי שעולה מכתבה שפורסמה בעיתון "מעריב" ביום 19/10/2007) עולה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו של שר המשפטים לבין ענייניו האישיים, וזאת לאור העובדה כי, עליו ליתן את ההחלטה בעניינה של הגב' שושן.

  אומ"ץ תנמק כי כבוד מבקר המדינה הגדיר "כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים", המבוססים על דו"ח הועדה בראשות השופט אשר. על-פי כללים אלו "שר ינהג במילוי תפקידו בלא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכל ובלא שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו אף למראית עין". עוד קובעים הכללים כי, "מחובתו של השר לנהל את ענייניו כל שלא ייווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כשר לבין ענייניו האישיים (ראה סעיפים 3 ו-4 לכללים בהתאמה).

  לאור האמור לעיל ועל-פי האמור בסעיף 7 לכללים שצוינו לעיל, פונה אומ"ץ לשר שיטרית שיעביר את ההחלטה בעניין, לאלתר, לשר אחר משרי הממשלה, לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד הממשלה.

  פעילות המשך


  לראש הדף החשכ"ל משיב לאומ"ץ בעניין הרכבת הקלה

  28/10/07
  ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי (חשכ"ל) של משרד האוצר השיב בתאריך 23/10/07 לפניית אומ"ץ.

  הפרוייקט יצא לדרך בשנת 1999. סיטי-פס זכתה במכרז באוקטובר 2002 (שנה לפני כניסתו של ד"ר זליכה לתפקידו) והחוזה ניסגר כלכלית רק בינואר 2006 (משמע, לאחר למעלה משלוש שנים).

  חברת סיטיפס התחייבה להשלים את הקמת הפרוייקט עד לינואר 2009, כשבמקביל התחייבה המדינה להשלים את בניית גשר המיתרים והפקעת קרקעות.

  ברבעון הראשון של 2007 התברר כי הפרוייקט אינו מתקדם בקצב שתוכנן.

  המדינה הטילה באמצעות משרד התחבורה חלק מהמחוייבויות ההנדסיות לביצוע ע"י עיריית ירושלים. ככל שהמדינה לא עמדה בהתחייבויותיה יהיה עליה מכח החוזה לפצות את הזכיין, בין אם עיריית ירושלים היא זו שהתרשלה בביצוע העבודות ההנדסיות ובין אם זו המדינה במישרין. מובן שאין באמור בכדי לפתור את עיריית ירושלים ממחוייבותה אל מול המדינה.

  מחודש מאי 2007 מינה החשכ"ל צוות בדיקה שנעזר במומחים ישראלים ובינלאומיים בתחום ההנדסה ובתחום הפינססי, במטרה לאמוד את היקף הפיגור ואת מידת האחריות של כל אחד מהצדדים, החלוקים בדעותיהם.

  מהבדיקה נמצא כי היקף הפיגור הינו 14.5 חודשים (נכון לאוגוסט 2007) ובשלב זה מתקיימים דיונים על חלוקת האחריות בין הסקטורים השונים. דיונים אלו טרם הסתיימו ולכן הפירסומים בנושא אינם מדוייקים.

  פגישתו הפומבית של החשכ"ל עם מר יאיר המבורגר, יו"ר חברת סיטיפס, נועדה לנסות ולסכם על לוחת הזמנים להשלמת המו"מ. בניגוד לפרסומים בפגישה זאת לא הושג סיכום כלשהו, למעט הבנה, שיש להמשיך את הדיונים בצוותי העבודה ולהגיע לסיכום מהיר ככל האפשר.

  פגישה נוספת נועדה לתאריך 24/10/07, למחרת כתיבת המכתב התשובה. (יובהר כי עד עתה אין לאומ"ץ כל מידע מה הושג בפגישה זו.)

  במידה וצוותי העבודה יגיעו לסיכום כלשהו, יועברו ההמלצות לגורמים הרלוונטיים וידרשו אישורים בהתאם, לרבות אישור שר האוצר, וועדת הכספים של הכנסת.

  החשכ"ל ביקש להדגיש כי ככל שמי מנציגי המדינה פעל לכאורה שלא בהתאם לנדרש, יש למצות עימו את הדין, בהליך המקובל, מבלי לפגוע בפרוייקט כולו ובלי לפגוע בתושבי העיר ירושלים, כתוצאה מהתמשכות הפרוייקט. עוד הוסיף החשכ"ל בתשובתו כי המדינה תקפיד על שמירת זכויותיה ובה בעת תעמוד על קיום התחייסויותיה לרבות פיצוי במקרה שבו הפרה המדינה התחייבויות חוזיות מחייבות.

  בשולי הדברים ציין החשכ"ל כי המדינה למדה רבות מהטעויות והליקויים שנפלו במכרזי התשתית הגדולים בינהם במכרז הרכבת הקלה בירושלים. בעקבות הפקת לקחים ערכה המדינה במהלך שנת 2004 רפורמה מקיפה שבמסגרתה נעשו שינויים רבים במכרזים, שבעקבתיהם חלה לטענת החשכ"ל "פריצה גדולה בתחום". עם זאת השינויים לא חלו על חוזים שכבר נחתמו.

  ר' פניית אומ"ץ לחשכ"ל | פעילות המשך


  לראש הדף ביטול מינויו של מפקד שירותי הכבאות וההצלה בעירית ירושלים

  28/10/07
  היועמ"ש של עמותת אומ"ץ, עו"ד בועז ארד, פנה בדרישה והתראה ליועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, למנכ"ל משרד הפנים, מר אריה בר, ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד יוסי חביליו, ולמנכ"ל עירית ירושלים, מר יאיר מעיין, בעניין מינויו של מר משה סויסה כמפקד שרותי הכבאות וההצלה בעיריית ירושלים.

  על פי המידע שנמסר לאומ"ץ, ניתנה על ידי היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד י. חביליו, חוות דעת מיום 27/5/2007, לפיה יש לבטל מינויו של מר משה סויסה לתפקיד מפקד שרותי כבאות והצלה, בשל קירבת משפחה לעובד השירות, מר משה לילי. ועדת הקבלה שהחליטה לבחור במר סויסה לתפקיד, היתנתה את מינויו בהעברתו של מר לילי לתפקיד אחר, כך שלא יהיה כפוף למר סויסה, שהינו גיסו. היועץ המשפטי לעירית ירושלים קבע בחוות דעתו הנ"ל, וכן במכתב נוסף מיום 9/9/07, כי לאחר שמר לילי לא הסכים להעברתו לתפקיד אחר מחוץ לאגף שירותי הכבאות בעירית ירושלים, אין מנוס מביטול מינויו של מר סויסה.

  לאחר האמור, פנה מנכ"ל עירית ירושלים לוועדת השירות במשרד הפנים ולשר הפנים, בבקשה לאשר את העסקת הגיסים, מר סויסה ומר לילי, באגף שירותי הכבאות. כפי שנמסר לשולחתי, אמורה ועדת השירות להתכנס ביום 3/11/07.

  אומ"ץ תטען כי לא מתקיימות במקרה זה נסיבות מיוחדות, המצדיקות העסקתו של מר סויסה כממונה הישיר על גיסו, מר לילי. ההיפך הוא הנכון. שיקולים של מנהל תקין וטוהר המידות בשירות הציבורי עומדים כנגד העסקתו של אדם כממונה על בן משפחה קרוב. יתרה מכך, במקרה הנידון התקיים הליך של מכרז, והמינוי הינו על פי החלטת ועדת הקבלה, בה נקבעו התנאים למינוי. כל התערבות של ועדת השירות בתנאים שקבעה ועדת הקבלה, יש בה משום הסגת גבולה של ועדת הקבלה, ושינוי החלטתה בדיעבד.

  לאחר שלא קוים התנאי שקבעה ועדת הקבלה, כאמור, ניתנה על ידי היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, חוות דעת נוספת מיום 11/10/2007, ולפיה אין מקום להביא את נושא המינוי לאישור ועדת השירות ושר הפנים, שכן אין אישור כזה יכול לשמש פטור מן התנאי שנקבע במכרז.

  לטענת אומ"ץ, משלא התקיים התנאי שנקבע ע"י ועדת הקבלה - פג תוקף מינויו של מר סויסה, ולא ניתן כיום להחיותו. זאת ועוד, המשך המצב הקיים יוצר ניגוד עניינים מובהק וממשי, שיש בו הפרה גסה ובוטה של הוראות החוק.

  הבאת המינוי לאישור ועדת השירות הינה בלתי חוקית, בלתי סבירה ונעשית בלא סמכות כדין. אין למשרד הפנים כל סמכות להתערב בהליכי המינוי או המכרז, או להפיח רוח חיים במינוי שכבר עבר מן העולם. הבאת המינוי לדיון בועדת השירות אף הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, באשר יש בה מסר שלילי, הן מבחינת עקרון שלטון החוק והן מבחינת האינטרס של שמירה על עקרון החוקיות בפעילות המינהל. הניסיון להכשיר את השרץ, חרף ניגוד העניינים החמור שבו נגוע המינוי, פוגע באמון הציבור ברשויות השלטון, ומהווה חריגה מסמכות שר הפנים וועדת השירות.

  לכן החליטה אומ"ץ להעמיד את היועמ"ש של משרד הפנים על כוונתה לעתור לבית המשטרת ישראלפט נגד עירית ירושלים ונגד שר הפנים ו/או ועדת השירות, וכן לבקש צו ביניים, אשר ימנע את כינוסה של ועדת השירות ביום 3/11/07. אומ"ץ מבקשת להנחות את שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים להימנע מלכנס את ועדת השירות, כדי להביא בפניה את נושא מינויו של מר משה סויסה כמפקד שירותי הכבאות וההצלה בעירית ירושלים.


  לראש הדף לעצור את בניית עיר הבה"דים ליד רמת חובב

  28/10/07
  מזה שנים יוצאים פעילי איכות הסביבה חוצץ נגד המפעלים לחומרים מסוכנים בנגב ונגד הקמת עיר הבה''דים סמוך להם. היום נחשף בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי אצה הדרך למשרד הבטחון להקים את עיר הבה"דים לפני שמשרד הבריאות הכין את דו"ח הסיכונים.

  ד"ר ג'יימס קריקון, יו"ר הקואליציה לבריאות הציבורעמותת אומ"ץ חברה בה) אמר לועדת הפנים והגנת הסביבה:

   "חלק מהסקר לא נחשף לאנשי המקצוע שמעריכים סיכונים בקרב אוכלוסיות חשופות. בלתי מתקבל על הדעת, שמידע חשוב לבריאותו של הציבור מוסתר מפני אלה הממונים על שמירתו. המריחה ממשיכה להיות מטעם המשרד להגנת הסביבה. כל הזמן אומרים שיהיה בסדר ושיש התקנים, אבל כל אנשי המקצוע שהיו קשורים למחקרים שבוצעו באזור באר שבע וכל היועצים הקשורים לתחום איכות הסביבה, הביעו מורת רוח ממיקום עיר הבה"דים. ההחלטה והלחץ על המיקום נעשתה על ידי שלושה אנשים, שאיש מהם אינו בעל רקע מתאים לבצע שיקול מקצועי. אי לכך הקואליציה מוצאת כי ההחלטה הינה פוליטית ולא עניינית."
  ח"כ ד"ר יוסי ביילין, ראש צוות מעקב בנושא עיר הבה"דים, קרא לממשלה לעכב את התחלת בניית עיר הבה"דים עד לקבלת דו"ח הסיכונים של משרד הבריאות. בדיון היום הוחלט לחכות לדו"ח, אך לפי הערכת משהב"ט יתקבלו היתרי הבניה בקרוב.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף בקשה לבדיקת הדחתו של ראש עיריית קריית גת

  28/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבדוק את התנהלות הממשלה כלפי תביעותיה של חברת אינטל לקבלת הטבות חריגות ולהביא להדחתו של ראש עיריית קריית גת, מר אבירם דהרי.

  במכתבה למבקר מפרטת עמותת אומ"ץ את המידע שהגיעה לידיה.

  מחומרים שהגיעו לידי עמותת אומ"ץ, עולה כי ראש עיריית קריית פעל לביצוע שינויים בהסכם חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה והפיכת ההסכם להוגן וצודק יותר למען תושבי קריית גת.

  מעיון בממצאים שהובאו לידיעת אומ"ץ עולה כי ראשי המועצות האזוריות יואב ושפיר הפעילו לחץ פוליטי על משרד הפנים במטרה לגרום להדחת ראש העיר ובכך להשאיר את העיוותים בחלוקת ההכנסות לטובת תושבי המועצות האזוריות על חשבונם של תושבי קריית גת. מפרוטוקולי ישיבות הוועדה עולה חשש לכאורה, כי ראשי המועצות האזוריות מעורבים באופן רציני ומשמעותי ביותר בועדת החקירה שהקים משרד הפנים במטרה להדיח את ראש העיר ומועצת העיר קריית גת.

  באותו הקשר חשוב לציין, שמשרד הפנים מינה בחודש יוני ועדת חקירה לבדיקת חלוקת ההכנסות באזור התעשייה בקריית גת. לעמותת אומ"ץ נודע, כי ראשי המועצות האזוריות הפעילו לחצים כבדים על אנשי משרד הפנים להקפאת פעילות הוועדה ונראה כי אכן ועדה זו הוקפאה. עמותת אומ"ץ מבקשת, כי משרדך יבדוק ויברר האם ניתנה הוראה מטעם משרד הפנים לידי מר שלמה וקס, יו"ר ועדת חקירת גבולות השיפוט של עיריית קריית גת וחלוקת הכנסות איזור התעשייה, להקפיא את פעילות הועדה וביטול ישיבותיה.

  מידע נוסף שהועבר לאומ"ץ יש בו כדי ללמד כי ח"כ לשעבר מיכה גולדמן, שעומד בראש ועדת חקירה לבדיקת הכשלים בניהול עיריית קריית גת, ניהל מגעים מוקדמים עם חברת "אינטל" בנושאים הללו, שבעקבותיהם החל לגלות גישה אוהדת בועדת החקירה כלפי חברת אינטל, מעשה שאנו רואים אותו בחומרה רבה.

  ללא כל קשר, לטענות של משרד הפנים כפי התנהלותו הכושלת של ראש עיריית קריית גת, תבקש אומ"ץ ממשרד מבקר המדינה לבדוק את כל התנהלות הממשלה כלפי תביעותיה של חברת אינטל לקבלת הטבות חריגות. אומ"ץ תבקש לדעת אם פרשה זו לא נכללת בקטגוריית של הון ושלטון, על כל המשתמע מכך.

  פעילות המשך


  לראש הדף מועמדות חשודים בפלילים לתפקידים בחברות ממשלתיות

  28/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, לבדוק מדוע רשות החברות הממשלתיות אינה אוכפת את הכללים וההוראות שנועדו למנוע מינוי של חשודים בפלילים לתפקידים בחברות ממשלתיות.

  בינואר 2006 הגישה עמותת אומ"ץ תלונה למשטרה כנגד מעשיו של מנכ"ל רשות הנמלים בזמנו, מר עמוס רון, בגין מעורבותו בתפירת מכרז ובעבירות נוספות. תלונתה זו מצאה סימוכין גם בדו"ח מבקר רשות הנמלים, שממצאיו על מר רון היו חמורים ביותר, וכן בעמדת המשטרה שלאחר שפתחה בחקירה ביקשה את הארכת מעצרו, הטילה עליו מגבלות וכיוצ"ב. על רקע פרשה זו פרש מר רון מתפקידו ברשות הנמלים ועד כה לא נמסר כי החקירה ניקתה אותו מהחשדות או שהתיק נגנז.

  והנה, בעצם הימים האלה נודע לאומ"ץ כי מר עמוס רון הינו אחד מהמועמדים המובילים לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל. מר רון הינו אחד מ-8 המועמדים הסופיים שנבחרו כבר ע"י ועדת האיתור של חברת החשמל, כך שסיכויו להתמנות לתפקיד אינם מבוטלים.

  "הדברים מעוררים דאגה ופלצות: עוד האיש חשוד על הפרת אמונים קשה ומעילה באמון לכאורה בעת מילוי תפקידו כמנכ"ל בחברה הממשלתית הקודמת והנה הוא מועמד ריאלי לכהונת מנכ"ל בחברת החשמל ? וכי הדרישות לטוהר כפים ויושר אישי ללא רבב בטלו ואינן קיימות יותר בחברות הממשלתיות? הכיצד יתכן שאדם שתלויים נגדו חשדות כאלה יכול להיות מועמד לכהונה בכירה בחברה ממשלתית נוספת?"

  מאחר ואומ"ץ אינה מעלה על דעתה כי ועדת האיתור של חברת החשמל אינה יודעת ואינה מכירה את הרקע הזה של מר עמוס רון (שכן חלק מהדברים בעניינו פורסמו ברבים וממילא הועדה חייבת לבדוק את הרקע של כל מועמד), תבקש העמותה את התערבותו הדחופה של היועמ"ש לממשלה, כדי שיורה לעצור המהלכים בועדת האיתור של חברת החשמל ובדיקת המתרחש בה.

  אומ"ץ עומדת על כך כי "רשות החברות הממשלתית חייבת בתשובה לציבור מה מתרחש בנושאים שהיא אחראית עליהם."


  לראש הדף עיר הבה"דים בצומת הנגב

  בחירת צומת הנגב לבניית עיר הבה"דים צריכה להיות בתחתית סולם העדיפויות בין תשעת המקומות שהוצעו

  27/10/07
  הקואליציה לבריאות הציבור, שאומ"ץ חברה בה, הוציאה נייר עמדה לקראת דיון בועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת. על המסמך חתום ד"ר ג'יימס קריקון, יו"ר הקואליציה.

  נייר העמדה נכתב בהסתמך על שיחות עם יועצים מקצועיים של הקואליציה בארץ ובחו"ל בתחומי אפידיומולוגיה, טוקסיקולוגיה, כימיה, ואיכות הסביבה וכן שיחות שקיימה הקואליציה עם אנשי מקצוע רבים בשטח האפידיומולוגיה ואיכות הסביבה שהיו קשורים ישירות לסקרים שבוצעו בבאר שבע, אנשי מקצוע בכנסת שהכינו דפי מידע לוועדת הכנסת, וכן שיחות עם גורמים בצה"ל.

  על סמך כל הנתונים שנאספו הגיעה הקואליציה למסקנות הבאות:

  1. דרך ביצוע המחקר לוקה בחסר, באופן חמור!
  2. לאור האמור לעיל אסור להגיע למסקנות בהסתמך על המחקר לגבי החשיפה של אנשי הצבא העתידים להתגורר בעיר הבה"דים. שכן, לא נלקח בחשבון משטר הרוחות מרמת חובב אשר הינו לכיוון עיר הבה"דים והרבה פחות לכיון באר שבע.
  3. "דו"ח אלמוג" המתייחס, בין היתר, למזהמים ברמת חובב קובע כביכול את ערכי הייחוס לכימיקלים באוויר שמתחת להם אין סכנה לבריאות האוכלוסיה. הדו"ח לוקה בחסר כמפורט בנייר העמדה.
  4. חידושים נוספים שהביא עמו פרופ' ויאל מצביעים על כך שחשיפה קצרה יחסית לרעלנים באוויר יכולה לגרום לעלייה ברמות הסרטן בקרב אוכלוסיות חשופות.
  5. כל אנשי המקצוע שהיו קשורים למחקרים שבוצעו באזור באר שבע, וכל היועצים הקשורים לתחום איכות הסביבה הביעו מורת רוח ממיקום עיר הבה"דים בצומת הנגב.
  6. ההחלטה והלחץ על מיקום עיר הבה"דים בצומת הנגב נעשתה ע"י שלושה אנשים, שאיש מהם אינו בעל רקע מתאים לבצע שיקול דעת מיקצועי.
  אי לכך הקואליציה מוצאת כי ההחלטה הינה פוליטית ולא עניינית!

  בקואליציה התקבל מידע האומר כי חברה הולנדית ביצעה סקר בנוגע לעיר הבה"דים וכי חלק מהסקר לא נחשף לציבור וחמור מכך, הוא לא נחשף גם לאנשי המקצוע במשרד הבריאות שתפקידם קשור להערכת סיכונים בקרב אוכלוסיות חשופות. אם נכונה טענה זו, הרי שזה בלתי מתקבל על הדעת שמידע חשוב לבריאותו של הציבור מוסתר מפני אלה הממונים על שמירתו!

  בהתחשב בכל הסיבות המפורטות בנייר העמדה, מתריעה הקואליציה כי בחירת צומת הנגב לבניית עיר הבה"דים צריכה להיות בתחתית סולם העדיפויות בין תשעת המקומות שהוצעו.

  פעילות קודמת (מפרץ חיפה) | פעילות המשך


  לראש הדף הפרויקט החינוכי - משפטי הראווה של עמותת אומץ

  26/10/07
  במסגרת המיזם החדש מבית היוצר של הסניף הצפוני של העמותה ינהלו סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה משפטים שיעסקו בבעיות חברתיות מרכזיות בחברה הישראלית

  יוזמה חדשה של הסניף החיפאי של עמותת אומ"ץ (אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי), בשיתוף אוניברסיטת חיפה, "משפטים ציבוריים" שיעסקו בנושאים חברתיים, תאפשר חיבור של סטודנטים לעבודה סוציאלית למציאות שאיתה הם עומדים להתמודד בעבודתם השוטפת. מאחורי הרעיון עומדים ראשי סניף העמותה בחיפה, עו"ד חיים נתיב וד"ר עודד סושרד, שחברו לפרופ' רחל לב-ויזל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה.

  מטרת הפרויקט היא לקרב 150 סטודנטים לעבודה סוציאלית בתחילת דרכם אל הציבור על שלל מצוקותיו האישיות, החברתיות והכלכליות. במסגרת הפעילות ינהלו הסטודנטים "משפטים ציבוריים" בסיוע מנחה מקצועי שייבחר על ידי אומ"ץ. המשפטים יעסקו בבעיות חברתיות מרכזיות המעסיקות את החברה הישראלית: קטינים נזקקים, אלימות במשפחה, זכויות החולה, עוני, הגנת הפרטיות והמצב האקולוגי. לכל משפט יוזמנו אנשים הפעילים בתחום, לרבות שרים וחברי כנסת, מנכ"לי ארגונים ופעילים. יצוין כי זהו המיזם הגדול ביותר של עמותת אומ"ץ במרחב חיפה והצפון מאז נפתח הסניף בחיפה לפני מספר חודשים. גורמים בעמותה מסרו כי הם רואים בפעילות חינוכית מסוג זה חשיבות מכרעת בדרך לקידום הנושאים החברתיים החשובים ביותר העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל. כל המעוניין להשתלב בעשייה מוזמן ליצור קשר עם עמותת אומ"ץ.

  פעילות המשך הפרויקט החינוכי


  לראש הדף אושרו תקנות לקרינה בלתי מייננת

  24/10/07
  ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ז - 2007 . על תקנות אלו חתום השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא, שהוסמך לעשות זאת על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 , שנכנס לתוקפו עוד ב- 1 בינואר 2007. עד להתקנת התקנות היווה החוק אות מתה בספר החוקים.

  ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותו של ח"כ אופיר פינס-פז ובסיועם הפעיל של חברי הכנסת, ד"ר דב חנין והרב משה גפני לא ויתרו לשר להגנת הסביבה. רק לאחר שהפעילו עליו "לחץ מתון" (שקלו הגשת עתירה לבג"צ) הגיש כבוד השר עזרא (באיחור של למעלה מתשעה חודשים) את טיוטת התקנות.

  לאחר פרסום טיוטת התקנות הגישו גופים רבים הסתייגויותיהם לטיוטה זו. ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה שלושה דיונים (פתוחים לציבור) במהלכם דנו לגופן של כל התקנות.

  גם עמותת אומ"ץ הגיבה לטיוטת התקנות, אולם חלק מדרישותיה לא נענו. זאת משני טעמים: א. העדר סמכות להכניס בתקנות דרישות שאינן מעוגנות בחוק ו-ב. אוזלת היד של משרד הבריאות שטרם התייחס למחקרים שיש בהם כדי ללמד על נזקים פוטנציאליים מקרינה א-תרמית (נזקים בעוצמות קרינה שאינה גורמת לחימום ריקמה חיה). יחד עם זאת מביעה אומ"ץ סיפוק מעצם סיום התקנת התקנות. שכן בטרם התקנתן לא ניתן היה לאכוף את החוק בצורה יעילה.

  עמותת אומ"ץ תמשיך בפעילותה למען הורדת ערך הסף לחשיפה ותעקוב אחרי ישום הוראות החוק והתקנות. כמו-כן שוקלת העמותה לפנות לשר הבריאות שיורה להוריד את ערכי הסף לחשיפה סביבתית לערכים שיבטיחו את בריאות הציבור. לדעת מומחים שונים ערכי הסף כפי שנקבעו שרירותית ע"י המשרד להגנת הסביבה אין בהם כדי להבטיח את בריאות הציבור.

  דיווח קודם


  לראש הדף בעקבות פניית אומ"ץ יוזם מבקר המדינה
  תיקון והרחבה לחוק הגנת חושפי שחיתויות

  23/10/07

  על פי בקשתו של מבקר המדינה יכנס יו"ר ועדת הכנסת לביקורת המדינה, ח"כ זבולון אורלב, את הוועדה בשבוע הבא, לדיון בפיטוריה של מעיין אגם. המבקר יביא לישיבת הוועדה הצעה לתיקון חוק הגנת חושפי שחיתויות. הצורך בתיקון החוק התעורר בעקבות פנייית אומ"ץ להוציא צו הגנה לגב' אגם, שחשפה את מעשי השחיתות בהם מואשם שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון. עמותת אומ"ץ פנתה למבקר, וביקשה ממנו להעניק לאגם צו הגננה לחושפי שחיתויות. אולם במהלך הבדיקה התברר כי הואיל וההסתדרות הלאומית אינה נתונה לביקורת מבקר המדינה, הרי שלא ניתן להוציא לה צו הגנה, אלא אם יתוקן החוק.


  לראש הדף מינוי יועצת משפטית ללא מכרז במוסד לביטוח לאומי

  23/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה בתלונה למבקר המדינה בגין מינוי לא תקין לכאורה של עורכת הדין אורנה גייל, לשעבר עובדת בכירה אצל הממונה על השכר במשרד האוצר, לתפקיד היועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי מבלי שפורסם מכרז פומבי חיצוני לתפקיד זה.

  עוד מציינת אומ"ץ בתלונתה כי

   "אין זו הפעם הראשונה שהמוסד לביטוח לאומי נוהג בתחום זה בניגוד לכללי המנהל התקין."
   "בשעתו התריעה עמותת אומ"ץ נגד מינויו של עורך הדין אילן כ"ץ לתפקיד היועץ המשפטי של המוסד לביטוח הלאומי, ונדמה היה כי המדובר הוא באירוע חד פעמי. צר לנו כי טעינו."


  לראש הדף חשד להוצאת כספי מדינה במרמה בשירות התעסוקה

  23/10/07

  ממידע וממסמכים שהגיעו לעמותת אומ"ץ עולה חשד לכאורה של ביצוע מעשי הונאה המתרחשים בשירות התעסוקה ועל ביצוע תשלומים מנופחים לחברת י.ב.מ., המתבססים על דוחות סטטיסטיים כוזבים ועל פערים בין תנאי מכרז לחוזה. מדובר בהוצאות כספי מדינה במרמה בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח.

  המסמכים והמידע שהגיעו לאומ"ץ מעלים תהיות וחשדות על התנהלות בדיקה מגמתית ובלתי מקצועית, שערך לאחרונה המשנה הבכיר לחשכ"ל, מר איתן קשמון, זאת בעקבות תלונה של מנהל אגף המחקר והמידע של שירות התעסוקה.

  במכתבה מפרטת אומ"ץ באריכות את עיקרי 4 הטיעונים שיש לבודקם.


  לראש הדף הצעה לשלט חדש בנתב"ג: "זהירות עצור! מדינה בקרינה!"

  23/10/07

  נציג אומ"ץ השתתף בדיון השלישי של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך הצבעה על אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

  אומ"ץ התריעה כי טרם קבלה תגובת הממונה לדרישתה להוריד את ערך סף החשיפה הסביבתי.

  הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, ד"ר סטיליאן גלברג הגיב לדרישות אומ"ץ וציין לחיוב את נימוקי עמותת אומ"ץ, בנושא סכנת החשיפה הסביבתית של תושבי המדינה לקרינה בלתי מייננת.

  מדברי הממונה עולה כי הואיל ומשרד הבריאות מצדד בהנחיות ארגון הבריאות העולמי המבוססות על מסקנות ICNIRP אין בכוונתו של הממונה להוריד את ערך הסף לחשיפה, אולם יעשה זאת אם משרד הבריאות יורה לו לעשות כן.

  הדיון הסתיים לאחר שנקבע מועד להצבעה למחרת, 24/10/07 בפורום ח"כ ומשרדי ממשלה בלבד.

  נציג משרד התקשורת, מר גלילי הכריז כי הוא יטיל וטו אם התקנות יכללו איסור של התקנות אנטנות ממסר על מרפסות בתים פרטיים. מר גלילי סרב להצעת היו"ר, ח"כ אופיר פינס-פז (שאומ"ץ תומכת בה) כי האיסור יחול רק על הקמת אנטנות חדשות ואנטנות שכבר הוקמו לא תוסרנה לאלתר, אלא בתום תקופת חוזה השכירות.

  בפני הנוכחים נחשף כי במדינת ישראל כ-1900 אנטנות מותקנות על מרפסות, רובן ככולן בגוש דן.

  חברות הסלולר טענו במהלך הדיון שהגיע לכלל צעקות רמות כי אם יאלצו להציב שלטי אזהרה בכל מקום בו הקרינה עוברת את ערך סף החשיפה הסביבתי שנקבע ע"י הממונה אזי צריך יהיה להציב שלט בנתב"ג: "זהירות עצור! מדינה בקרינה!"

  דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף אין מקום לחקירות נגד אולמרט ברכישות בתים
  בשל העדר תשתית ראייתית ובשל התיישנות

  23/10/07

  פרקליט המדינה, ערן שנדר, והיועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, החליטו לגנוז את התלונות שהוגשו נגד ראש הממשלה, אהוד אולמרט, בעניין רכישות הבתים ברחוב שינקין בת"א ובשכונת נחלאות בירושלים.

  פרשת הדירה בנחלאות (רח' שילה 54) עלתה לכותרות לפני 11 שנים (1996). איש העסקים היהודי-אמריקאי אורי הרקאם שהיה מתורמיו של אהוד אולמרט, בעת שזה התמודד על ראשות עיריית ירושלים ב-93', ותרם למפלגתו 25 אלף דולר רכש ממנו דירה בסכום של 650 אלף דולר (הגבוה מערכה בשוק) ומכר אותה לאחר שנתיים בסכום של כ-400 אלף דולר בלבד.

  פרשת הדירה בפרויקט "לב העיר" בפינת הרחובות שינקין ומלצ'ט בת"א פורסמה לראשונה ע"י העיתונאי יואב יצחק, אשר טען כי אולמרט שילם 320 אלף דולר על רכישת דירה בפרויקט היוקרה, למרות ששוויה הוערך בכ-420 אלף דולר.

  בעקבות חשיפת שתי הפרשיות פנה יו"ר הנהלת אומ"ץ, אריה אבנרי, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית. פרקליט המדינה הורה לפרקליטות לקיים בדיקה ראשונית כדי לבדוק האם יש מקום להורות על פתיחה בחקירה פלילית. לאחר שנה ובקשות של אומ"ץ לקבל תשובה שיגר סגן פרקליט המדינה, עו"ד יריב רגב, מכתב תשובה לעמותת אומ"ץ, כדלקמן:

   "לאחר עיון בתלונה ובדיקה מקדמית, לרבות בדיקה משטרתית בנוגע לאחת העסקאות, הגיע פרקליט המדינה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, לכלל מסקנה כי אין בתלונה תשתית מספקת המגבשת חשד המצדיק פתיחה בחקירה פלילית". עוד ציין רגב כי על פרשת הדירה בשכונת נחלאות חלה ממילא התיישנות.

  מן הראוי לציין כי נגד רה"מ אולמרט מתקיימות שלוש חקירות משטרה. הראשונה בפרשת מכירת גרעין השליטה בבנק לאומי, שם הסתיימה החקירה והתיק ממתין לסיכום החוקרים והעברתו להכרעת הפרקליטות. חקירה נוספת נוגעת למכירת הבית ברחוב כרמיה, והיא מצויה בשלב התחלתי. החקירה השלישית נוגעת לפרשת התמ"ת, והיא מהווה למעשה אוסף של 4 פרשות שונות שאוחדו משום שהן קשורות לתקופה בה כיהן אולמרט כשר התמ"ת: מינויים פוליטיים ברשות לעסקים קטנים; פרשת מרכז ההשקעות (עו"ד אורי מסר); הענקת הטבות באמצעות גופים הכפופים למשרד התמ"ת.


  לראש הדף אומ"ץ לחשכ"ל:
  המנע מלעשות את מה שאתה התרעת נגדו
  אל תעביר 100 מליון לבעלי ההון של הרכבת הקלה בירושלים !

  23/10/07
  במכתב דחוף לחשכ"ל קוראת עמותת אומ"ץ לד"ר ירון זליכה, החשב הכללי (חשכ"ל) להמנע מלעשות את מה שהוא התריע נגדו כל הזמן ולא לעשות סיכום אישי עם בעלי הון, על העברת כספי מדינה אליהם.

  במכתבו טוען יו"ר אומ"ץ, אריה אבנרי, כי נעשה נסיון לארגן לחברת "סיטי פס" (זכיינית הרכבת הקלה בירושלים) 100 מליון ₪ נוספים, כביכול "פיצויים" עבור עיכובים שעיריית ירושלים אחראית להם וכי נעשה נסיון לשנות את תנאי המכרז. אבנרי טוען כי עולה חשד שקיים קשר בין פקידים בכירים בעיריית ירושלים לבעלי ההון ששולטים בחברת הרכבת, ונעשה נסיון להעביר כספי מדינה ליזמים, כיוון שזהו "כסף קל" ואיש אינו משגיח ושומר עליו.

  אבנרי מזכיר כי תולדות הרכבת הזו מלווים כבר מתחילתה בעננה של שחיתות ושהפרוייקט נגוע בניגודי עניינים חמורים. המכתב מזכיר כי יעקב (קוקי) אדרי, מנכ"ל חברת "מוריה" של עיריית ירושלים שטיפלה בפרוייקט עבר ללא צינון לתפקיד מנכ"ל חברת "סיטי-פס" שזכתה במכרז העירוני, וגם מנכ"ל עיריית ירושלים איתן מאיר (שהיה האחראי על הפרוייקט), עובר בימים אלה לכהן כמנכ"ל של חברה אחרת ששייכת לבעלי ההון בעלי הרכבת הזו. יו"ר אומ"ץ כותב כי לציבור אין יותר אמון במתרחש נוכח ניגודי העניינים ונוכח העובדה שהפרוייקט הזה התנפח והתייקר כי כולם ידעו שקופת הציבור תממן הכל.

  אבנרי טוען התחושה הציבורית היא שיש כאן שילוב אינטרסים בין הפקידים לבין בעלי ההון שמעסיקים אותם אצלם אחר כך.

  אבנרי טוען שדגל אדום של הפקרות ציבורית מונף על הפרוייקט הזה, מפנה את זליכה לדו"חות ביקורת חמורים שכבר נכתבו על הפרוייקט וטוען שמי שאחראי לפיגורים הנוכחיים הוא שחייב לשלם עבורם ולא קופת המדינה. וכך הוא כותב לחשכ"ל:

   אחת משתיים: אם עירית ירושלים אשמה במחדלים - שתשלם היא בעבור מחדליה (ולא קופת המדינה) וימוצה הדין עם האשמים והאחראים לדבר. פקידים שאחראים לנזק של 100 מליון ₪ חייבים לתת את הדין. אך אם חברת הרכבת אשמה בפיגורים - תתכבד ותישא היא בעצמה במחיר נזקיה. אין דרך "להחליק" עכשו את המתרחש באמצעות ביזבוז כספי מדינה ובהעברתם לזכיינים שלא עמדו בחובותיהם כאילו אין אחראים ואין מסקנות. קופת הציבור היא לא פרה חולבת שאפשר לחלוב אותה ללא דין וללא דיין.

  אבנרי מזכיר לזליכה את מאבקיו נגד קשרי "הון ושלטון" ונגד שינוי תנאי מכרזים בדיעבד, מזהיר אותו מפני עשיית מעשה דומה בעצמו ומפני העברת הכסף אליהם ומציין:

   "בפרויקט בו המדינה נותנת לזכיינים 1.4 מליארד שקלים, סכום מדהים ומרשים, ומתברר כי כבר היום הם אינם עומדים בהתחייבויותיהם, אסור לשנות דבר ממה שהוסכם עליו ואסור לחזור לשיטה בה קופת הציבור משלמת עבור כל מחדל ופיגור או ביצוע כושל. אני מקווה כי אתה אינך עומד לעשות את השגיאה הזו ואני קורא לך להמנע מכך ולא לחטוא במה שהטפת בעצמך נגדו."
  אבנרי מבקש מהחשכ"ל להעביר את הפרשה למבקר המדינה ופרקליטות המדינה ולא לתת ידו להסדר בלתי חוקי ובלתי מוסרי עם הזכיינים ובעלי ההון.

  תגובת ירון זליכה


  לראש הדף עמותת אומ"ץ מתריעה על מחדלים במערך הפסיכיאטרי בצפון

  22/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, והתריעה על כשלים בתחום הטיפולי ובתחום נוהלי העבודה בטיפול בחולי נפש בבתי החולים הפסיכיאטרים בצפון הארץ.

  אורית אבדור, הממונה על הפרוייקטים הרפואיים באומ"ץ, מפרטת בפנייתה שורה של מקרים שמהם עולה מציאות עגומה:

  1. בגלל העדר השגחה נאותה, התאבד חוסה נכה שהיה מאושפז בבית החולים מזרע מתחת לגלגלי אוטובוס. במקביל קיימת בעיה בהמצאות אמצעי זימון למניעת התאבדויות.
  2. בדיקה שנערכה בבית החולים מזרע העלתה שהחוסים נפגעים בגלל העדר כמות ראויה של מזון.
  3. הפסיכיאטר המחוזי בצפון אינו מקבל עדכון שוטף כמתחייב בחוק לגבי תנאי הבדיקה, אשפוז והסתכלות במקרים שבהם יש צווים של בתי משפט. כתוצאה מכך מתבצעות העברות של חולים מסוכנים מבית חולים פסיכיאטרי אחד למשנהו וממחלקה אחת לשנייה תוך סיכון חייהם של החולים ושל אזרחים תמימים.
  4. חולה נפש הועבר לבית החולים מזרע ללא לוויי והבדיקה בבית החולים העלתה כי בבית החולים אין בכלל גיליון רישום לגבי חולה זה.


  לראש הדף ביטול מע"מ על מוצרי מזון בסיסיים

  22/10/07
  יעל ארצי, חברת הנהלת אומ"ץ והממונה על פרויקטים מיוחדים פנתה בכתב ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ גלעד ארדן בבקשה לדון בסוגית ביטול מס ערך מוסף על מוצרי מזון בסיסיים.
  במכתבה כתבה גב' ארצי כדלקמן:

   "ככל שכלכלת ישראל צומחת בקצב חסר תקדים, כך גם גדלים לצערנו הפערים בין העשירים לעניים.

   עליית מחירי הקמח ועמם מחירי הלחמים לפני חודשים אחדים, פגעה רק באותה אוכלוסיה שאין ידה משגת. לאחרונה פורסם שמחירי החיטה יאמירו בעוד 40%, ומחירי כל הדגנים האחרים אף הם יעלו, מה שיגרום לגל התייקרויות במרבית מוצרי המזון (שהרי אף פרות ותרנגולות ניזונות ממוצרי דגנים). בנוסף גם ישפיע על מחירי המזון עליית מחירי הדלקים המאמירים לשחקים.

   לאחרונה חזרה משלחת חברי כנסת מביקור בארה"ב בה למדו על שיטת בנק המזון הנהוגה שם וחוסכת ממעוטי יכולת את ההשפלה של חלוקת המזון הנהוגה בארצנו. השיטה האמריקאית המופעלת כבר עשרות שנים היא יעילה וטובה, אך עד שתיושם אצלנו יעברו שנים, אם בכלל.

   לכן אנו מתכבדים להציע בפניך פתרון מעשי וקל יחסית ליישום, שיקל משמעותית על כלל השכבות החלשות, והוא להסיר כליל את המע"מ מכל מוצרי הייסוד כגון לחמים אחידים, פיתות, חלב 3%, ביצים מס' 3, עוף וחלקיו, גבינה לבנה 9%, קוטג' 9%, לבן, גבינה צהובה פשוטה, חמאה (משום שמרגרינה מזיקה לבריאות - שומן טראנס -), קמח, סוכר, אורז, פסטה בסיסיים, ועוד, ועוד. כך יוקל משמעותית הנטל הכספי המוטל על שכבות המצוקה, תזונתם תהה בריאה יותר מאשר כיום, ויהיו תלויים פחות לחסדיהם של מאות אם לא אלפי עמותות ובתי תמחוי, כדי לשרוד את היום יום האכזר.

   אנו דורשים שהבעיה שהועלתה בפנייתנו זו תעלה לדיון במלוא כובד משקלה באחת הישיבות הקרובות של הועדה שאתה עומד בראשה, אנו מצפים לתגובתך."


  לראש הדף ערר על החלטת המשטרה לסגור את תיקי החקירה
  של חברי הכנסת עמיר פרץ ואיתן כבל

  18/10/07

  עמותת אומ"ץ הגישה ערר (על פי הוראות סעיף 64 ו-65 הסדר החוק הפלילי) על החלטת משטרת ישראל לסגור את תיק החקירה (פח/2540-0101) בחשד שח"כ עמיר פרץ וח"כ איתן כבל היו מעורבים בשעתו לכאורה בזיופים בבחירות שנערכו במפלגת העבודה. אומ"ץ סבורה שיש עניין ציבורי בקבלת הכרעה חד-משמעית בתיק זה, על-מנת לשמש אמצעי הרתעה לגבי מערכות בחירות אחרות במפלגות השונות.


  לראש הדף חשד למינהל לא תקין בהתנהלות מנכ"ל רכבת ישראל

  18/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בימוס מיכה לינדנשראוס, בבקשה לבדוק חשד למינהל לא תקין בהתנהלותו של מנכ"ל רכבת ישראל, עופר לינצ'בסקי, העומד לסיים את תפקידו בקרוב.

  על פי מידע שמצוי בידי העמותה זכתה חברת דניה סיבוס שבבעלות אפריקה ישראל בשנתיים האחרונות בשורה של מכרזים לביצוע עבודות תשתית רבות היקף שהוזמנו ע"י רכבת ישראל. בראש ועדת המכרזים עמד מנכ"ל רכבת ישראל מר עופר לינצ'בסקי, ששמונה לאחרונה לתפקיד מנכ"ל בחברה זרה שבבעלות אפריקה ישראל.

  אומ"ץ הגיבה כי יש מקום לבדוק אם אין כאן בעיה של ניגוד אינטרסים לכאורה, אם לא מעבר לכך.

  פעילות המשך


  לראש הדף העסקת יועץ אירגוני בשכר מופקע ע"י מנכ"ל רשות השידור

  17/10/07
  עמותת אומ"ץ מבקשת ממבקר המדינה לבדוק התנהלות החורגת מהמינהל התקין לכאורה של מנכ"ל רשות השידור, מרדכי שקלאר, שמעסיק זה כמה חודשים יועץ חיצוני ל"אדריכלות חברתית ועסקית" בעלות של 3,000 דולר לחודש.

  על פי פרסום בעיתון "הארץ", שירותיו של היועץ נשכרו לליווי הרפורמה הארגונית ברשות חרף העובדה שחברת טאסק בצעה בעבר עבודה בתחום זה בעלות של 800,000 שקל. בנוסף לכך מעסיקה הרשות יועצים חיצונים בשכר שעוסקים בתחום הרפורמה.

  הואיל ורשות השידור סובלת מגירעונות כספיים גבוהים ביותר, מתבקש כעת מבקר המדינה לבחון התנהלות חריגה זו.

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף הצעה לשינוי חוק הדרכים (שילוט)

  16/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה לשרים להגנת הסביבה, התחבורה והמשפטים בבקשה כי לא יתנו ידם לשינוי חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966, האוסר פרסום מסחרי לאורך דרך בין עירונית.

  השבוע היה נסיון להביא הצעת חוק חדשה של ח"כ יואל חסון לקריאה ראשונה. זהו מחטף בוטה של הרגע האחרון, שמטרתו להתיר הצבת שלטי פרסומת לאורך כבישים בין עירוניים. אם וכאשר יחוקק החוק תצחקנה חברות הפרסום בדרך אל הבנק, על חשבון איכות החיים של הציבור כולו. שילוט בדרכים בין-עירוניות יזהם את הנוף הפתוח, ישטוף את המוח לציבור הנוסעים ויגדיל את הסכנה להסחת דעתם של הנהגים.

  הצעתו של ח"כ יואל חסון דומה להצעה שהגיש ח"כ יורם מרציאנו בעניין זה בשנה שעברה, ואשר נדחתה. מרציאנו הציע כי השילוט יותר בדרך בינעירונית העוברת בתחום יישוב (דרך פרברים), אלא אם יוחלט בוועדה המקומית אחרת. הצעתו של חסון, לעומת זאת, קובעת כי לרשות המקומית בה עוברת דרך הפרברים תהיה הסמכות להחליט לגבי השילוט שבתחומה.

  משרד התחבורה והמשטרה הדגישו לאחרונה כי שילוט זה יוצר סכנה בטיחותית. שכן שלט פרסומת הוא בבחינת גורם המסיח את דעת הנהגים והשפעתו רעה במיוחד בדרכים בין עירוניות בגלל מהירות הנסיעה הגבוהה.

  חברי מועצת רמת השרון עתרו פעמיים נגד השילוט המנוגד להוראות החוק הקיים ועתירתם התקבלה. גם מגמה ירוקה עתרה נגד השילוט בנתיבי איילון ובית המשפט המנהלי פסק כי השלטים יוסרו עד סוף שנת 2007.

  אומ"ץ טוענת כי חוק הדרכים (שילוט) חוקק גם מתוך היבטים בטיחותיים וגם מתוך היבטים ציבוריים, של זכות הציבור לנוף טבעי, ללא הפרעות מסחריות מגמתיות. ראו את דברי הסופר יזהר סמילנסקי, בהיותו חבר כנסת, בדיון על חקיקת החוק הנ"ל: "שני עברי הכביש הם בעצם גנו הגדול והחופשי של כל אדם ואדם".

  עמותת אומ"ץ קוראת לשרים להימנע מלתמוך בהצעת החוק הנוכחית ולא לתת יד לאישור חוק פוגע זה.

  פעילות המשך


  לראש הדף תקנות הקרינה הבלתי מייננת

  15/10/07

  נציג אומ"ץ השתתף בדיון המשך של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך הצבעה על אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

  דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
  אומ"ץ המשיכה להתריע (ר' קישור לעיל) כי התקנות בנוסח המוצע אינן נותנות מענה הולם לבריאות הציבור וכן אין בתקנות אלו משום תיקון של ממש שיש בו כדי לתרום להגברת אמון הציבור בחברות הסלולריות וברשות המבצעת.

  הדיון הסתיים ללא קיום הצבעה, שכן טרם נדונו כל ההסתייגויות שהוגשו ע"י הציבור להצעת התקנות, כפי שנוסחו ותוקנו בפעם השנייה ע"י המשרד להגנת הסביבה. הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, ד"ר סטליאן גלברג, טרם הגיב לכל ההסתייגויות והוא הודיע כי יעשה כן.

  דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף הגדלת תקציב המשטרה לביצוע חקירות צווארון לבן

  15/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה לשרים לבטחון פנים, האוצר והמשפטים בבקשה לפעול בדחיפות להגדלת תקציב משטרת ישראל לשנת 2008, על מנת להרחיב את מערך החקירות של המשטרה בשלוש היחידות המרכזיות יחא"ה יחב"ל והחידה לחקירות כלכליות.

  היקף החקירות הנערכות כיום בחשד שרה"מ אהוד אולמרט ביצע עבירות פליליות בשורה של פרשות, גרם לכך שצוותים של יחידות החקירות מצוותים לטפל בענייניו של אולמרט. כתוצאה מכך נוצר עומס אדיר על מערך החקירות של המשטרה, שעלול להחריף בעקבות תלונות חדשות שיוגשו בעתיד נגד אישי ציבור שלא יהיה מי שיטפל בהם.

  פניית אומ"ץ נובעת, בין השאר, מכך שקיימת סחבת בשורה של חקירות שהחלו ביוזמת אומ"ץ בעניין חשדות למעשים פליליים של אנשי ציבור וראשי ערים, לנוכח המגמה להעלות הצעת חוק שתגביל את משך החקירות.


  לראש הדף עמותת "לחופש נולד" - המשך החשיפה

  13/10/07
  היום הותר לפרסום כי רשם העמותות, עו"ד ירון קידר, מינה את משרד רואי החשבון נבון ויספלד ושות' כדי שיבצע בדיקת ספרי עמותת לחופש נולד.

  נמצא כי חלק ניכר מהתקציבים שהעביר משרד הביטחון למימון פעולות להשבתו של רון ארד, בוזבזו בתשלומי משכורות עתק, לכל אחד מחמשת הבכירים בעמותה. מדובר בשכר שנתי בסך 128-320 אלף ש"ח. משכורות העתק אלו ששולמו במשך שנים, העלו שאלות נוקבות, ביניהן, כיצד קרה שעמותה שנולדה מתוך כוונות טובות וטהורות, שימשה לפחות בשנים האחרונות כצינור לחלוקת משכורות מוגזמות ומופקרות לשורה של מקורבים? עוד התברר כי עובדת תשלומי משכורות עתק היתה ידועה למשרד הביטחון ולכן קוצצה התמיכה בעמותה זו.

  אומ"ץ תמשיך לפעול בנושא זה כדי להפסיק את בזבוז הכספים וכדי לוודא שהתקציבים שמועברים לעמותת לחופש נולד ישמשו אך ורק למטרה אליהם יועדו.

  בינואר 2007 נבחר יו"ר חדש לעמותה, עו"ד אליעד שרגא, ששימש קודם לכן בתפקידו כסגן יו"ר. שרגא פעל כדי לרכך את המכה. לאחר שעמותת לחופש נולד בראשותו הציגה מסמכים ופרוטוקולים לתיקון הליקויים, הסכים הבודק להמליץ לתת לעמותת לחופש נולד אישור ניהול תקין לשנת 2006.

  פרטים נוספים באתר מחלקה ראשונה: חשיפה: חגיגת המשכורות על-חשבון הנווט רון ארד

  דיווח קודם


  לראש הדף עמותת "לחופש נולד"

  9/10/07

  עמותת אומ"ץ החלה לטפל באחרונה בדרכי פעולתה של עמותת "לחופש נולד" שהוקמה בשעתו בשיתוף עם משרד הביטחון שמימן חלק ניכר מפעולותיה. בהקשר לכך פנתה אומ"ץ לרשם העמותות, עו"ד ירון קידר, להעביר לידי אומ"ץ, במסגרת חוק השקיפות וחופש המידע, נתונים על היקף הפעילות הכספית השנתית של העמותה הנ"ל וכן רשימת חמשת בעלי השכר הגבוה.

  דיווח המשך


  לראש הדף חשד למינהל לא תקין בעיריית רמת השרון

  9/10/07
  עמותת אומ"ץ מתריעה בפני מבקר המדינה כי לאחרונה הובא לעמותה מידע שממנו עולים שורה של מעשים שנעשו בתקופת כהונתו של ראש עירית רמת השרון יצחק רוכברגר ומהם עולים חשדות למנהל לא תקין בצורה חמורה.
  בין היתר מדובר במינויי מקורבים למשרות בעירייה, העסקת מקורבים כיועצים חיצוניים, הסתרת מידע מחברי אופוזיציה וחברי ועדת ביקורת, המנעות מאכיפת איסור שילוט מסחרי בצידי דרכים בין עירוניות (עיריית רמה"ש גובה אגרות מהמפרסמים), הזרמת כספים לקבוצת כדורגל לאחר שנמכרה, תמיכה בניגוד עניינים של חברי קואליציה ועוד.

  אומ"ץ מדגישה בסיום מכתבה כי ליקויים רבים נוספים מופיעים בדוחות ביקורת של משרד הפנים וכי מבקר העירייה מושמץ ומאוים בפרהסיה על ידי ראש העיר.

  פעילות קודמת


  לראש הדף תקנות הקרינה הבלתי מייננת

  8/10/07

  נציגי אומ"ץ השתתפו בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התסש"ז-2007 (עפ"י הוראות חוק שלא נאכף מאז ינואר 2007). אומ"ץ הגישה הסתייגויות בכתב, לטיוטת התקנות שהוכנה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 • התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • נציגי העמותה שהוזמנו לדיון הועדה, מר עמיקם לוין ומר דורון טל טרם הציגו (בע"פ) את עמדת העמותה ויעשו כן אם הדבר ינתן להם בישיבה הבאה, שנקבעה לתאריך 15/10/07.

  דיווח המשך


  לראש הדף חשד לניגוד עניינים של עו"ד אלדד יניב

  7/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למרכזת הועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים, עוה"ד יעל אחי לאה והודיע כי מבקשת להצטרף לפנית "תושבים שאכפת להם" ברמת השרון בקשר לניגוד עניינים לכאורה של עו"ד אלדד יניב.

  בפניית יו"ר אומ"ץ, מר אריה אבנרי, נכתב:

   "על פניו עולה חשש לכאורה, לניגוד עניינים לגבי פעילותו של משרד הפרקליטים יניב המייצג במקביל בו זמנית חברות נדל"ן, בעלי הון, אנשי תקשורת וגורמי שלטון לרוחב כל הקשת הפוליטית המפלגתית ארצית והאזורית מקומית."


  לראש הדף אומ"ץ דורשת ממבקר המדינה למנוע פיטורי עובדת שחשפה את פרשות הירשזון

  8/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבחון אפשרות להעניק למעין אגם, עובדת בכירה בהסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל), צו הגנה שימנע את פיטוריה.
  כידוע חשפה מעיין אגם פרשות שחיתות הקשורות לשר האוצר לשעבר אברהם הירשזון ובכירים אחרים בארגון. חשיפתה הובילה בין היתר להגשת כתבי אישום נגד הירשזון.

  במכתבו כתב אבנרי:

   "צר לנו על שהפיטורין נעשו אתמול ע"י ההנהלה החדשה של הע"ל, שלמעיין אגם היה חלק נכבד בהקמתה אחרי מערכת בחירות פנימית סוערת.
   למרבה האירוניה, החשיפות של אומ"ץ באותה עת אודות מעשים חמורים בארגון תרמו אף הם לחילופי השלטון.
   מאמצינו למנוע את הפיטורים עלו בתוהו בין השאר משום שועד העובדים שאמור היה להגן עליה ולמנוע את פיטוריה עומד מנגד וחבריו מתגלים כמשתפי פעולה עם ההנהלה.
   למרבה ההפתעה שיתוף הפעולה בין ההנהלה החדשה לבין משרד מבקר המדינה לוקה בחסר וככל הידוע לנו נערמו באחרונה קשיים באיסוף מידע בפני אנשי משרד מבקר המדינה הממשיכים במלאכת הבדיקה. בין השאר הגישה ההנהלה החדשה עתירה נגד המבקר במטרה למנוע קבלת מסמכים חיוניים.
   מעין אגם זכתה לפני זמן קצר לקבל את אות אומ"ץ לחושפי שחיתויות לשנת 2007 בזכות העברת מידע חיוני למשרד מבקר המדינה ולמשטרה בפרשת שחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית שבעקבותיה הוחלט להגיש כתבי אישום נגד שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון שמילא בעבר תפקיד מרכזי בארגון זה ונגד עובדים בכירים.
   עדות לתרומתה הרבה ניתן למצוא במכתב ששיגר אליה בשעתו אהרון הילינגר - מנהל אגף בכיר במשרד מבקר המדינה - ובו נאמר בין השאר:
    "מאז תחילת 2006 העברת למשרדנו באופן רציף ובדרכים שונות מידע לגבי פעולות בלתי תקינות רבות ושחיתויות לכאורה, של בעלי תפקידים בהסתדרות העובדים הלאומית ובגופים הקשורים בה. אנו מעריכים את אומץ ליבך ותרומתך".
   אנו מודעים אמנם להגבלות ולסייגים של החוק המונעים במקרים מסוימים מתן צווי הגנה אך נראה לנו שההתנכלות לחושפי שחיתויות במדינה שוברת באחרונה שיאים.
   הנהלות של גופים ציבוריים שונים שבהם נחשפו מעשי שחיתות למיניהם מתנכלות לחושפי שחיתויות , רודפות אותם ויוצרות מצבים בלתי נסבלים של המשך העסקתם לרבות הכשלה מכוונת בעבודתם ו"תפירת תיקים" מבלי שועדי העובדים יתייצבו לימינם.
   עמותת אומ"ץ טיפלה בחודשים האחרונים בקבוצה גדולה של חושפי שחיתויות שכל אחד מהם שילם מחיר אישי כבד בבריאותו, מצבו הכלכלי ולעיתים אף בחייו המשפחתיים ואין אנו יכולים להרשות יותר.
   הגיעה השעה שמשרד מבקר המדינה ייתן את דעתו על בעיה חמורה זו המאותתת לעובדים ישרים שנקעה נפשם ממעשי שחיתות במוסדות שבה הם מועסקים שעדיף להם לסכור את פיהם מאחר שאין מי שיגן עליהם.
   ע"י כך יוצאים נפסדים גופי אכיפת החוק והתנועות הפועלות למען מינהל תקין וטוהר המידות. אנו ממתינים לתשובתך."


  לראש הדף חשד למינהל לא תקין בחברת נתג"ז

  7/10/07

  עמותת אומ"ץ העבירה לידי מבקר המדינה מידע על מינהל לא תקין, לכאורה, שנעשה בחברה הממשלתית להולכת הגז בישראל. ממידע זה עולה לכאורה כי "נתפרו" מכרזים עבור סולל בונה ומעורבים בכך כמה עובדים בכירים שחלקם נגועים בניגוד אינטרסים.


  לראש הדף גיוס חברי אגד לקדימה תמורת טובות הנאה

  7/10/07
  עמותת אומ"ץ בקשה התערבותם של מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס ושל פרקליט המדינה, ערן שנדר, בפרשת גיוס חברי אגד לקדימה תמורת הקפאת תוכנית להגברת התחרות בתחבורה ציבורית.

  מזה כמה חודשים מטפלת אומ"ץ בפרשת שחיתות זו, שהתרחשה בין כותלי ברית הפיקוח של מרכז הקואופרציה והקואופרטיבים לתחבורה ציבורית, אגד ודן.

  אחד ממרכיביה העיקריים של פרשה זו קשור בחשד להונאת המדינה בקבלת סובסידיות לתחבורה הציבורית של שני הקואופרטיבים הנ"ל. בנוסף לכך הגיש בשעתו רו"ח יצחק בלכמן תלונה במשטרה בחשד לגניבת כספים של מליוני ₪ מחברת העובדים של ההסתדרות ע"י כמה בעלי תפקידים בכירים במרכז הקואופרציה.

  פרשה זו הגיעה לערכאות ובמהלכה הגיש רו"ח בלכמן (שפוטר בינתיים מתפקידו בשל חשיפת מעשי שחיתות) עתירה לבג"צ (1408/04) במטרה שיורו על פתיחת חקירה במשטרה.

  שלושת שופטי הבג"צ קבעו פה אחד ב-10/5/2004 כי על המשטרה לגבות את עדותו של רו"ח בלכמן ועדויות נוספות של עובדות במרכז הקואופרציה.

  המשטרה מילאה את הנחיות שופטי הבג"צ באופן מוגבל בלבד והחליטה לסגור את תיק החקירה, תוך הסתמכות על עדויות שקר, שניתנו ע"י העובדות הנ"ל.

  במהלך הגשת תלונותיו למשטרה קבל רו"ח בלכמן איומים לחייו ע"י גורמים שקשורים כנראה לביצוע מעשי השחיתות.

  בתאריך 7/5/07 פנה רו"ח בלכמן ליועץ המשפטי לממשלה וצירף מסמכים המבססים את טענותיו וכן ראיות לכאורה בהגשת עדיות שקר למשטרה. לפני זמן קצר ב-9/8/07 הודיעה לו גב' נחמה זוסמן סגן בכיר א' (בפועל) לפרקליט המדינה בתחום העררים, כי בגלל עומס כבד הטיפול בפנייה לא הסתיים.

  מאז שרו"ח בלכמן חשף את הפרשה חלפו כבר כמחצית תריסר שנים. אומ"ץ הגיבה כי פרק זמן זה ארוך דיו להביא לקבלת הכרעה סופית בפרשה זו. הפיתרון הנראה לאומ"ץ הוא להורות על חידושן של חקירות המשטרה ע"י צוות חקירה מיומן בנושאים כלכליים סבוכים, תרגילים חשבונאיים למיניהם וטשטוש עקבות. רק כך תצא האמת לאור.

  לאחרונה פרסם העיתונאי גיא לשם בטורו "רפובליקת בננות" (דה מרקר מתאריך 5/10/07), מידע שעל פיו נרשמו בשבועות האחרונים למעלה מאלף עובדי אגד, חלקם עם בני משפחותיהם למפלגת קדימה.

  בהקשר לכך ציין העיתונאי כי שר התחבורה שאול מופז, העורך בימים אלה מפקד חברים חדשים למפלגתו הודעה בשעתו כי "הרפורמה בתחבורה הציבורית נכשלה" משמעות הודעת השר היא כי יוקפאו תוכניות לפרסום מכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית ע"י גורמים פרטיים וע"י כך עלולה לעלות על שרטון התוכנית להגברת התחרות בתחבורה הציבורית.


  לראש הדף דיווחים כוזבים לכאורה לגבי מימון הבחירות לכנסת האחרונה

  7/10/08

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטרוס, כדלקמן:

   "ע"פ מידע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ נעשו תרגילים פיננסים כדי לשלם לספקים שעבדו בשירותו של יו"ר מפלגת העבודה לשעבר ח"כ עמיר פרץ מתקציב הבחירות לכנסת. אחת הדוגמאות לכך היא פעילותו של היועץ המשפטי של ח"כ פרץ, עו"ד רונאל פישר, שעבד ככל הנראה בהתנדבות בפריימריס וקבל שכר טרחה נאה מתקציב הבחירות לכנסת.
   ישנן דוגמאות נוספות בתחום זה.
   נראה לנו שיש מקום לערוך בדיקה חוזרת של הדו"ח שהוגש בשעתו ע"י מזכ"ל המפלגה ח"כ איתן כבל על דעתו של היו"ר לשעבר.
   נהיה מוכנים להעמיד לרשות משרד המבקר נתונים המאששים את המידע."


  לראש הדף אומ"ץ מוחה על אי קידומו של קצין משטרה חושף שחיתויות

  7/10/07
  אומ"ץ פנתה הבוקר אל השר לביטחון פנים אברהם דיכטר בבקשה להתערב במניעת אי קידומו בדרגה ובתפקיד של סנ"צ אפרים (קרמשניט) ארליך שחשף בעבר פרשות שחיתות שבהם היו מעורבים בכירים במשטרה.

  אומ"ץ טוענת באמצעות עו"ד פינחס פישלר כי סנ"צ ארליך שובץ באגף התנועה של המשטרה בתפקיד שולי שאינו מאפשר לו לממש את כישוריו בתחומי הלחימה בפשיעה ברמות הגבוהות וכל זאת משום שבשעתו התריע על פרשות שעמדו במוקד חקירותיה של ועדת זיילר.

  עוד טוענת אומ"ץ כי אי קידומו של "קרמשניט" בדרגה ובתפקיד נעשה במכוון והיא עומדת על כך שהשר לביטחון פנים יתערב בפרשה זו.


  לראש הדף אומ"ץ הגישה תלונה כנגד השר לבטחון פנים

  3/10/07

  עמותת אומ"ץ הגישה באמצעות ב"כ, עוה"ד פיני פישלר, תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בשל דבריו, כפי שצוטטו בעיתון הארץ.

  בתאריך 2/10/2007 פרסם העיתון "הארץ" בכותרתו הראשית ידיעה לפיה השר לבטחון פנים, מר אבי דיכטר, מציע להימנע מחקירות ראש ממשלה מכהן.

  דברי דיכטר נאמרו על רקע חשדות חמורים, כנגד חבר מפלגתו, ראש ממשלת ישראל - מר אהוד אולמרט, בסמוך ובשל החלטת היועץ המשפטי לשממשלה לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה.

  היועץ המשפטי של אומ"ץ טוען כי דברי השר לבטחון פנים חמורים מאוד, בעיקר נוכח העובדה שנאמרו בפרהסיה, כמסר ממשי אל אוזניהם הקשובות של מפכ"ל המשטרה, ראש אח"ם, ראש יאח"ה, ראש יאחב"ל וכפיפיהם וזאת תוך התערבות ביד גסה וברגל גסה בחקירות המשטרה התלויות ועומדות ואלה שבצנרת.

  התערבות שכזו, מצד השר לבטחון פנים, בעבודת המשטרה, תוך הבעת דעתו, בפרהסיה, ולא ברמיזא דקה, אלא בנחרצות ובנחישות, אין חמורה הימנה, בעיקר משהחלטות לפתוח בחקירה כנגד ראש הממשלה, כאמור, כבר ניתנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

  בהקשר זה מציינת אומ"ץ את דעתה המלומדה של כב' השופטת בדימוס, דליה דורנר, אשר אף היא, הביעה את ביקורתה הנחרצת, כלפי הצהרתו הנפסדת והפסולה של השר לבטחון פנים.

  בנסיבות אלו, אין מנוס מלהורות לפתוח בחקירה כנגד השר לבטחון פנים בחשדות של שיבוש מהלכי חקירה ושימוש לרעה בכוח המשרה, יחד ולחוד.

  במידה והיועץ המשפטי ידחה את בקשת אומ"ץ תשקול העמותה הגשת עתירה לבג"ץ.


  לראש הדף אומ"ץ תובעת מהיועמ"ש לנזוף במפכ"ל המשטרה

  1/10/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה כי ינזוף במפכ"ל המשטרה, דודי כהן, על כך שפגע כביכול בחקירות המשטרה בפרשות בהן מעורב ראש הממשלה.

  אומ"ץ הפנתה את תשומת ליבו לדברים שאמר מפכ"ל המשטרה רב ניצב דודי כהן בשעה שהתארח אתמול בסוכתו של ראש הממשלה. המפכ"ל איחל לראש הממשלה החשוד בפלילים שנים "שנים רבות בתפקיד זה" ואף לא נימנע מלהתחבק איתו, אומ"ץ טוענת כי שבהתנהגות זו של מפכ"ל המשטרה עלולה להעביר מסר ברור לחוקריו של ראש הממשלה בשתי הפרשות שבהן אמור להיחקר (בנק לאומי וכרמיה), שלא להעמיק את החקירה יתר על המידה מאחר ויש לו "גיבוי" של המפכ"ל.

  עוד טוענת אומ"ץ כי עומדות ותלויות פרשות שחיתות נוספות שבהן חשוד ראש הממשלה ודבריו של המפכ"ל עלולים לפגוע גם בהן.

  יצויין כי למרות החקירות המתנהלות נגד אולמרט קבע באחרונה ראש הממשלה נוהל חדש שלפיו על מפכ"ל המשטרה להתייצב מדי חודש בפני פורום שרים ולדווח על פעולות המשטרה, נוהל זה נראה לעמותה פסול מעיקרו.


  לראש הדף אומ"ץ מגנה את טומי לפיד

  1/10/07

  יו"ר הנהלת אומ"ץ, אריה אבנרי, הוציא בשם העמותה גינוי ליוסף (טומי) לפיד על כך שבראיון ששודר עימו ברדיו גינה את העיתונאי, יואב יצחק (אתר nfc), בכינוי "מניאק".


  ספטמבר 2007

  לראש הדף חשד: ראש עיריית רמת השרון הפר אמונים,
  חזר וקיים מכרזים נגועים במשוא פנים

  30/9/07

  בתאריך 8/5/07 הגישה אומ"ץ תלונה למשטרת ישראל נגד ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר, בחשד שעבר לכאורה עבירה של הפרת אמונים.

  תלונה זו הוגשה בעקבות החלטה של השופט איטח שדן בבית דין לעבודה בתביעה שהגישו חברי מועצת העיר רמת השרון. ביץ הדין לעבודה פסק כי המכרזים אכן היו נגועים במשוא פנים, בשל קרבתם של הזוכים אל מר רוכברגר והחליט לבטלם.

  בעקבות הגשת תלונת אומ"ץ (כך על פי דיווח שמסר בבית המשפט עו"ד גל המייצג את ראש העירייה) החליט ראש העירייה להגיש ערעור על החלטת השופט איטח. בתאריך 6/9/2007 התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה, שפסק כי דין ערעור להימחק. עיון בפרוטוקול הדיון בבית הדין הארצי לעבודה מעלה כי ראש העיר, יצחק רוכברגר, ערך מכרזים חדשים והפלא ופלא זכו בהם אותם מקורבים שזכו במכרז המקורי. גם על זכייה מוזרה זו הגישו ששת חברי מועצת העיר תביעה בגין עריכת מכרז ללא פרסום נאות, אי שינוי הרכב ועדת מכרזים, מתן עדיפות לניסיון קודם והתעלמות מכישורים עדיפים ברורים של המתמודדים הנוספים.

  לאור האמור לעיל פנתה עמותת אומ"ץ לראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), תנ"צ שלומי איילון, בבקשה לזרז את החקירה בחשד שראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברג עבר על החוק ב"תפירת" מכרז לשניים ממקורביו.

  במכתבו לתנ"צ שלומי איילון כותב יו"ר עמותת אומ"ץ אריה אבנרי:

   "אני מבקש להזכיר שמדובר במכרזים שבוטלו על ידי בית הדין לעבודה על רקע חשש סביר שהזוכים במכרז זכו בשל קרבתם לראש העיר."
   "מאחר שעל פי דיווחו של עו"ד גל, המייצג, כאמור, את ראש העירייה, חקירתכם נמצאת בעיצומה ורק זו הייתה לטענתו הסיבה להגשת הערעור, אני מוצא לנכון לעדכנכם בהתפתחויות החדשות."

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף בזבוזי כספים במשרד התיירות

  24/9/07
  עמותת אומ"ץ בקשה משר התיירות, מר יצחק אהרונוביץ, להשיב: מה התרחש בפרשת שידרוגו של רחוב הרצל בנתניה? האם משרד התיירות העביר כספים לצורך זה (כולל לתכנון) ומהן הפעולות שבדעת כבוד השר לנקוט בהן?

  הבקשה נכתבה על רקע מידע האומר כי משרד התיירות התחייב להקצאת כספים לצורך שידרוג רח' הרצל בנתניה. צחד גיסא הוחל בעבודות התכנון וכבר שולם למתכננים סך של 2 מליון ש"ח ומאידך גיסא נודע לאומ"ץ כי סמנכ"ל משרד התיירות (שי וינר) הודיע לעירית נתניה כי שידרוג רח' הרצל אינו תואם את הקריטריונים שברשותם ולכן משרד התיירות לא יממן אותו.

  העמותה טוענת כי עולה חשד לקיום ליקויים קשים מאד בפעילות משרד התיירות.

  אם מימון העבודות הללו אינו מתפקידו משרד התיירות, מדוע התחייב המשרד לבצען? ומדוע שילם בפועל עבור התכנון?

  ואם לחילופין שידרוגו של רח' הרצל הינו מתפקידו של משרד התיירות וביצועו בתקצוב המשרד תואם את הקריטריונים שבחוק - מדוע אחרי שהמשרד שילם עבור התיכנון, אינו ממשיך לבצע אותו?

  מפרשה זו עולה גם כי משרד התיירות מעביר כספים (ללא מכרז) לחברה הממשלתית לתיירות, שמשלמת אותם לגורמי תכנון שנשכרו (ללא מכרז) לביצוע עבודות (שלא מתבצעות) כיוון שהן מנוגדות לקריטריונים.

  לא רק שיש בכך משום בזבוז כספי ציבור, אלא שהפרשה מעלה את השאלה מה בדיוק מתחולל בתפר שבין משרד התיירות לבין החברה הממשלתית לתיירות, שכבר מפרשת "אורות הגליל" ומפרשת מינוי המנכ"ל שלה התברר כי היא משמשת כזרוע לעקיפת חובת המכרזים, כמקום תעסוקה לפקידים בכירים שפורשים ממשרדכם וכצינור להעברת כספים או ביצוע פעולות שכשרותן וטיבן כנראה לא נבדקו כמתחייב.

  פעילות המשך


  לראש הדף חשד: למועמד לתפקיד פרקליט המדינה
    קשרים עקיפים עם ראש הממשלה

  24/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בדרישה לפסול את מועמדותו של עו"ד איתן מעוז לתפקיד פרקליט המדינה.

  יו"ר הנהלת העמותה אריה אבנרי כתב ליועץ המשפטי בנושא זה " אנו פונים אליך בתוקף תפקידך כיו"ר הועדה לאיתור פרקליט המדינה בבקשה לפסול את מועמדותו של עו"ד איתן מעוז שהוזכר כאחד המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה.

  ככל הידוע לנו מועסק עו"ד מעוז במשרד עו"ד זליגמן שמנהלו עו"ד אלי זוהר פרקליטו של ראש הממשלה אהוד אולמרט.

  פנייתנו נעשית מבלי לכפור בכישוריו המוכחים של עו"ד מעוז במשפט הפלילי".

  במקביל פנתה אומ"ץ אל פרקליט המדינה ערן שנדר בבקשה שידחה את תקופת פרישתו עד לסיום החקירה בפרשת הטיית המניות של בנק לאומי שבה חשוד ראש הממשלה בעבירה על החוק.

  בפניית אומ"ץ נאמר, "כידוע הכרזת בשעתו שאתה מאריך את תקופת כהונתך עד להשלמת תיק החקירה בפרשת בנק לאומי שבו חשוד ראש הממשלה אהוד אולמרט בעבירה על החוק.

  בינתיים מתברר כי קיימת סחבת בהתנהלות החקירה מסיבות שבחלקן מוצדקות.

  במקביל התכנסה כבר הוועדה לבחירת יורשך בתפקיד פרקליט המדינה והוזכרו מספר שמות. אנו פונים אליך בבקשה שתודיע בפומבי כי אתה מתמיד בהחלטתך שלא לפרוש על מנת שיהיה ברור לכל כי אתה נחוש לסיים את הטיפול בתיק זה, ללא קשר לבחירת מחליפך. בנסיבות הקיימות קיימת חוסר בהירות לגבי מועד פרישתך שאינה תורמת לסיומה המהיר של החקירה".


  לראש הדף תלונה ליועמ"ש נגד השר רוני בר-און

  23/9/07

  אומ"ץ הגישה תלונה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז נגד השר רוני בר-און בנושא העברות כספים בלתי חוקיות לכאורה לראשי ראשויות - חברי קדימה בתקופה שכיהן כשר הפנים. בתלונה נאמר " אנו מבקשים ממך להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד שר האוצר רוני בר-און בחשד שעבר לכאורה על החוק בתקופה שבה כיהן כשר הפנים כאשר הוזרמו על דעתו מאות מיליוני שקלים מכספי המדינה לעיריות ורשויות שבראשן עומדים חברי מפלגת קדימה.

  עפ"י המידע שמצוי בידינו בקשו בחודשים האחרונים אנשי משרד החשב הכללי במשרד האוצר לבדוק את סכומי המענק המשלתי שקיבלו 47 עיריות ורשויות מקומיות במסגרת תכנית הבראה ארצית . בדיקת 27 רשויות מתוך רשימה זו העלתה כי שליש מהן שבראשן עומדים ראשי רשויות חברי קדימה קיבלו סכומי מענק גדולים פי שלשה בהשוואה לרשויות האחרות. על חלוקת המענקים המוגדלים באמצעות משרד הפנים הופקד רמי פינצי איש אמונו של שר הפנים לשעבר. כאשר התברר כי נערכת בדיקה של אגף החשב הכללי במטרה לגלות עיריות ורשויות נוספות שראשיהן משתייכים לקדימה הופסקה העברת הנתונים ע"י משרד הפנים".


  לראש הדף חשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה

  17/9/07

  אומ"ץ תובעת להמשיך בחקירת המשטרה בפרשת החשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה למרות הצטרפותו הצפויה של עמי איילון לממשלה.

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להמשיך בחקירה בפרשת החשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה ע"י חברים במטה הבחירות של שר הביטחון אהוד ברק, חרף הצטרפותו הקרובה של עמי איילון לממשלה.

  בחודש יוני 2007 הגישה העמותה ליועמ"ש שתי תלונות על חשד לזיופים בבחירות הפנימיות של מפלגת העבודה ומתן שוחד לכפרים ערביים שחוברו למערכת החשמל ערב ה"פרימיריס" ביוזמתו של שר התשתיות פואד בן אליעזר מראשי מטה הבחירות של ברק. במקביל הוגשו למשטרה תלונות ע"י מטה הבחירות של עמי איילון וע"י השופט בדימוס, אמנון סטרשנוב, שפיקח על טוהר הבחירות במפלגה.

  אומ"ץ מבקשת כעת מהיועץ המשפטי לממשלה להודיע מה עלה בגורל התלונות שאומ"ץ הגישה לו בזמנו בנושאים אלה והאם היועץ המשפטי לממשלה הורה על חקירת משטרה. כעת עולה חשש כי במסגרת הצטרפותו של איילון לממשלה נעשה "הסדר פנימי" להשתקת הפרשה במפלגת העבודה.

  במקביל לפנייה ליועמ"ש פנתה אומ"ץ לח"כ עמי איילון וביקשה ממנו כי ימסור הודעה והסבר פומביים, האם במסגרת המו"מ והסדרים שעשה עם אהוד ברק על כניסתו לממשלה הושגה ביניהם גם "הבנה" לפיה עמי איילון לא יפעל למיצוי החקירות בנוגע למעורבים בזיופי הבחירות בפריימריס של מפלגת העבודה.

  פעילות קודמת


  לראש הדף פיטורי מנכ"ל רשות שדות התעופה, גבי אופיר

  9/9/07

  בעקבות החלטת שר התחבורה, מר שאול מופז, לפטר את מנכ"ל רשות שדות התעופה, גבי אופיר, התירה אומ"ץ לפרסום חלופת מכתבים בין משרד עו"ד שרגא אליעד ושות' לבינה, בעקבות תלונה שאומ"ץ הגישה למבקר בענין התנהלותו, לכאורה, של אופיר.

  1. התראת משרד עו"ד אליעד שרגא ושות' לפני נקיטת הליכים משפטיים 14/8/07
  2. מכתב תגובה של אומ"ץ 15/8/07

  פעילות קודמת


  לראש הדף הענקת אותות אומ"ץ

  5/9/07

  הטקס השנתי של הענקת אותות אומ"ץ התקיים באודיטוריום של מוזיאון א"י, תל אביב.


  לראש הדף ערר על גניזת תיק החקירה בפרשת שוחד בתעשיה האוירית

  5/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בהגישה ערר על החלטת המשטרה והפרקליטות לגנוז את תיק החקירה בפרשת שחיתות שאירעה לכאורה בתעשיה האוירית.

  חבר הצוות המשפטי של העמותה, עו"ד פינחס פישלר, טוען בפנייה זו כי בחודש מרץ 2004 פנתה העמותה באמצעותו למשטרה והגישה תלונה לחשדות כבדים לקבלת שוחד לכאורה ע"י בכירים בתעשייה האוירית. חקירת המשטרה החלה ביחא"ה והועברה מאוחר יותר ליחב"ל. חוקרי היחידה קיבלו מאומ"ץ חומר ראיות לכאורה ובין השאר נשלח למסור עדות במשטרה אדם מסוים שהיה מקור של אומ"ץ. אולם באופן תמוה ובניגוד לכללי מינהל תקין, נודע באקראי בימים האחרונים לאומ"ץ כי החקירה הסתיימה והתיק ניגנז ולא נימסרה כל הודעה רשמית.

  אומ"ץ תובעת מהיועץ המשפטי לבחון מחדש את מכלול חומר הראיות המצויות בתיק החקירה על מנת להורות להגיש כתב אישום נגד החשודים או לחילופין להורות למשטרה לערוך חקירות.

  פעילות קודמת


  לראש הדף אומ"ץ לשר האוצר: בטל החלטתך
  להדיח ממשרתו את החשב הכללי

  3/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר לשר האוצר, רוני בר-און, בדרישה שיחזור בו מהחלטתו להדיח מתפקידו את החשב הכללי ד"ר ירון זליכה.

  העמותה הודיעה כי אם שר האוצר לא יענה לבקשתה היא תעתור נגדו לבג"צ.

  במכתב ששיגר הבוקר היועץ המשפטי של העמותה עו"ד בועז ארד אל שר האוצר נאמר:
   "בשם שולחתי, עמותת 'אומץ' - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, הנני פונה אליך בעניין שבנידון:

  1. בימים אלה הודעת לחשב הכללי, מר ירון זליכה, על החלטתך שלא להאריך תקופת כהונתו.
  2. אין זה סוד, והדברים ידועים, כי כהונתו של מר זליכה היתה לצנינים בעיני ראש הממשלה.
  3. ניסיונות קודמים לסלק את מר זליכה מתפקידו לא צלחו, אך העידו כאלף עדים על להיטותו של ראש הממשלה ועושה דברו, להיפטר מן הפקיד הבכיר, שהעז לחשוף את פרשית השחיתות, שבגינה נתון עתה ראש הממשלה לחקירה פלילית.

  4. החלטתך להדיח את מר זליכה מתפקידו, הוצגה על ידך כסיום כהונה, שהגיעה לקיצה. אך אין זו אלא היתממות, שהרי אין להכחיד את האמת שמאחורי ההחלטה: נקמה במי שהעז לפגוע בחברך ובפטרונך הפוליטי, ראש הממשלה.
  5. החלטתך נגועה בשיקולים זרים ובחוסר תום לב. אין מאחוריה דבר זולת רצון להיפרע מעובד ציבור נאמן וישר דרך, אשר הפגין אומץ לב למופת, במאנו לחפות על השר הממונה עליו, ולהיות בכך שותף לדבר עבירה. על כן דינה של החלטתך אינה יכולה לעמוד. דינה להתבטל, להיות כנייר לצור בו על פי צלוחית.
  6. מרשתי הורתני להודיעך כי אם לא תשוב בך מהחלטתך, תראה עצמה חופשית לפעול בכל דרך להביא לביטול רוע גזרתך, לרבות בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

  לראש הדף התנכלות לעובד מדינה

  2/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לנציב שרות המדינה, שמואל הולנדר, לאחר שנתקבלה ממשרדו תשובה שאינה מניחה את הדעת, בעניין תלונה כנגד שני עובדים בכירים במשרד האוצר, שהתנכלו לעובדת במשרדם.

  אומ"ץ מבהירה במכתבה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים וציבוריים על מנת להפסיק את מסכת ההתנכלויות המתמשכת כלפי העובדת המתלוננת.


  אוגוסט 2007

  לראש הדף פרשת "קרמשניט"

  28/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בעניינו של סנ"צ אפרים ארליך ממשטרת ישראל המכונה "קרמשניט".

  להלן נוסח מכתב העמותה החתום ע"י יו"ר העמותה, אריה אבנרי:

  1. סנ"צ אפרים ארליך ["קרמשניט"] הינו קצין משטרה בכיר, ותיק, מקצועי, מוערך ומיומן.
  2. סנ"צ אפרים ארליך נודע כגורם המרכזי שהניע והביא לחשיפת הפרשה הידועה כ"פרשת פריניאן" אשר בעקבותיה הוקמה ועדת זיילר.
  3. לצורך כך, אף קיבל הקצין - "חסינות".
  4. הקצין היה זה אשר חשף את השחיתות בפרשה, נלחם בכל מאודו כדי לבררה עד תום ואזר עוז ואומץ לצאת בראש מורם ולהביא בפני הועדה את החומר הצריך.
  5. אלא, שבמקום להוקיר לקצין כבוד והערכה, על אומץ ליבו, יושרו ונאמנותו המוחלטת למערכת, באים, כעת חיה, מפקדיו, בדרגים השונים ועושים הכל על מנת למנוע את קידומו במשטרה.
  6. לקצין הישר נגרם עוול משווע. תוצאי עיכוב קידומו ודרגתו משלמת גם משפחתו מחיר יקר ומיותר.
  7. במצב דברים זה, על כבודו לקום ולעשות מעשה, להתערב ולהורות על קידומו - בתפקיד ובדרגה - של קצין מקצועי זה.
  8. משטרת ישראל מתעמרת בקצין, בניגוד לכל דין, ללא סיבה, ללא עילה וללא צידוק.

  9. נבקש את התערבותך המיידית.

  לראש הדף בזבוז כספי ציבור בעירית חיפה בניגוד למנהל תקין
  שכירת חברת הלובינג "פוליסי"

  28/8/07

  אומ"ץ פנתה במכתב לראש עיריית חיפה, עו"ד יונה יהב, לאחר שהובא לידיעת העמותה מידע לפיו שילמה בשעתו עיריית חיפה מהקופה הציבורית, לחברת יעוץ בשם "פוליסי", סכומי כסף עבור עבודה/פעילות שככל הנראה כלל לא הייתה נחוצה.

  במכתב שנחתם ע"י היועמ"ש של העמותה במחוז חיפה, עו"ד חיים נתיב, נכתב כי התשלום הנ"ל נעשה לכאורה בניגוד לכללים המחייבים את המנהל הציבורי התקין, וללא שהחברה מסרה דיווח כלשהו על פעילותה. במכתבו מגולל היועמ"ש של העמותה את העובדות שבידי אומ"ץ ומדגיש כי חברת "פוליסי" הינה חברה פרטית שמרכזה בתל אביב ולא בחיפה. למיטב ידיעתה של אומ"ץ החברה הנ"ל עוסקת בלובינג לחברות פרטיות. בתשובה לשאילתה מס' 462 השבת בין השאר "החברה התבקשה לתת שירותי ייעוץ למטרת קידום אישור ועדת הכספים של הכנסת להכרה בחיפה בלבד כאזור פיתוח ב' ללא כל הרחבה לערי הקריות. שכר הטרחה על פי ההסכם הוא על סך 15,000 דולר לפני מע"מ.

  בתאריך 23/4/07 שלח מבקר עיריית חיפה, מר טל, מכתב למנכ"ל העירייה מר גנץ ובסיומו כתב "אין עוררין על כך, שההתקשרות עם חברת הייעוץ "פוליסי" הניבה תוצאות, משביעות רצון, אולם הדרך שבה היא נערכה אינה ראויה. הביקורת ממליצה להקפיד, ולפעול על פי כללי המינהל התקין המחייבים."

  בתאריך 29/4/07 נערכה ישיבה של הוועדה לענייני ביקורת בעיריית חיפה. באותה פגישה ציין המבקר כי "ההתקשרות עם חברת "פוליסי" נתקבלה שלא בהתאם לנוהלי העירייה, ההתקשרות לא אושרה על ידי וועדת היועצים, לא נחתם חוזה עם החברה, ... הוועדה מקבלת את המלצת המבקר, בדבר הכנת הסכם עם חברת "פוליסי" בדיעבד ..." לאחרונה פורסם כי ראשי הערים קרית ביאליק, מוצקין, אתא, נשר וטירת הכרמל הגישו עתירה לבג"ץ בעניין.

  לאור האמור לעיל הציגה אומ"ץ שאלות לראש העיר, יהב, כדלקמן:

  1. מהאמור לעיל עולה שקיים פער משמעותי בין דבריך לבין האמת העובדתית. אתה טענת שהוחלט להעניק את אזור פיתוח ב' בהייטק לחיפה עד שנת אלפיים ואחד עשרה ובפועל הצו הוארך עד יום 15.1.2008. - איך אתה מסביר את הסתירה הבולטת הזו?
  2. לשם מה היה צורך ביועץ/מתווך/"מאכר" בין עיריית חיפה לחברי הכנסת. כאמור לעיל באותה תקופה כל דלתות הממסד היו פתוחות בפניך. בנוסף, רוב חברי הכנסת בועדת הכספים משתייכים לקואליציה ולא סביר שיצביעו כנגד הממשלה?!
  3. וזכר בזאת, כי לפי השיטה הנהוגה במקומותינו, הציבור בחר בך ולא בחברה פרטית לנהל את העיר ולייצגה בפני מוסדות המדינה. האם יתכן שבהיזקקותו לחברה פרטית רומז אדוני שאינו מסוגל/יכול/מוכשר לייצג את העיר בפני חברי הכנסת.
  4. עם כל הכבוד, אתה קובע, מוביל ואחראי לנורמה ציבורית פסולה לפיה רשות ציבורית אחת שוכרת חברה פרטית על מנת לבוא בדברים עם רשות ציבורית שנייה בכדי לפגוע ברשות ציבורית שלישית .
  5. מהיכן הגיע אליך המידע שישנה התארגנות של חברי כנסת בראשות חבר הכנסת ריבלין "כדי להחיל את אזור פיתוח ב' גם על ערי הסביבה" ?! האם שוחחת בעניין עם חבר הכנסת מר ריבלין?!
  6. ה נורא כל כך "להחיל את אזור פיתוח ב' גם על ערי הסביבה"?! נניח שערי הקריות היו זוכות בהטבה כלשהי הרי שאז, גם תושבי קרית חיים וקרית שמואל (ככל הידוע לנו הם נחשבים לתושבי חיפה) היו נהנים מכך?!
  7. מה יקרה באם ראשי ערי הקריות יזכו בבג"ץ והצו ישונה, האם חברת "פוליסי" תידרש להחזיר את הכספים.
  8. מהי המומחיות המיוחדת של חברת "פוליסי" או לחילופין מהו הבסיס ליחסי האמון עימה שבגינן ניתן לפטור אותה מחובת מכרז.
  9. האם ידוע לך מה הם האמצעים בהם משתמשת חברת "פוליסי" בכדי לשכנע את חברי הכנסת?
  10. אם ידוע לך מה בכלל עשתה חברת "פוליסי" בעניין, האם החברה מסרה דיווח כלשהו על פעילותה?
  11. לכאורה נוצר כאן מצב אבסורדי לפיו יתכן והחברה לא עשתה דבר וקיבלה כספים עבור הצבעה (הצלחה) שממילא הייתה מתקבלת.
  12. מהם הקשרים הקודמים בין עיריית חיפה ו/או מי ממנהליה לבין חברת "פוליסי" ואו מי מבעליה ו/או מנהליה?
  13. על סמך מה קובע אדוני שחברת "פוליסי" היא חברת הלוביסטים הטובה ביותר בעיר - האם נערך סקר בעניין?
  14. הרעיון לשלם לחברה רק "לפי הצלחה" הינו בעייתי, הרי יתכן שבפועל חברה אחת תתאמץ ותשקיע משאבים ובגלל סיבות שלא תלויות בה היא לא תצליח, ומנגד חברה אחרת תשב בחיבוק ידיים ותהינה מ"הצלחה" מחויבת המציאות ושממילא הייתה מתקבלת.
  15. מה הייתה החלטה הפנימית של העירייה בנדון מי השתתף באותה החלטה?
  16. מתי נערכה השיחה הראשונה עם חברת "פוליסי" על דעת מי היא נערכה ומי השתתף בה?

  עוד מוסיפה אומ"ץ כי ההתנהלות כפי שתוארה לעיל מצביעה על חשדות לכאורה לניהול לא תקין, לנורמות פסולות ולבזבוז כספי ציבור ללא צורך וללא כל בקרה. אומ"ץ הגיבה כי, אם האמור לעיל נכון אזי לא ניתן לעבור לסדר היום מבלי להחזיר את הכספים לקופת הציבור.

  לפיכל מבקשת אומ"ץ את התייחסותו של עו"ד יונה יהב, ובנוסף מבקשת העמותה לדעת, באיזה פעולות עומד לנקוט ראש העירייה על מנת שהכספים שהוצאו לשווא יוחזרו לקופה הציבורית.

  מכתב העמותה הועבר לידיעת מבקר המדינה והרשויות הרלוונטיות.


  לראש הדף השמדת ספרי תנ"ך בספריית ביה"ס יובל ביהוד

  28/8/07

  אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, בעקבות ידיעה שפורסמה השבוע באתר ynet העיתונאית מורן זליקוביץ. במסגרת ההכנות לשנת הלימודים החדשה ביה"ס היובל ביהוד הושלכו ספרים לרחוב סמוך ביניהם ספרי תנ"ך.

  אומ"ץ רואה מעשה זה בחומרה רבה ומבקשת כי יינקטו צעדים משמעתיים כלפי האחראים לכך. "זוהי דוגמא חינוכית " לגבי תלמידי ביה"ס זה שאמורים לקבל ממוריהם ידע מקיף על ספר הספרים ועל קדושתו.


  לראש הדף עסקאות מכר מפוקפקות של "בית הנופש לחייל" בעכו

  28/7/07

  אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בעניין מידע שהגיע לאחרונה לעמותה, לפיו מתבצעות עסקאות מפוקפקות, ע"י האגודה למען החייל, ללא כל פיקוח ציבורי, דבר שיש בו כדי להעלות חשד של חריגה מטוהר המידות הציבורי.

  בהמשך המכתב מפורטיות העובדות, שחלקן פורסמו השבוע בתחקיר באתר Nfc, כדלקמן:

  1. בית הנופש לחייל בעכו הושכר לפני שנים אחדות ליזם פרטי. במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים התחייבה האגודה להעניק לשוכר זכות סירוב ראשונה בעת מכירת הנכס. בשלב מסויים ביטלה האגודה, באורח חד צדדי, את הסעיף הזה בתואנות שווא, בשעה שעמדה בפניה הצעה לרכישת הנכס שהוגשה על ידי יו"ר הכנסת לשעבר אברהם בורג. הקבוצה שאותה מייצג בורג הציעה לרכוש את הנכס ב-10 מיליון ₪, בשעה ששוויו על פי הערכת שמאי היה גבוה בהרבה, בעיקר מן הטעם שהיה מצוי בהליכי שינוי ייעוד הקרקע ממלונאות לבניה למגורים. הצעת הרכש של היזם המקורי בגובה 14 מיליון ₪ כלל לא הובאה לדיון במסגרת האגודה. בסופו של דבר התערב בנושא משרד הביטחון וביטל את העסקה הלא ראויה עם בורג.

  2. בית החייל בחיפה הוקם לפני עשרות שנים כדי לשמש בית לחיילים בחופשה ולאירועים הקשורים לפעילות האגודה למען החייל. מאז הוקם לא השקיעה האגודה בשיפוץ המבנה כדי לשדרג את המערכות הישנות, כמו מיזוג האוויר, הביוב, הכיסאות באולם המרכזי ועוד. תכנית שיקום שהוצעה על ידי ראשי האגודה במרחב חיפה שמטרתה הייתה להפוך את המבנה לבית שישמש למגורי חיילים בודדים, כמו גם שיעניק מקום לינה להורי חיילים פצועים המאושפזים במרכז הרפואי רמב"ם - נותרו ללא מענה. ההזנחה נמשכת עד היום והרבה מחלקי הבית אינם ראויים למגורי אדם. זאת בשעה שהאגודה השקיעה הרבה מכספי התרומות שקיבלה בהענקת טובות הנאה לעובדיה השכירים ולמנהליה, כמו גם לשיפוץ מבנים באזור המרכז בלבד.

  3. האגודה מסתירה מעיני הציבור את רשימת פנקס התורמים ואת רשימת נכסי הנדל"ן שחלקם רשומים, ככל הנראה, בחו"ל, כיוון שניתנו במסגרת צוואות של תושבי חו"ל, וכלל אינם מופיעים ברשימת הנכסים שבניהול 'נכסי חיל' (חברת נ"ח).

  4. מתוך כספי התרומות העומדים לרשותה מעמידה האגודה הלוואות לעובדים שלא כדין.

  5. האגודה אינה מוציאה מכרזים מסודרים וגלויים לציבור לגבי מכירת נכסים, כמו גם לגבי הפעלת נכסים. למשל: מקרים של ניהול מלון הצפון בקרית שמונה ובית החייל באילת.

  6. ראשי האגודה מרבים בנסיעות לחו"ל בעיקר במחלקת עסקים אך לעיתים גם במחלקה ראשונה.

  אומ"ץ סבורה כי ראוי שמשרד יבקר המדינה יבצע ביקורת מיידית בנושא הנדון כדי שאפשר יהיה להפסיק את הכישלון הניהולי ואולי גם למנוע חריגות בלתי חוקיות בטפול בנכסי הנדל"ן השייכים למדינה ואינם העסק הפרטי של העומדים בראש האגודה. רק בדיקה מעמיקה של משרד מבקר המדינה יכולה לחשוף את העובדות לאשורו ולהפסיק את הניצול לרעה של האגודה ונכסיה לטובת אחדים מנושאי המשרה הבכירים.


  לראש הדף חשד: שרת החינוך יולי תמיר מקדמת מקורבים

  26/8/07

  על פי פרסום באתר Nfc הבטיחה שרת החינוך יולי תמיר גמול בלתי חוקי לידידה האישי, פרופ' יצחק גל-נור, בתפקידו כסגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ובמקביל היא פועלת לשינוי החוק שיכשיר את התשלום הנ"ל.

  בדיקת Nfc העלתה כי שרת החינוך מנסה לקדם חקיקה שתאפשר לפרופ' גל-נור לקבל רמת שכר זהה לזו של נשיא האוניברסיטה ותשלומים לבעלי תפקידים בכירים אחרים במועצה להשכלה גבוהה. יצוין כי מאז כינונה של המועצה לא קבלו חברי המועצה תשלום כלשהו למעט החזר הוצאות. במקביל, טוען האתר כי שרת החינוך "כיזבה בתגובתה ובניסיונה להרחיק עצמה מהבטחתה שניתנה שלא כדין. במכתבה של תמיר מיום 15/4/07 אל הממונה על השכר באוצר, אלי כהן ואל רמי פרידמן, יו"ר הועדה לתאגידים ציבוריים במשרד המשפטים כותבת תמיר כי בכוונתה לבצע שינוי מהותי במעמדו ובהגדרת תפקידו של סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה. על כן לדבריה, היא פנתה אל גל-נור וביקשה ממנו לסיים את תפקידיו הקודמים . על סמך הבנות אלה פרופסור גל-נור נכנס לתפקידו ב-20 למארס 2007".


  לראש הדף אומ"ץ: בזק הפסידה בתקופת הבעלות של המדינה
  סכום של למעלה ממיליארד דולר בעיסקה כושלת

  26/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבדוק עיסקה כושלת שביצעה חברת בזק בתקופת בעלותה של המדינה על החברה שבגינה הפסידה החברה סכום שעולה על מיליארד דולר.

  בפניית יו"ר העמותה נאמר,"ע"פ מידע שהגיע בימים אלה לעמותת אומ"ץ, נגרם כנראה למדינה נזק כספי הנאמד ב-1.4 מיליארד דולר בגלל עסקה כושלת שהתבצעה בחברה בתקופה שמניותיה היו בבעלות המדינה.

  התברר כי לפני זמן קצר נמכרו 67% ממניותיה של חברת הצ'סון-אסר ההודית לחברת וודפון לפי שווי של 18 מיליארד דולר.

  בזמנו החזיקה חברת בזק כ- %7 ממניות חברת הצ'סון אבל בגלל לחצו של קובי בן- גור ששימש חבר דירקטריון החברה, נמכרו המניות לחברת הצ'סון תמורת 41.5 מליון דולר בלבד.

  העסקה של בזק בוצעה (על פי מידע המצוי ברשות אומ"ץ) מתוך אינטרסים צרים ואישיים של רו"ח בן-גור ולמרבה הצער נכנעו חברי דירקטריון ללחציו. אומ"ץ צרפה לידיעת המבקר את תחשיב ההפסד שנגרם למדינה.

  אומ"ץ מבקשת מהמבקר לבדוק את התנהלותה של חברת בזק בעסקה הנ"ל ולקבוע את זהותם של האחראים למחדל.


  לראש הדף מסמכים חדשים בפרשת השחיתות בהע"ל

  26/8/07

  עמותת אומ"ץ העבירה לאחרונה מסמכים חדשים שהגיעו אליה ואשר שופכים אור נוסף בשורה של נושאים פיננסים בהסתדרות העובדים הלאומית ובקופת החולים הלאומית בשנים 1999 - 2005.

  מדובר, בין השאר, בהעברות כספים ובמשיכות מטבע זר של הקרן להעמקת התודעה היהודית שבראשה עמדו שר האוצר לשעבר אברהם הירשנזון ועובדיה כהן ובמרכז למורשת הגבורה שהפסיק את פעילותו לפני כשלוש שנים.

  במקביל העבירה אומ"ץ מסמכים הקשורים להתכתבויות פנימיות בין ראשי הסתדרות העובדים הלאומית לבין חברות הבת שמהם עולים חשדות למינהל לא תקין.

  כמו כן העבירה העמותה מסמכים שנשלחו לקופת חולים לאומית הקשורים לחובותיה של הקופה להסתדרות הלאומית.

  העמותה מבקשת ממבקר המדינה לזרז את הבדיקה בפרשת הסתדרות העובדים הלאומית ולהעביר את הממצאים בהקדם להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, כדי לקבוע האם יש מקום להעמיד לדין את כמה מראשי הסתדרות העובדים הלאומית.

  פעילות קודמת


  לראש הדף ועדת הביקורת של ארגון המורים אינה עונה

  22/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה בעבר לועדת הביקורת של ארגון המורים בנושאים שונים הקשורים להתנהלות ארגון המורים העל יסודיים. על אף התזכורות השונות ארגון המורים טרם השיב לשאלות אומ"ץ.

  לאור האמור לעיל פנתה לאחרונה אומ"ץ פעם נוספת לועדץ הביקורת שאינה עונה, תוך הדגשת העובדה כי מדובר בוועדת ביקורת של גוף ציבורי, המייצג עשרות אלפי מורים וממומן בעיקר מכספי המורים. לכן אין בדעת אומ"ץ להניח לנושאים שהועלו בפני הוועדה. אם תמשיך הוועדה להתחמק ממתן תגובה תחפש אומ"ץ דרכים אחרות לקבל תשובות.


  לראש הדף חשד לזיופים של אישורים לרשיונות נהיגה

  21/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה בתלונה ליאח"ה, יחידת חקירות הונאה של משטרת ישראל, בדרישה לבדוק חשד לזיופים של אישורים לרשיונות נהיגה.

  מהמידע שהגיע לעמותה עולה כי אנשים שמורשים לנהוג משתמשים במסמכים מזוייפים כמו תעודת זהות ואישורים רפואיים, וכך מוצאים עצמם נוהגים בכבישים.

  אחת התוצאות החמורות הנובעות מכך היא העלייה המדאיגה בקטל בכבישים.

  ע"פ הנחיית ראש יאח"ה הועבר חומר התלונה לטיפולה של חטיבת החקירות במטה הארצי.


  לראש הדף דיון השדולה למאבק בשחיתות - הצעות החשכ"ל, זליכה

  19/8/07

  נציגי אומ"ץ, ד"ר יוספה שטיינר ומר יורם ברוכוביץ, השתתפו בישיבת השדולה למאבק בשחיתות בראשותו של ח"כ פרופ' אריה אלדד. שדולה זו קמה בתקופה קשה שבה השחיתות גואה ומאבקי הכח בין הרשויות מגיע למצב שיש בו כדי להדאיג את שוחרי הדמוקרטיה. הדיון התקיים בהשתתפות החשב הכללי באוצר, ד"ר יורם זליכה, שאמר: "השחיתות מטילה עול כלכלי כבד המתקרב לעול הבטחוני. השחיתות פוגעת בתודעה הדמוקרטית של הציבור." בסיום המפגש הוחלט להפוך את המסמך של ד"ר זליכה להצעת חוק, או למקבץ הצעות חוק בהתחשב הערות כלל הדוברים.

  דיווח קודם


  לראש הדף אומ"ץ למבקר המדינה: חקור את מחדלי הניהול של מנכ"ל רשות שדות התעופה

  13/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר למבקר המדינה בדרישה שיבדוק מחדלים נוספים ברשות שדות התעופה בתקופת ניהולו של מנכ"ל הרשות גבי אופיר.

  בפניית יו"ר הנהלת העמותה נאמר "בשעתו פורסם כי משרד מבקר המדינה מכין דו"ח מקיף על פעילות רשות שדות התעופה שבמרכזו יעמוד הניהול הכושל של מנכ"ל הרשות גבי אופיר.

  מאחר שהדו"ח עדיין לא פורסם אנו מבקשים להתייחס לנקודות הבאות, שעשויות לשפוך אור נוסף על רמת הניהול:

   ·רמת הבטיחות החמורה בנמל התעופה לוד שמסכנת יום יום ושעה שעה את חייהם של אלפי נוסעים. למצב הנוכחי יש אחריות מיניסטריאלית למנכ"ל הרשות.

   ·בגלל סיכסוכים פנימיים בצמרת רשות שדות התעופה שנובעים מהתנהלותו הכושלת של המנכ"ל ואופיו האישי הבעייתי, תפקודה של הנהלת הרשות הינו חמור ועלול להביא לתוצאות הרות אסון, בין השאר הוחרפו יחסיו של אופיר עם מנכ"ל נתב"ג זאב שריג ולמערכת יחסים שליליים זו עלולות להיות השלכות על המתרחש בנתב"ג.

   ·בישיבת דירקטריון רשות שדות התעופה שנערכה לפני זמן קצר נחשף כי מנכ"ל הרשות חתם על הסכמים עם חברות כח אדם ללא אישור מועצת רשות שדות התעופה הממונה על השכר במשרד האוצר דבר המהווה עבירה על החוק.

   ·מר אופיר אחראי לשורה של מינויים לא חוקיים , חלקם פוליטיים וחלקם של בני משפחה.

   ·מנכ"ל הרשות אופיר מנהל את הרשות באופן בזבזני, הן בבחירת עובדי חוץ ויועצים והן במתן תרומות לגורמים שונים ללא קבלת אישורים. בערבי חגים נוהג מנכ"ל הרשות לחלק מתנות יקרות ערך לאישים שונים ללא קבלת אישור מהגורם המוסמך.

   ·מר אופיר הצליח להסתכסך גם עם מבקר הרשות והוא גם פוגע בעבודת הביקורת הפנימית ברשות.

   צר לנו על שיו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, נרתם בפרשה זו כפרקליט מסחרי ובכך מונע מתנועתו לפעול בתחום זה ללא משוא פנים למען מינהל תקין כמתחייב מהמציאות העגומה השוררת ברשות.

  פעילות המשך


  לראש הדף אומ"ץ: להשעות את היועץ המשפטי של רשות המיסים

  6/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה להשעות מתפקידו את עו"ד משה מזרחי עד לסיום חקירת המשטרה בפרשת השחיתות ברשות המסים. בפנית העמותה שהעתקה נשלחה לשר האוצר מר רוני בר-און נכתב:

   "במהלך חקירת פרשת השחיתות ברשות המיסים בחודש יולי נחקר בין השאר היועץ המשפטי עו"ד משה מזרחי. מייד לאחר מכן הוצא עו"ד מזרחי לחופשה כפויה בת שבועיים.

   ע"פ פרסומים בכלי התקשורת חזר עו"ד מזרחי לתפקידו למרות שחקירת המשטרה לא הסתיימה, קיים חשש לכאורה שעו"ד מזרחי יוכל להשפיע על עדים ולשבש מהלך חקירה.

   אנו מבקשים להשעות לאלתר מתפקידו את עו"ד מזרחי בדומה להשעייתם של אחרים בפרשה זו עד לסיום החקירה".

  פעילות קודמת


  לראש הדף אומ"ץ: להדיח את גודי ניר מוזס שלום מהגשת תוכניתה בקול ישראל

  5/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי (מוטי) שקלאר, להפסיק לאלתר את תוכניתה של ג'ודי ניר מוזס שלום בשל השתלחותה המחודשת במבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס.

  בפניית העמותה נאמר:

   "בשעתו פנינו אליך כמה פעמים והפנינו את תשומת ליבך להשתלחותה החוזרת ונשנית של ג'ודי ניר מוזס שלום במבקר המדינה השופט (בדימוס) מיכה לינשדטראוס בתכניתה ב"קול ישראל".

   בתשובתך האחרונה אלינו הודעת לנו כי הנ"ל ננזפה ונאמר לה כי אם תחזור לסורה תופסק לאלתר שידור התוכנית.

   צר לנו לדווח לך כי ג'ודי ניר מוזס שלום לא הפנימה כנראה את הנזיפה ובתכניתה האחרונה ששודרה ביום שישי, 27/7/07, היא הוסיפה חטא על פשע ופגעה פעם נוספת במבקר המדינה".

  פעילות קודמת


  יולי 2007

  לראש הדף אומ"ץ: לפתוח בהליכי הדחה נגד הרב הראשי יונה מצגר

  31/7/07

  בהמשך לפעילותה הקודמת שבה עמותת אומ"ץ ופנתה לשר המשפטים, דניאל פרידמן, ולנציבת תלונות הציבור על שופטים, השופטת (בדימ') טובה שטרסברג-כהן, בדרישה כי יפעלו על פי סמכותם מכח חוק הדיינים, להביא לוועדה למינוי דיינים הצעה לסיים את כהונתו של הרב הראשי מצגר כדיין.

  הרב מצגר מכהן כדיין בביה"ד הרבני הגדול, וצפוי לכהן כאב בית הדין הרבני הגדול במחצית השנייה של הקדנציה, ברוטציה עם הרב הראשי ש. עמאר, מכח היותו הרב הראשי לישראל. בפסק דין מיום 30/7/07, נדחתה עתירת הרב מצגר נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז (מיום 3/4/06), בה נקבע כי אין די ראיות להעמדתו של הרב מצגר לדין פלילי בפרשת השחיתות האישית בה נחקר, אך מאידך ניתנה בה המלצת היועץ המשפטי לשר המשפטים להביא להפסקת כהונתו של הרב מצגר. בעקבות פסק הדין הנ"ל דרשה אומ"ץ משר המשפטים להביא את עניינו של הרב מצגר בפני הועדה למינוי דיינים, בהצעה לסיום כהונתו.

  במאי 2005 עתרה עמותת אומ"ץ לבג"צ (בג"צ 4983/05) כנגד הרב מצגר. בעקבות עתירה זו נאלץ הרב מצגר להודיע על השעייתו מרצון מתפקידו השיפוטי ומהשתתפות בדיוני הועדה למינוי דיינים, בה הוא חבר. לאחר מכן הגישה עמותת אומ"ץ עתירה נוספת, באמצעות עו"ד ארד, נגד שר המשפטים והרב הראשי מצגר, בדרישה כי שר המשפטים ינמק מדוע לא יינקטו הליכי הדחה נגד הרב מצגר. עתירה זו (בג"צ 7802/06) נקבעה לדיון בתאריך 10/9/07, בפני כב' הנשיאה ד. בייניש והשופטים רובינשטיין ואלון. במסגרת עתירה זו שב הרב מצגר והתחייב שלא לישב בדין כדיין ושלא להשתתף בישיבות הועדה למינוי דיינים, עד להכרעת בג"צ בעתירתו. עתה, משנדחתה עתירתו של הרב מצגר, שבה עמותת אומ"ץ והעלתה את דרישתה להדחתו של הרב מצגר, אשר היועץ המשפטי לממשלה קבע כי אינו ראוי לשמש בתפקידו בשל שחיתות-אישית. דרישה דומה שיגר היום עו"ד בעז ארד, בשם עמותת אומ"ץ, לנציבת תלונות הציבור על שופטים, אשר לה סמכות מקבילה להעלות בפני הועדה למינוי דיינים הצעה לסיום כהונתו של דיין.

  דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף אומ"ץ: לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות
  שהיה מעורב בחקירות בפרשת השר חיים רמון

  25/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר אל היועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות שניסה לסבך את העדה שהתלוננה נגד השר רמון על הטרדה מינית במטרה למנוע משבר של אי אמון בקרב אזרחי המדינה כלפי מערכות המשפט והאכיפה.

  בפניית העמותה אל היועץ המשפטי נאמר בין השאר:" בעקבות חשיפת הפרשה בה ניסה משרד החקירות הפרטיות ויצמן-יער, בשליחותו של מר אפרים קונדה, גיסו לשעבר של המשנה לראש הממשלה מר חיים רמון, לעקוב אחר המתלוננת על רמון שעדותה הביאה להרשעתו באשמת הטרדה מינית, וזאת במטרה לגלות פרטים שייסתרו את עדותה במשפט ובעקבות זאת לנסות ולהביא לביטול הרשעתו בדרך של פתיחת משפט חדש - עולים חשדות חמורים ביותר שאם יתאמתו עלולים לפגוע באופן אנוש בכל מערכת המשפט.

  כדי למנוע סכנה זו, בעודה באיבה, אנו תובעים להרות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות ויצמן-יער, אשר על פי החשדות ניהלו ומנהלים חקירות סמויות גם כנגד שופטים, בין שכיהנו ובין מכהנים, כאלה שפרסמו פסקי דין וכאלה שאמורים ליתן פסקי דין. במקביל אנו תובעים להורות על חקירה פלילית כנ"ל לגבי חקירות כנגד גורמים מעין-משפטיים כמו מגשרים ובוררים על מנת לברר אם האישים הקשורים בפרשה הנוכחית היו מעורבים - באמצעות משרד החקירות ויצמן-יער - גם בציתות, מעקב, חקירה, או איסוף מידע על כל מי שנחשבו "יריביהם" הפוליטיים או העסקיים. אם יבררו ממדיה האמיתיים של הפרשה על כל הסתעפויותיה אנו צפויים לרעידת אדמה הן במערכת המשפטית, הן במערכת אכיפת החוק, הן בקשרי הון-שלטון.


  לראש הדףאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  24/7/07

  בישיבה השלישית של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל העמותה, פליצ'ה פלד, הוצגו ממצאי דו"ח מבקר המדינה לאור מלחמת לבנון השנייה. נערך דיון מקדמי קצר כהכנה לפעילות אומ"ץ בנושא זה.

  פעילות קודמת


  לראש הדף אומ"ץ מברכת על ההחלטה לחון את נעמי בלומנטל

  23/7/07

  עמותת אומ"ץ מודיעה כי היא מברכת את נשיא המדינה על החלטתו להעניק חנינה חלקית לחברת הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל. בכך נענה הנשיא, שמעון פרס, לפניותיהם של אלה שתמכו במהלך זה, כולל יו"ר העמותה, אריה אבנרי.


  לראש הדף אומ"ץ: לנקוט אמצעים נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר

  22/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בדרישה לנקוט באמצים נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר אייל גבאי המשמש כמנהל הסניף הישראלי של חברה אוסטרלית העוסקת בהקמת תחנות כח פרטיות.

  אומ"ץ טוענת כי אחד מבכירי החברה האוסטרלית עמד בקשר ישיר עם גבאי בעת ששימש כמנהל רשות החברות הממשלתיות ובמקביל נחשף גבאי למידע רגיש של חברת החשמל בתחומים המסחריים והטכנולוגים בשעה שליווה את השינוי המבני של חברת החשמל.

  עוד טוענת העמותה כי קיים חשש שבעת מילוי תפקידו הממלכתי פזל גבאי לשוק הפרטי והמהלך שהוביל בחברת החשמל נועד לתת לו עדיפות עם המעבר לשוק הפרטי להתחרות בחברה.


  לראש הדף אומ"ץ ליועמ"ש: לבדוק את הגורמים המטרפדים חקירתו של
  ראש עיריית רמת גן צבי בר

  22/7/07

  אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בבקשה שיורה על בדיקת התנהלות מוזרה של המשטרה בחקירת חשדות לעבירות פליליות שביצע לכאורה ראש עירית רמת גן צבי בר.

  בפניית העמותה ליועץ המשפטי נאמר "עמותת אומ"ץ טיפלה בחודשים האחרונים בשורה של מקרים, בהם עלו חשדות שראש עיריית ר"ג קיבל, לכאורה, שוחד, באמצעות חברות קש, העביר נכסי ציבור למקורבים, וסייע במתן היתרי בנייה, המהווים עבירה על חוק תכנון ובנייה.

  במהלך טיפולנו בפרשה זו נחשפנו לעובדה שאיש עסקים רמת גני ניהל לאחרונה, באמצעות עורך דינו חיים משגב, משא ומתן עם יאח"ה, לקבלת מעמד של עד מדינה, לצורך מסירת מידע על הנושאים המפורטים לעיל, אך המשא ומתן הופסק בנסיבות תמוהות, והעדות לא נמסרה.

  במהלך מגעיו עם המשטרה הופעלו נגד איש עסקים זה אמצעי סחיטה ואיומים. איש העסקים הנ"ל התלונן על כך במשטרת רמת גן, אך התלונה נסתיימה בלא כלום. לא ידוע אם התלונה הועברה ליאח"ה . יתרה מזו , ארבעה חברי מועצת העיר רמת גן הגישו תלונה נוספת ליאח"ה שבה טענו, בין השאר, כי עבריין רמת גני טען באוזניהם, כי יש לו מקור במשטרה (הוא אף נקב בשמו של קצין בכיר במשטרת ת"א שמוסר מידע בכל הנוגע להתנהלות החקירה בעניינו של ראש העירייה צבי בר).

  אודה לך, באם תורה על בדיקת נושא רגיש זה, כדי לברר אם אכן יש גורמים המחבלים ומשבשים החקירה נגד מר צבי בר, ואת הקשר בין החשדות המפורטים לעיל, לבין היותו של מר בר קצין משטרה בכיר בדימוס".


  לראש הדף אומ"ץ חשפה: אי סדרים בתרומות למועמדי מפלגת העבודה

  20/7/07

  עמותת כתו"ם (כולנו תומכי מצנע) קיבלה תרומות בלתי חוקיות מחו"ל לכיסוי חוב בחירות יתרת התרומות שימשה את קמפיין הבחירות של ברק בשנת 2001. כעת עומדת העמותה הנ"ל בפני סגירה כאשר אין תעוד לזהות התורמים וגובה תרומותיהם. קיים חשד כי יתרת התרומות הועברו לקמפיין ברק. הנושא נמצא בבדיקת מבקר המדינה. ר' כתבה במחלקה ראשונה: מי תרם למצנע?


  לראש הדף דיון השדולה למאבק בשחיתות - טוהר המידות בשלטון המקומי

  17/7/07

  נציגי אומ"ץ, ח"כ לשעבר אראלה גולן, ד"ר יוספה שטיינר ומר יורם ברוכוביץ, השתתפו בישיבת השדולה למאבק בשחיתות בראשותו של ח"כ פרופ' אריה אלדד. הדיון נסב על שחיתות מתמשכת במועצה המקומית עילוט. הוחלט כי השדולה תפנה למשרד הפנים בדרישה למנות ועדת חקירה ולפרסם את מסקנותיה.

  דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף אומ"ץ: לזרז קבלת ההחלטה
  בתיק החקירה של ראש עיריית רחובות

  17/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לפרקליט המדינה, ערן שנדר, בבבקשה שיורה לפרקליטות מרכז להשלים מיד לאלתר את תיק החקירה בחשדות שהועלו כנגד ראש עיריית רחובות שוקי פורר ופקידים בכירים בעירייה.

  בפניית העמותה נאמר: "ע"פ מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ סיימה לפני כשנתיים היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) חקירת חשדות לכאורה כנגד ראש עיריית רחובות שוקי פורר והמליצה לפני פרקליטות מחוז המרכז להעמיד אותו לדין על עבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

  למרות שחלף זמן רב מאז לא סיימה הפרקליטות את הטיפול בתיק זה שבו מעורבים שכירים נוספים בעירייה.

  מאחר שמועד הבחירות המוניציפליות הולך וקרב אנחנו מבקשים את התערבותך המיידית על מנת שלא יווצר מצב שבו ראש עיר שנחשד בפלילים יציג את מועמדותו לקדנציה נוספת".

  פעילות המשך


  לראש הדף עמותת אומ"ץ: להשעות את ראש עיריית רמת השרון

  17/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לשר הפנים מאיר שיטרית בבקשה להשעות לאלתר את ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר.

  העמותה טוענת כי ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר נחקר באחרונה ביחא"ה בחשד לקבלת שוחד בתקופת כהונתו הנוכחית כראש העיר וכן בתפקידיו הקודמים כיו"ר הקרן הארצית של עובדי הרשויות המקומיות והמזכיר הארצי של עובדי הרשויות בהסתדרות הפקידים.

  יו"ר הנהלת העמותה אריה אבנרי כתב לשר הפנים בין השאר נוכח חומרת העברות המיוחסות למר רוכברגר : "חשד ללקיחת שוחד (מרמה והפרת אמונים ) אנו מבקשים שתפעל להשעייתו המיידית עד לסיום החקירה . במצב הנוכחי עלול מר רוכברגר לשבש את הליכי החקירה,להשפיע על עדים ולהשמיד מסמכים".

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף פרקליטות המדינה תדון בתלונת אומ"ץ
  נגד יו"ר דירקטריון מפעל הפיס
  וסגן ראש עיריית ירושלים

  16/7/07

  היועץ המשפט לממשלה העביר לטיפולה של פרקליטות המדינה תלונה שהגישה עמותת אומ"ץ נגד יו"ר דירקטריון מפעל הפיס שמעון כצנלסון ונגד סגן ר' עיריית ירושלים יגאל עמדי בפרשת הקצבה לא חוקית לכאורה של כספי המפעל.

  אומ"ץ הגישה לפני מס' שבועות תלונה ליח"ל נגד כצנלסון ועמדי בחשד לעבירות על סעיפים 284 ו-274 לחוק העונשין . התלונה התבססה על ממצאי דו"ח האחרון של מבקר המדינה.

  בעקבות תלונה זו הודיעה המשטרה כי רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לפתוח בחקירה, בממצאי מבקר המדינה אשר לטעמו מצדיקים טיפול במישור הפלילי.

  בעקבות הודעת המשטרה פנתה העמותה ליועץ המשפטי לממשלה בנדון ולפני כמה ימים נתקבלה הודעת היועץ על החלטתו להעביר את הנושא לטיפול פרקליט המדינה.   דיווח קודם


  לראש הדף תגובת המדינה לפניית אומ"ץ בעניין סחר בנשים

  15/7/07

  במשרד אומ"ץ נתקבלה תשובת המדינה בתגובה למכתב אומ"ץ שנמען ליועץ המשפטי לממשלה.

  בתאריך 31 למאי 2006 מונתה מתאמת בין משרדית בנושא המאבק בסחר בבני אדם והיא עובדת כדי להביא לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה ובינם לבין ארגונים לא ממשלתיים, כדי להתוות מדיניות ולפתור בעיות באיבן. המתאמת, גב' רחל גרשוני, מציגה במכתבה את תמצית הצעדים המרכזיים שבהם נקטה מדינת ישראל במאבק נגד הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות.

  אומ"ץ תמשיך לעקוב אחרי פעולות המדינה בנושא זה בהתאם לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז - 2006 שנכנס לתוקפו ביום 29 לאוקטובר 2006.


  לראש הדף הוסר חשד לפגיעה במנהל התקין ע"י עובד בכיר במשרד החינוך

  2/7/07

  לעמותת אומ"ץ הגיעה תלונה על מנהל לא תקין (פעילות כפולה של עובד, כיועץ שכיר במשרד החינוך וכחבר במועצת עירייה). בהתאם לכך פנתה העמותה להנהלת משרד החינוך. בתשובה לפניית אומ"ץ, הבהיר מר גד אביקסיס הסמנכ"ל הבכיר למינהל משאבי אנוש כי ניתנו לעובד בשעתו הנחיות ומגבלות למניעת ניגוד אינטרסים וכי העובד בו מדובר פעל בהתאם. בפגישה שקיים יו"ר אומ"ץ עם העובד הנילון הוצגו המעידים על כך שהעובד הנילון שמר על כללי מינהל תקין. בהתאם לכך הגיעה עמותת אומ"ץ למסקנה כי אין פגם בהתנהלות העובד הנילון. אומ"ץ משכה את תלונתה ורואה בכך סוף פסוק.

  דיווח קודם


  לראש הדף נדחתה פנית אומ"ץ לשר הבריאות
  להעמיד לדין משמעתי את סמנכ"ל משרדו יואל ליפשיץ

  2/7/07
  יו"ר הנהלת אומ"ץ, פנה במכתב לשר הבריאות , מר יעקב בן-יזרי, בדרישה להעמיד לדין משמעתי את סמנכ"ל משרד הבריאות, עו"ד יואל ליפשיץ, על כך שבניגוד לחוק ותוך חריגה מסמכותו הפעיל מערכת חמורה של לחצים אישיים על ראשיה של קופת חולים מאוחדת, כדי שזו תממן תרופה למבוטח שלה, בעלות של יותר מ-70 מיליון ₪, על אף העובדה שמדובר בתרופה שאיננה מצויה בסל הבריאות. בין היתר נטען:
   "ניסיונו זה של מר ליפשיץ לכפות על קופת חולים, תוך חריגה ברורה מסמכותו החוקית, כדי שזו תבצע פעולה בלתי חוקית, הינו חמור ביותר, נוגד את החוק ומצביע, ככל הנראה, על כך כי מר ליפשיץ איננו מבין את מהות תפקידו כרגולטור. מן המקרה החמור הזה עולה כי מר ליפשיץ מבקש ליטול את החוק לידיו ולנהוג בו כראות עיניו, ומתוך שרירות לב ויהירות פקידותית של "עבד כי ימלוך", לפגוע כלכלית בקופה שעל תקציבה המאוזן הוא אמור לשמור."

  משרד הבריאות דחה על הסף דרישת אומ"ץ בנימוק: ליפשיץ הוא "עובד ציבור שפעל למען הצלת חיי ילד" בדרך נאותה, לאחר שמשפחתו של הילד פנתה לנציבות קבילות הציבור, עקב סירובה של קופת חולים מאוחדת לממן את התרופה. אמנם משרד הבריאות מודה כי התרופה אינה כלולה בסל "אולם היא נחשבת כתרופה חשובה עד כדי הצלת חיים, ובנסיבות העניין, לנוכח העובדה כי בקופה מבוטח ילד אחד בלבד הסובל מן המחלה, היתה זו עמדת הנציבות כמו גם עמדת הנהלת משרד הבריאות כי מתן התרופה על-ידי הקופה, אף שאינו בסל, הינו ראוי והינו סביר".


  לראש הדף לבטל את ההטבות לנשיא לשעבר משה קצב

  1/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר אל נשיאת המדינה בפועל, חה"כ דליה איציק, בתוקף תפקידה כיו"ר הכנסת בתביעה לפעול לשינוי חוק המעניק הטבות מפליגות לנשיא המדינה משה קצב וכן לכל נשיא אחר שיהיה מעורב בפלילים. העמותה טוענת שועדת הכספים של הכנסת אמורה לדון בנושא זה בקרוב, על פי פניית אגף החשב הכללי של משרד האוצר.

  בפניית העמותה נאמר:

   "הסתבכותו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב בפרשיות מין והתפטרותו מתפקידו גרמה לסערה ציבורית גוברת והולכת. נפשו של הציבור נקעה גם מהעובדה שהנשיא הפורש זכאי עפ"י החוק לקבל שורה של הטבות, בהן דירת שרד (במידה ואין לו דיור), לשכה, מזכירה, מכונית ונהג ועוד.

   אנו פונים אליך בבקשה לשקול אפשרות להעלות לדיון בכנסת תיקון להצעת החוק שייקבע כי במידה ונשיא מתפטר מתפקידו במסגרת הסתבכות פלילית, הוא לא יהיה זכאי להטבות המפורטות לעיל.

   רצוי לזרז את קבלת התיקון על מנת שיחול כבר על הנשיא הפורש קצב.

   עלינו לציין בצער כי זו הפעם השניה שנשיא מתפטר מתפקידו. גם הנשיא הקודם, מר עזר ויצמן המנוח, התפטר מתפקידו תמורת אי העמדתו לדין לאחר שהתברר כי עבר על החוק."

   במקביל פנתה העמותה לפרקליט המדינה, בדרישה להעמיד לרשותה את תמליל השימוע של הנשיא לשעבר קצב ואת טיוטת כתב האישום המקורי שנערכה נגדו.


  יוני 2007

  לראש הדף עמדת אומ"ץ בעניין עיסקת הטיעון עם הנשיא לשעבר קצב

  28/6/07

  במכתב שנשלח ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, הביעה אומ"ץ את התנגדותה הנחרצת לחתימת עסקת טיעון עם פרקליטיו של נשיא המדינה, מר משה קצב, שבמסגרתה יבוטלו מרבית סעיפי האישום החמורים כנגדו. אומ"ץ הגיבה כי טובת הציבור והצורך למנוע שחיקה נוספת באמון הציבור במערכת המשפטית, מחייבים לקיים דיון משפטי באישומים נגד הנשיא.


  לראש הדףאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  27/6/07

  בישיבה השניה של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל מחוז הצפון פליצ'ה פלד נקבעו סדרי עבודה ברמה העקרונית ונבחרו ממלאי תפקידים. טרם ניתן אישור למשרד בחיפה לקבל תלונות מהציבור ובשלב זה (עד להודעה אחרת), כל פניות הציבור יעשו דרך המשרד בת"א.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף האם תיק החקירה בעניין רוחמה אברהם נסגר?

  27/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בשאלה מה עלה בגורל תלונה שאומ"ץ הגישה בשעתו כנגד ח"כ רוחמה אברהם, בגין חשד לקבלת שוחד באמצעות קבלת כרטיסי טיסה ואירוח מחברת "אגרסקו". בעקבות התלונה הנ"ל הנחה בשעתו היועמ"ש את המשטרה לחקור את הפרשה. עד היום לא קבלה אומ"ץ כל תגובה בעניין זה.

  כעת משראש הממשלה מתכוון למנות את ח"כ אברהם לשר ללא תיק יש מקום לבדוק מה עלה בגורל החקירה ואם טרם הגיעה לסיומה יש מקום לעכב את מינוייה של ח"כ אברהם עד למיצוי הליך החקירה.

  דיווח קודם


  לראש הדף עמותת אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה
  לבקש מבית המשפט הסרת צו איסור פרסום בפרשת חקירת השחיתות בתעשייה האווירית

  27/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה השבוע במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה כי המדינה תעתור לבית-משפט השלום בת"א, לבטל צו איסור פרסום על שמו של איל הון ישראלי, שנעצר ונחקר לפני מספר חודשים בקשר לחשד לעבירות מירמה והפרת אמונים, בעסקאות בין התעשייה האווירית בישראל לבין גורמים בחו"ל.

  פרשת מעצרו של איש העסקים הישראלי זכתה לכיסוי נרחב בכל אמצעי התקשורת, אך לאחר מעצרו של אותו איש עסקים ידוע, פנה בא כוחו, עו"ד אביגדור קלגסבלד, לבית משפט השלום בת"א, והגיש בקשה למתן צו איסור פרסום על שמו. בית-המשפט קיבל את הבקשה והטיל איסור פרסום על שמו של אותו איש עסקים.

  בקשה של כמה כלי תקשורת לבטל את צו איסור הפרסום נדחתה ע"י בית-המשפט.

  בפניית העמותה ליועמ"ש נטען כי איש העסקים הנ"ל, ששמו נאסר לפרסום, הינו חבר קרוב של הנשיא הנבחר שמעון פרס, וכן הינו חבר קרוב של כמה שרי ממשלה בכירים, בעבר ובהווה.

  נוכח בחירתו של מר פרס לנשיא המדינה, גוברת זכות הציבור לדעת וגובר אינטרס פומביות הדיון על זכותו של איש העסקים לפרטיות, או להגנה על שמו. בזמנו עתרה עמותת אומ"ץ לבג"צ 10339/05, בדרישה כי יצווה את מר פרס, ושלושה משרי "העבודה" רמון, איציק ובן אליעזר, להשיב לקופת המדינה את שווי המתנה שקיבלו מידי איל ההון הנ"ל, בארחו אותם במשתה כלולותיו שנערך בנסיכות מונקו. העתירה נדחתה, לאחר שפרס ובן אליעזר שילמו לאוצר המדינה את שווי המתנה, חיים רמון הודיע כי יתרום את שווי המתנה לצדקה, ודליה איציק הסבירה כי נקלעה שלא מבחירה לטקס הכלולות, בהיותה חלק מפמליתו של מר פרס.

  עוד טוענת העמותה כי משהזמין איל ההון את מר פרס ושרי ממשלה נוספים, לטקס כלולותיו, אין הוא יכול עוד להסתתר מאחורי אלמוניותו. הציבור זכאי לדעת מיהם חבריו הקרובים ובאי ביתו של נשיא המדינה הנבחר, ואין להסתיר מן הציבור כל מידע על חקירה פלילית, המתנהלת נגד אדם, שבחר להפוך את חייו הפרטיים לנחלת הכלל.

  דיווח קודם


  לראש הדף הממשלה מתעלמת מהנחיות מבקר המדינה

  25/6/07

  מבקר המדינה לשעבר, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, הנחה בשעתו את הממשלה שלא להעניק פטור ממכרזים לחברות "ערים" ואגודה לתרבות הדיור. למרבה הצער, התעלמה הממשלה בראשית השבוע מההנחיה הנ"ל ואישרה בהמלצתם של רה"מ אהוד אולמרט ושר הבינוי והשיכון מאיר שטרית, את הענקת הפטור לשתי החברות הללו. מחאותיו של החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה, נגד מתן הפטור לא התקבלו.

  לאור האמור לעיל פנתה עמותת אומ"ץ ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ זבולון אורלב בדרישה לכנס בדחיפות את הועדה שהוא עומד בראשה, כדי לדון במעשה חמור זה הנוגד את כלל המנהל התקין ונודף ממנו גם עקיפת טוהר המידות ויצירת פתח למעשי שחיתות נוספים.


  לראש הדף מנתח נשא איידס - מה מדיניות ביה"ח?

  24/6/07

  לבקשת המעורבים בדבר ההודעה הוסרה זמנית לצורך בירור המקרה.


  לראש הדף גורמי הון שלטון מאיימים לכאורה על ועדה מחוזית לבניה
  בפרוייקט ארסוף ליד קיבוץ געש

  24/6/07

  עמותת אומ"ץ התלוננה בפני היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז: עפ"י מידע מוצק שהגיע לאומ"ץ, הופעלו באחרונה לחצים על חלק מחברי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, בנסיון להביא לרוויזיה בהחלטתה הקודמת של הועדה שהביעה את התנגדותה לאישור הקמת הפרוייקט היוקרתי ארסוף סמוך לקיבוץ געש.

  במקביל הופעלו איומים לכאורה על יו"ר הועדה הנ"ל הממונה על מחוז המרכז, ד"ר שוקי אמרני, במטרה למנוע ממנו להמשיך בהתנגדותו הנחרצת לפרוייקט הנ"ל. במסגרת זו אף הוגשה נגדו תלונה למבקר המדינה.

  הועדה אמורה לדון בנושא הנדון בתאריך 25/6/07. אומ"ץ מבקשת להביא לידיעת היועמ"ש כי היא רואה בחומרה רבה לחצים ואיומים לכאורה מצד גורמים הקשורים בהון ושלטון על חברי ועדות ציבוריות, כגון הועדה הנ"ל, ובדעת העמותה להיאבק בכך בדרכים ציבוריות ומשפטיות.


  לראש הדף חשד לניגוד עניינים בפעילותו של סגן ראש עיריית פתח-תקוה

  21/6/07

  אומ"ץ פנתה לראש עיריית פ"ת, יצחק אוחיון, לאחר שהגיעו לידיה דיווחים על חשד לניגוד עניינים בהחלטות ובתיפקודו של סגן ראש העירייה, עו"ד סיני גלבוע.

  לפי מידע שהגיע לאומ"ץ, עו"ד סיני גלבוע הינו בעלים או שותף במשרד עורכי דין שעיקר עבודתם הוא בנושאי מקרקעין. במקביל משמש עו"ד סיני גלבוע משרה ציבורית כסגן ראש העירייה וגם כממלא מקומו ובמסגרת משרה זו כממלא מקום ראש הועדה לתכנון ובניה בעיר. מצב זה לכאורה מהווה ניגוד אינטרסים מובהק, היות ומכח תפקידו הציבורי בוועדה הוא בעל יכולת השפעה רבה בנוגע לתכניות בניין עיר ושינויי תב"ע. כמו-כן נודע לאומ"ץ על חשדות לכאורה בקשר להטבות שניתנו לחברת "דן", המשמשת גם היא כלקוחה של עו"ד סיני גלבוע.

  עוד מבקשת אומ"ץ לציין כי יש בידה חשדות נוספים בנושא חריגות בניה בביתו הפרטי של הנ"ל וסיפוח קרקעות בלתי חוקי, לאחר שינוי ייעודם, לחצרו.

  אומ"ץ שואלת את ראש עיריית פ"ת איך ייתכן שחברי הועדה המקומית לתכנון ובניה נתנו אישורים, אם אכן יימצאו החשדות האמורים לעיל כנכונים לפחות בחלקם.


  לראש הדף תעריפי המיסים לנכים בהתיישבות העובדת

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לרשם אגודות שיתופיות, מר זליגמן. זאת לאחר שהתקבל במשרדי אומ"ץ מידע שיש בו כדי להעיד כי באשר למיסים המוניציפאליים קיים פער בזכויות הנכים בין תעריפי הארנונה העירוניים לבין המיסים המוטלים במושבים ובקיבוצים המופרטים.

  בעוד שנכים זכאים עפ"י החוק להנחות משמעותיות בתעריפי הארנונה, האגודות השיתופיות מחייבות אותם בתעריף מלא, ללא התחשבות בהכנסתם הנמוכה.

  אומ"ץ סבורה כי פגיעה באוכלוסיות הנכים דווקא (ביניהם נכי מלחמה) דורשת התייחסות מיידית.


  לראש הדף בדיקת עמותת רעות - שרות נשים סוציאלי

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לגב' יוכי אילוז, משרד הרווחה, בעניין עמותת רעות - שרות נשים סוציאלי.

  ממידע שהתקבל בעמותת אומ"ץ, מתברר כי גופים ממשלתיים רבים (משרד הבטחון, משרד הבריאות ואחרים) העבירו סכומי כסף ניכרים לעמותה הנ"ל בין השנים 1994-2005.

  לאור העובדה כי במשרד אומ"ץ התקבל מסמך המתעד את שכר הבכירים בעמותה אומ"ץ מבקשת לדעת האם העמותה רעות נתמכה גם בכספי קרן העזבונות של משרד הרווחה, ואם כן, באילו סכומים מדובר.


  לראש הדף סגירת תחנות טיפת חלב באשדוד

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי ובקשה את תגובתו בעניין שרותי טיפת חלב באיזור אשדוד.

  על פי מידע אשר התקבל בעמותה, צומצמו מאד שירותי טיפת חלב באיזור אשדוד באופן שמונע מתינוקות באיזור לקבל את החיסונים הנדרשים במועד. כמו כן נטען בפנייה כי אין מענה טלפוני לשם קביעת תורים.

  בתגובה שכתב רופא איזורי (ד"ר מיכאל גדלביץ) לאומ"ץ נכתב בין השאר:

   "לאחרונה חל צמצום ניכר ביותר בכח האדם הסיעודי... אנו עושים מאמץ אדיר כדי לקיים את השרות ולא לסגור תחנות אך ככל הנראה זה השלב הבא בהתמודדות שלנו עם הקיצוצים".

  אומ"ץ מביעה פליאה:

   "האמנם?! ואם אכן ייסגרו תחנות, אילו אלטרנטיבות בדעתכם להציע להורים מבלי לסכן את בריאות התינוקות?"

  מנכ"ל משרד הבריאות אמור להשיב לאומ"ץ על שאלתה זו.


  לראש הדף מועצה מקומית מודיעין עילית

  21/6/07

  אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס והעבירה לו חומר רב העוסק בבחירות 2004 למועצה המקומית מודיעין ובליקויים חמורים ביותר בכל הקשור למנהל תקין, שהגיע לעמותת אומ"ץ.

  לפי מידע שהגיע לאומץ:

  1. ועדת הבחירות שמונתה בשנת 2004 טרם הבחירות מונתה שלא כדין ובפרוטוקולים של ועדת הבחירות ופרוטוקולים אחרים שינויים או תיקונים בניגוד לדין.
  2. נמצאו אי סדרים כספיים, הסתרת מידע ואי המצאת דוחות כספיים, שימוש בכספים שלא כדין.
  3. נחתמו הסכמים קואליציוניים לפני הבחירות, שיש בהם אי תקינות עד לכדי עבירות פליליות ושוחד בחירות. העתקים מהסכמים אלה נמצאים בידינו והם מוכיחים באופן חד משמעי על אי תקינות שלטונית.
  4. נחתמו חוזים עם גורמים שונים שבניגוד לחוק, וללא חוזי עבודה כדין.
  5. בגין אותן חשדות לעבירות, נבדקו החשדות ביאח"ה במשטרה במשך כשנה וחצי והתיק הועבר לפרקליטות מחוז ת"א עם המלצה להעמדה לדין.
  6. בקשה לפיזור המועצה ולמינוי ועדה זמנית עד לבחירות מחודשות הופנתה גם למפקד כוחות צה"ל באיו"ש.
  7. נמסר לנו כי החומר הועבר לידי מבקר המדינה.
  8. כבר בבחירות 2004 נמצאו אי סדרים שהתריעו עליהם ודבר לא נעשה, ואף פסקת, כנשיא בית המשפט בחיפה, לבטל את אותן בחירות ולא נעשה כך. ויותר מזה, לאחר בחירות 2004, הסיפור חזר על עצמו ללא התערבות אותו מבקר.
  9. אנחנו דורשים מכל הגורמים הנוגעים בדבר ובעיקר ממבקר המדינה לבדוק ולהתערב.
  10. עמותת אומ"ץ לא תשב בחיבוק ידיים נוכח שוד קרקעות ע"י יזמים וע"י ראש המועצה ולא תשתוק לנוכח המרמה, הפרת האמונים ושוחד בחירות.


  לראש הדף מינויו של רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות של הרשות השנייה
  מהווה פגיעה באינטרס הציבורי

  19/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה ליועץ המשפטי של הרשות השנייה כי אין בכוונתה להיענות לבקשתו לחזור בה מכוונתה להביא לידיעת חברי הדירקטוריון של הרשות השנייה ושל חברת החדשות את האחריות והחובות המוטלות עליהם בעת בחירת מנכ"ל חדש לחברת החדשות.

  הודעת העמותה באה בעקבות דרישתו של היועץ המשפטי של הרשות השנייה, עו"ד דורון אבני, מאומ"ץ שלא להלך אימים על חברי שני הדירקטוריונים של חברת החדשות ולמשוך בחזרה את "מכתבי האזהרה" ששיגרה אליהם שבהם הודיעה שתשקול להגיש נגדם תביעות אישיות.

  במכתב תשובה ליועמ"ש של הרשות השניה הודיעה אומ"ץ כדלקמן:

  1. חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובע בבירור כי תפקיד חברי הדירקטוריון לפעול למען החברה והאינטרס הציבורי ועליהם לפעול על פי הסטנדרטים הנוגעים לכל עובד ציבור באשר הוא.
  2. כל הפעולות שנעשו עד כה בשטח, כולל הדחת יו"ר חברת החדשות יצחק לבני, מראות שבעלי הזיכיון מתכוונים בנחישות רבה, וכנראה מתוך שמירה על האינטרסים שלהם, לממש את רצונם למנות את רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות, יהיה מה שיהיה.
  3. מתוך ניתוח החוק ברור לחלוטין כי המלצה של הזכייניות באשר למינוי מנכ"ל חברת החדשות איננה מחייבת את חברי הדירקטוריון. ברור גם כי אם מסיבה כלשהי יהיה במינוי המנכ"ל משום פגיעה באינטרס הציבורי הרי שהדירקטוריון יפר בכך את חובותיו שבדין.
  4. עמותת אומ"ץ אינה מתכוונת להלך אימים, כטענתך, על חברי הדירקטוריון. אולם כיוון שפרשנותך את החוק אינה הולמת את חוות הדעת המשפטית המפורטת שקיבלנו, החליטה עמותת אומ"ץ להעמיד למבחן בג"ץ את השאלות של האחריות הציבורית של הדירקטורים, ומה דין האחריות האישית של החלטת דירקטורים על מינוי מנכ"ל-מטעם שעלול לפעול רק על פי האינטרסים של בעלי ההון ולא רק על פי האינטרס הציבורי.


  לראש הדף האם הפרקליטות כובלת את ידיה של המשטרה?

  19/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לפרקליט המדינה, עו"ד ערן שנדר כדלקמן:

  הנדון: חקירות פליליות נגד ראשי ערים

  עמותת אומ"ץ הגישה בשנתיים האחרונות תלונות והעבירה חומר מודיעיני בחשד נגד כמה ראשי ערים שעברו עבירות פליליות לכאורה, בין השאר על חוק תכנון והבניה והפרת אמונים. המדובר הוא בראש עיריית ת"א רון חולדאי, ראש עיריית ר"ג צבי בר, ראש עיריית ראשל"צ מאיר ניצן, ראש עיריית פ"ת יצחק אוחיון ועוד.

  בדיקה שנערכה על ידינו אצל גורמים משטרתיים העלתה שכיום הפרקליטות אינה נוטה לכאורה לעודד חקירות מעין אלה (להוציא חקירות בנושא חשד לשוחד).

  אנו מבקשים לדעת האם אמנם הפרקליטות כובלת את ידיה של המשטרה בעבירות הנ"ל.


  לראש הדף עמותת אומ"ץ מברכת את פרקליט המדינה

  18/6/07

  עמותת אומ"ץ שלחה מכתב ברכה לעו"ד ערן שנדר בגין החלטתו להמשיך בתפקידו פרק זמן נוסף, מעבר למועד שקצב לעצמו מראש וזאת על מנת לסיים את הטיפול בתיק החקירה בפרשת מכירת בנק לאומי.


  לראש הדף חסרי דיור הזכאים לסיוע בשכ"ד

  17/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למר אריה בר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בו היא מלינה כי ממידע שהתקבל במשרדי העמותה, עולה כי חרף החלטת משרד השיכון לאפשר לזכאים זכות בחירה בחברה המסייעת (החלטה שתוקפה החל מינואר 2007) זכות המקנה לזכאים מעבר מחברה לחברה, בפועל נמנעת מחסרי הדיור זכות זו באמתלות שונות והשיוך ממשיך להיות כפוי.


  לראש הדף לחקור חשדות לזיופים ושוחד
  בבחירות למערכת ראשות מפלגת העבודה

  17/6/07

  עמותת אומ"ץ הגישה תלונה ליועץ המשפטי לשממשלה בעניין חשד לזיופים בבחירות הפנימיות לראשות מפלגת העבודה שבה היא דורשת להורות על חקירת משטרה גם בחשד למתן שוחד בבחירות הללו. במקביל, פנתה העמותה אל מבקר המדינה בדרישה להפעיל את סמכותו ולבדוק האם בוצעו עבירות לכאורה על חוק הבחירות במערכת בחירות זו.

  בפניות העמותה נאמר:

   "עפ"י פרסומים בכלי התקשורת ועובדות ששודרו בסוף השבוע שעבר בערוץ 10, אירעו לכאורה זיופים במערכת הבחירות לבחירת יו"ר מפלגת העבודה, בכמה כפרים של בני המיעוטים בצפון הארץ. אנו פונים אליך בבקשה להורות על חקירת משטרה שתתמקד בעיקר בפעילותו של שר התשתיות, מר בנימין (פואד) בן אליעזר, שהיה אחראי על המגזר הערבי והדרוזי בבחירות הללו. לא יעלה על הדעת שלא ייחקרו חשדות לזיופים בבחירות שבהן נבחר אהוד ברק כיו"ר מפלגת העבודה וכמועמד לתפקיד שר הבטחון.
   במקביל, מבקשת עמותת אומ"ץ לחקור חשדות של שוחד בחירות. באחרונה פורסם כי השר בנימין בן אליעזר הורה לחבר שורה של כפרים ערביים בצפון הארץ למערכת החשמל וחיבורים אלו נעשו למחרת הבחירות המקדימות לפריימריס של מפלגת העבודה, ביניהם בכפרים שבהם היה אחוז הצבעה גבוה עבור אהוד ברק שהשר בן אליעזר פעל מטעמו."

  פעילות קודמת


  לראש הדף אומ"ץ מאשימה את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
  ברדיפת סגנו על רקע מאבק על מנהל תקין

  13/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה אתמול למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בתלונה נגד מנהל המוסד לביטוח לאומי, מר יגאל בן שלום, על כך שהוא דוחק את רגליו של סגנו, מר אילן מורנו (אביו של סגן אלוף עמנואל מורנו ז"ל שנפל במלחמת לבנון השניה) על רקע מאבקו של מורנו למען מנהל תקין.

  בפניית העמותה אל המבקר נאמר:
   "עפ"י מידע מוסמך שהגיע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ, פועל מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מר יגאל בן שלום, להדיח את סגנו מר אילן מורנו (אביו של סגן אלוף עמנואל מורנו ממפקדי סיירת מטכ"ל שנפל במלחמת לבנון השנייה), הממונה על הלוגיסטיקה והחקירות במוסד, בגין סירובו לשתף עמו פעולה בביצוע פעולות שונות הנוגדות לכאורה את המינהל התקין וטוהר המידות. המדובר הוא, בין השאר, במעורבותו הפעילה של בן שלום מאחורי הקלעים במכרזים לקבלת עובדים למוסד לביטוח לאומי ולשכירת מבנה עבור הרשות, תוך ניסיון להטות תוצאות של מכרזים. מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי נהג לומר לסגנו כי קיבל "בקשות" משרי ממשלה בנושאי הטיית מכרזים לטובת מקורביהם. באחת ההזדמנויות מר מורנו בדק לדבריו עם השר הנוגע בדבר כביכול והתברר כי השר לא ידע במה המדובר. מאחר שמר מורנו סרב לשתף פעולה עם מר בן שלום, החליט בן שלום לדחוק את צעדיו ולפגוע בו במטרה להביא לפרישתו מתפקידו. אנו רואים את צעדו של מר בן שלום בחומרה יתרה מאספקט נוסף: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי אינו מהסס לפגוע באב שכול שעוד לא מלאה אפילו שנה למות בנו שהיה אחד הלוחמים הנועזים של צה"ל ופעל רבות במבצעים סודיים למען בטחון המדינה."

  לראש הדף דיון השדולה למאבק בשחיתות - שיפוי המדינה

  12/6/07

  נציגי אומ"ץ, ח"כ לשעבר אראלה גולן, ד"ר יוספה שטיינר ומר יורם ברוכוביץ, השתתפו בישיבת השדולה למאבק בשחיתות בראשותו של ח"כ פרופ' אריה אלדד. הדיון נסב על דרכי הפעולה המומלצות למלחמה בשחיתות. לדין הוזמן ניצב בדימוס, משה מזרחי שנתן סקירה על הנושא. בסיום הדיון הוחלט להגיש הצעת חוק לתיקון חוק סדר הדין הפלילי, שעיקרה מיצוי זכויות המדינה לשיפוי בגין פעולה המנוגדת לטוהר המידות.

  דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף עיכוב בהעברת כספים לניצולי שואה

  12/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליו"ר ועדת החקירה בנושא הבדיקה בבנקים בישראל של נכסי קורבנות השואה, חה"כ קולט אביטל. זאת לאחר שפורסם בתקשורת, כי למרות פעולתה של ועדת החקירה, הכספים אשר הבנקים מחזיקים ואשר ניצולי השואה כה נזקקים להם טרם הגיעו לידי הניצולים.

  מן הפרסומים עולה כי קיימת מחלוקת באשר לסכומים אשר הבנקים צריכים להעביר. אומ"ץ מציעה פתרון הקיים בדין הישראלי. לדוגמה, לפי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -1981 חובה על חברת ביטוח לשלם למבוטח בתוך 30 יום את כל הסכומים אשר אינם שנויים במחלוקת. אמ"ץ סבורה שהוראה שכזו שבאה לסייע למבוטח במצוקתו לאחר קרות מקרה ביטוח, נכונה מכל וחומר לאור מצוקת הניצולים והתקופה בה הכספים נשללו מהם. מצד הבנקים קשה לראות כיצד לשיטתם עומדת להם הזכות (למצער המוסרית) להחזיק כספים שאף לשיטתם אינם שנויים במחלוקת, ומצד הניצולים אלמנט הזמן אינו אלמנט קריטי. כמובן שיש לאזן את האופציה האמורה למול החשש כי הדבר דווקא יגרום לסחבת נוספת בתשלום מלוא הסכומים.

  אומ"ץ תשמח לסייע למען הקדמת העברת הכספים לניצולים.


  לראש הדף אומ"ץ תובעת השעיית יורם קראשי ממועצת עיריית ירושלים

  12/6/07

  אומ"ץ פנתה למבקר המבינה בבקשה להשעות את מר יורם קראשי מתפקידיו במועצת עיריית ירושלים

  חבר מועצת עיריית ירושלים, מר קראשי נחקר בחודשים האחרונים במשטרה, בחשד למעורבותו בפרשת השחיתות במערכת המיסים, בשיתוף עם אחותו שולה זקן, לשעבר מנהלת לשכתו של ראש הממשלה. מר קראשי ממלא בעיריית ירושלים תפקידים בעלי מפתח בתחום המכרזים והכספים ונראה לעמותה כי יש מקום להורות על הפסקת תיפקודו כל עוד מתנהלת החקירה. אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום, אומ"ץ נתבע שהנ"ל יושעה גם מתפקידו כחבר המועצה עד להחלטת בית המשפט.


  לראש הדף חשד לאי סדרים בועדה המקומית לתכנון ובניה - ר"ג

  12/6/07

  אומ"ץ פנתה לשר שר הפנים, מר רוני בר-און, בעקבות מידע המרמז על אפשרות לאי סדרים בועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג ולעומד בראשה, יו"ר הועדה וראש העיר מר צבי בר.

  תכנית האב הקיימת בר"ג הינה משנת 60 ומאז לא הסתיימה העבודה על תכנית אב חדשה-מעודכנת. הפתרון החלופי, ביצוע תב"ע נקודתי הוא פתרון שגוי כשיטה, הפוגע ברקמת העיר, אינו מתחשב בתשתיות וכמובן פוגע בתושבי העיר, וזאת מכיוון שלא נבחנת העיר כולה על כל שכונותיה ומרכיביה, אלא כל אזור מצומצם בנפרד.

  ישיבות המועצה הפתוחות לקהל הרחב אינן בעצם שקופות ופתוחות - את האולם גודשים אנשים "מטעם" ולאנשי ציבור "פשוטים" אין מקום להשתתף או לשמוע את הדיונים.

  לאור האמור לעיל אומ"ץ מצפה מהשר להתערב לטובת תושבי רמת-גן על מנת שיתקיימו דיונים נאותים ושקופים וכי הציבור יוכל להיות שותף להחלטות. למשל ניתן להקרין את הדיון על מסך מחוץ לאולם וכיו"ב.


  לראש הדף מה הסיבות לגרעון הגדול ברשות השידור?

  11/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בדרישה לבדוק את הסיבות להגדלה משמעותית בגרעון הרשות בתקופת הניהול של מר מרדכי שקלאר.

  בפנית העמותה נאמר:

   "מנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי שקלאר, הודיע בימים האחרונים על הפעלתה של תכנית חירום כדי לצמצם בצורה משמעותית את הגרעון השוטף של הרשות המסתכם כיום בכ 150 מיליון שקלים. נוכח העובדה שמאז שמר שקלאר נכנס לתפקיד מנכ"ל הרשות, לפני פחות משנה, צמח הגרעון ב 50 מיליון שקלים, נראה לנו שיש מקום לבדוק את הסיבות שגרמו להגדלה משמעותית של הגרעון עוד לפני שתכנית הבראה תצא לדרך.

   בין השאר עומדים על הפרק נושאי בזבוז כספי משלם המיסים לתכניות טלוויזיה יקרות, שחלקן מופקות על ידיו של מנכ"ל הרשות, תשלומים מופרזים לאגודות הספורט מכבי תל אביב והפועל ירושלים, שאיש ציבור ואילי הון היו מעוניינים ביקרן, חתימת חוזים אישיים של תשלומי שכר מנופחים עם עובדי רשות בגמלאות ועיתונאים אחרים שהמנכ"ל החליט לצרפם לרשות למרות האבטלה הגלויה ובזבוזים למכביר של כספי משלם המיסים.

   עלינו לציין כי התנהלותו הבזבזנית של מר שקלאר שימשה דוגמא שלילית לכלל עובדי הרשות ויש לנו ספקות אם המנכ"ל הוא האיש שיכול להוביל את הרפורמה המתוכננת ליעילות והחיסכון ברשות."

  ענייני רשות השידור דיווח קודם | דיווח המשך


  לראש הדף האם עובדים בכירים בעיריית ת"א אולצו לגייס בוחרים לעמי אילון?

  11/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה במכתב כדלקמן:

   עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ, גוייסו לפריימריס של מפלגת העבודה ע"י מטה הבחירות של המועמד חה"כ עמי אילון כמה עובדים בכירים בעירייה כדי לסייע בבחירתו של הנ"ל לראשות מפלגת העבודה. עפ"י טענתם הם עשו זאת באי רצון רק כדי שלא להתעמת עם ראש העירייה, מר רון חולדאי, ששימש כיו"ר המטה.

  פעילות המשך


  לראש הדף מדוע יש להקפיא מכרז לייצור חשמל פרטי?

  10/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בדרישה שמשרדו יפעל לביטול המכרז לייצור חשמל פרטי במישור רותם, אחרי שהתברר שמשרד התשתיות תומך בשינוי תנאי המכרז, דבר שיעלה לקופת המדינה תוספת בסך עשרות מילוני דולרים.

  אומ"ץ טוענת, על יסוד מסמכים המצויים ברשותה, כי שר האנרגיה לשעבר עורך הדין משה שחל המייצג את חברת או.פי.סי. (שבבעלות האחים עופר) שזכתה במכרז, הביא לשינוי בעמדתו הקודמת של שר התשתיות בנימין (פואד) בן אליעזר, בזכות קשריהם הפוליטיים והאישים.

  אומ"ץ טעונת עוד כי עפ"י מידע המצוי בידה, נוטה ראש הממשלה אהוד אולמרט להביא לאישור הממשלה הצעה לפתיחת מו"מ לשינוי תנאי החוזה ההסכם המקוריים.

  במכתב ששיגרה אומ"ץ למבקר המדינה נאמר בין השאר:

   "אנו מבקשים שמשרד מבקר המדינה יבדוק לאלתר חשד שעל פיו שינה בחודשים האחרונים משרד התשתיות, בהנחיית השר בנימין בן אליעזר, את עמדתו המקורית לגבי פרויקט יצרו חשמל פרטי במישור רותם, מטעמי הון ושלטון, וע"י כך עלולים להיגרע מקופת המדינה סכומים המסתכמים בעשרות מיליוני דולרים.

   עד לסיומה של בדיקה זו אנו מבקשים שמשרד מבקר המדינה יורה לממשלה שלא לנהל מו"מ כלשהו בעניין תנאי המכרז שבו השתתפה באורח בלעדי חברת או.פי.סי, המצויה בבעלותם של האחים עופר, מאחר שבינתיים נוצרו נתונים שונים ועל אחת כמה וכמה שלא לתמוך בשיפור התנאים המקוריים.

   חברה זו מיוצגת כיום ע"י שר האנרגיה לשעבר ועורך הדין משה שחל, המקורב לשר התשתיות הנוכחי, ויש לו עניין שההסכם ייחתם בתנאים לא כלכליים על חשבון הקופה הציבורית."

  אומ"ץ מפרטת בפנייתה אל מבקר המדינה את מהלך השתלשלות העניינים:

  1. בחודש נובמבר 2004 זכתה חברת או.פי.סי במכרז לייצור חשמל פרטי במישור רותם, שהיה כרוך בהתחייבות הממשלה לשלם תקבולים לבעלי הפרויקט, אך החברה סירבה לחתום על החוזה כפי שנוסח במסמכי המכרז וביקשה שיעשו בו שינויים טרם החתימה.
  2. בחודש נובמבר 2005 הודיעו מר אלי רונן, לשעבר המנהל הכללי של משרד התשתיות, וחגי מילר, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, לפרקליטיה של חברת או.פי.סי עורכי הדין פנחס רובין ומאיה צברי על ביטול היחסים בין המדינה לבין החברה, מאחר שהחברה לא הייתה מוכנה לקבל את עמדת המדינה וועדת המכרזים (עפ"י אותה עמדה הייתה המדינה מוכנה לקבל תקבולים בסכום של 250 מיליון דולר בלבד לעומת סכום של ולא 366 מליון שדרשו המשקיעים).
  3. בעקבות עמדתן הנחושה של המדינה, ועדת המכרזים ורשות החשמל הציבורית החליטה חברת או.פי.סי. לעתור לבג"צ. בתגובה לכך פנו בחודש אפריל 2006 אל היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, החשב הכללי במשרד האוצר ד"ר ירון זליכה והממונה על אגף התקציבים קובי הבר, והבהירו לו את עמדתם שעל פיה במכרזים ציבוריים לא ניתן אחרי הזכייה לנהל מו"מ בניסיון לשנות את תנאי המכרז, מאחר שע"י כך עלול להיווצר פתח לויתורים לא מוצדקים במכרזים שמפרסמת המדינה.
  4. במהלך השנים 2005- 2006 השתנו בהדרגה תנאי השוק בעקבות ירידת מחיר המימון, הוזלת ציוד ושינוי תנאי הרגולציה והסכום שהציעה המדינה לחברת או.פי.סי נראה מוגזם והיה צורך לעדכנו ולהפחיתו בכ-50 מיליון דולר (דהיינו המחיר הריאלי שהמדינה צריכה לשלם כתקבולים במחירים מעודכנים מסתכם בכ-200 מיליון דולר בלבד).
  5. בשלהי שנת 2006 שכרה חברת או.פי.סי. את שירותיו של עורך הדין משה שחל שהיה בעבר שר האנרגיה כדי להביא לשינוי ההחלטה המשותפת של משרדי האוצר ואנרגיה. מר שחל הינו פעיל מרכזי במפלגת העבודה ונמנה על ידידיו שלש ר התשתיות בנימין בן אליעזר.
  6. משרד האוצר גיבש במקביל עמדה עקרונית בזכות ביטול מוחלט של המכרז בנימוק שהמשך תהליך המכרז עלול להוביל לכך שמשק החשמל כולו יישאר בעלויות גבוהות יותר וייקר במידה משמעותית את מחירי החשמל לכלל הצרכנים.
  7. בראשית 2007 חלה במפתיע התפנית בעמדתו של משרד התשתיות לגבי המכרז שהחל לחלוק על עמדתו של משרד האוצר הן לגבי כדאיות המשך הליך המכרז והן לגבי גובה התקבולים שיש לשלם לחברת או.פי.סי. כתוצאה מכך וכיום אין עמדה אחידה של שני המשדדים לגבי העתירה התלויה ועומדת בפני בג"צ.


  לראש הדףמונתה הנהלה לאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  7/6/07

  בישיבה הראשונה של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל העמותה, ניצן ברזני, נכחו חברי עמותה ותיקים: אריה אבנרי, קובי גרשוני, ד"ר גרשון הורוביץ, דורון טל וד"ר יעקב קורי וכן חברים חדשים: פליצ'ה פלד, שחר קופרמן, שרה גולדברג, עו"ד חיים נתיב, ד"ר עודד סושרד ופריד באשא.

  מזכירות העמותה הציעה בתוקף סמכותה מינוי זמני של הנהלת אומ"ץ חיפה והצפון ואושרו ממלאי תפקידים במחוז הצפון. הצעות מזכירות העמותה לעניין משרד מחוז הצפון נדונו ואושרו על ידי הנוכחים.

  פעילות קודמת | פעילות המשך


  לראש הדף אומ"ץ התלוננה על חשדות לעבירות מס חמורות בהסתדרות המורים

  6/6/07

  עמותת אומ"ץ הגישה תלונה לנציבות מס ההכנסה בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בגין אי העברת תשלומי מס על שי כספי לחג, שחולק בתריסר השנים האחרונות ללמעלה מ-20 אלף מורים גמלאים.

  במכתב ששיגרה אומ"ץ למ"מ נציב מס ההכנסה מר יהודה נסרדישי נאמר:

   "עמותת אומ"ץ מגישה תלונה בדרך זו נגד מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן ורואי החשבון של הארגון בגין חשד שעברו לכאורה עבירה פלילית ע"י התחמקות מתשלומי מס, כנדרש בחוק, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

   בכתבת תחקיר ששודרה בתאריך5/6/07 בערוץ 10 , נחשף כי בתריסר השנים האחרונות נמנעה הנהלת הסתדרות המורים להעביר תשלומי מס מענקי חג ששולמו מדי שנה ללמעלה מעשרים אלף מורים גמלאים וזאת בידיעתם של מזכ"ל הסתדרות המורים ועובדים בהסתדרות המורים.

   במהלך הראיון המוקלט, הודה וסרמן בהעלמת המס הנ"ל וטען שלהסתדרות המורים אין המשאבים לחזרת תשלומי המס.

   אנו דורשים למצות את הדין עם הסתדרת המורים, שאמורה להיות גוף חינוכי לדוגמא לציבור התלמידים וההורים, ובמקום זאת היא מהווה חממה לביצוע עבירות מס חמורות, ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים לגביית החובות."

  דיווח קודם


  לראש הדף פרקליטות המדינה מתחמקת ממתן הסבר למבקר המדינה
  בפרשה של מתן שירותים משפטיים ע"ח הציבור לאזרחים פרטיים

  6/6/07

  מבקר המדינה השיב לעמותת אומ"ץ כי מזה שנה שפרקליטות המדינה לא משיבה לו ולא מוסרת לו הסברים בפרשה של מתן "שירותים משפטיים פרטיים" לאישים בכירים ע"י הפרקליטות על חשבון כספי הציבור. תחילת הפרשה בתלונה שהוגשה ע"י אומ"ץ למבקר המדינה לפני שנה, על כך שהפרקליטות נותנת שירותים משפטיים פרטים ע"ח קופת הציבור לחברים ומקורבים לפרקליטות. מדובר במשפטים של אזרחים פרטיים בענייני ממון ובסכסוכים אזרחים שונים ומדובר באנשים שאינם עובדי מדינה.

  במכתבו למבקר בשנת 2006 טען אבנרי, בין השאר, כי לא מדובר במשפטיים שהפרקליטות מופקדת עליהם או שהמדינה נתבעת בהם , אלא בענייני ממון ועסקים פרטיים שאינם נוגעים למדינה. אבנרי טען בפני המבקר שלא יתכן שפרקליטות המדינה, שאינה מסוגלת לתת סיוע וייצוג משפטי כנדרש לאזרחים חסרי אמצעים המועמדים לדין, מוצאת לפתע "עודף כח אדם" במשרדיה כדי לתרום אותו בחינם לעשירי הארץ לטובת ענייניהם הפרטיים. אבנרי העביר לבדיקת מבקר המדינה מקרה הפרקליטות מופיעה לצד הנתבע במשפט, ומייצגת אותו כאילו היא משרד עורכי דין פרטיים. מדובר במשפט בו נתבע ד"ר שמשון שושני, לשעבר מנכ"ל הסוכנות היהודית, שנתבע אישית על הוצאת לשון הרע. אבנרי הזהיר את מבקר המדינה כי פרט לשאלה באיזו סמכות מופיעה הפרקליטות במשפט פרטי ומי הסמיך את הפרקליטות "לתרום" שירותים משפטיים בחינם, קיים חשש כי בתי המשפט יחייבו את המדינה לשלם את הנזקים והתשלומים שחייבים בהם הנתבעים הפרטיים, כיוון שמדינה התערבה לטובתם.

  בינתיים קבע ביהמ"ש כי ד"ר שושני חייב בדין על הוצאת לשון הרע ונקבע בביהמ"ש כי הוא לא פעל מטעם המדינה או שליחותה (מה שהעלה בשנית את השאלה מה עושה הפרקליטות בבית המשפט בפרשה זו). בעקבות העברת המידע למבקר המדינה ותזכורות, הודיע השבוע מבקר המדינה לאומ"ץ כי למרות שהוא פנה לפרקליטות המדינה כבר בחודש מאי 2006 , הרי שעוד היום הפרקליטות לא השיבה לו.

  בתגובה להודעה, פנה יו"ר הנהלת אומ"ץ למבקר וביקש ממנו להכין דו"ח ביקורת פומבי על פרקליטות המדינה, גם בגין מעשיה וגם בגלל סירובה להשיב למבקר. אבנרי מזכיר למבקר המדינה כי כאשר ראש הממשלה סירב למסור לו תשובות בזמן סביר לא היסס המבקר להוקיע ברבים את התנהגותו ולא היסס להכין עליו דו"ח חמור ולכן ראוי שינקטו צעדים דומים כנגד הפרקליטות והעומדים בראשה. לטענת אבנרי, התנהגותה של הפרקליטות מעידה על ליקוי בסיסי בלב הממסד הממונה על אכיפת החוק ועל שמירתו ולכן מן הראוי לפרסם עכשיו ברבים מיהם האנשים שמקבלים מהפרקליטות שירותים משפטיים פרטיים בחינם, מי החליט על כך בפרקליטות מהן ההשלכות המשפטיות והכלכליות של הסיבוכים וההסתבכויות שיגרמו למדינה כתוצאה מההליכים המשפטים שהיא הסתבכה בהם.

  עמותת אומ"ץ שוקלת פניה לבג"צ במטרה לחייב את אנשי הפרקליטות להחזיר ולשלם מכסם לקופת המדינה את עלות השירותים המשפטיים שהם נתנו ע"ח קופת הציבור לאנשים פרטים.


  לראש הדף קבלת תרומה פוליטית מעבריין בהלבנת הון

  5/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה בבקשה שהמבקר ייחיב את המועמד לרשות מפלגת העבודה, מר אהוד ברק, להחזיר תרומה שקבל.

  על פי פרסום ב"דה מרקר", קיבל אהוד ברק, תרומה בסך 40,000 ₪ מאיש עסקים ישראלי שהורשע בשעתו בשוויץ בהלבנת הון בהיקף של עשרות מליוני דולרים.

  התורם הנ"ל נחשב אמנם כידיד אישי של מר ברק, אך לאמו"ץ נראה כי מי שרואה עצמו כמועמד לראש ממשלה אינו יכול לקבל תרומות מאדם שהורשע בעבירה חמורה.

  לכן יש מקום לחייב את מר ברק להחזיר לאלתר את התרומה לתורם הנ"ל.


  לראש הדף אומ"ץ מחזקת את ידיו של היועץ המשפטי לממשלה
  במאבקו נגד שר המשפטים לבחירת פרקליט המדינה

  5/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה הבוקר כי היא מחזקת את ידיו של היועץ המשפטי של הממשלה, מר מני מזוז, בעמידתו האיתנה מול עמדתו של שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, המנסה בדרכים פתלתלות ועקלקלות להכניס פוליטיזציה למערכת המשפטית במהלכיו למנות פרקליט מדינה חדש.

  אומ"ץ סבורה כי בחירת פרקליט מדינה חדש שיהיה מקובל על אישים פוליטיים מרכזיים, שחלקם נחקרים במשטרה ועלולים להזדקק להכרעתו בעתיד וכמו כן אישי ציבור אחרים ואילי הון עוקפי חוק הינה פסולה מעיקרה.

  לא יעלה על הדעת שיתמנה פרקליט מדינה שיהיה עושה דברו של שר המשפטים ומהכרעותיו יהנו מקורביו של השר או כאלה שראש הממשלה שמינה את פרופ' פרידמן לתפקיד שר המשפטים, יחפוץ בייקרם.


  לראש הדף היעלה על הדעת כי מועמדת למנכ"ל תבחר את עצמה?

  4/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה הבוקר למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, כי קיים חשש לפגיעה במנהל התקין בהצגת מועמדותה של סמנכ"לית המשרד רות רלב"ג לתפקיד מנכ"לית חברת "שראל".

  במכתב ששיגר יו"ר הנהלת העמותה, אל מנכ"ל משרד הבריאות נאמר בהקשר לכך: "בעוד זמן קצר עומד דירקטוריון חברת "שראל", העוסקת באספקת ציוד רפואי ותרופות לבתי חולים ממשלתיים לבחור במנכ"ל החדש של החברה.

  הופתענו לשמוע כי סמנכ"לית משרד הבריאות גב' רות רלב"ג ששימשה כנציגתך בוועדה שקבעה את הקריטריונים לאיתור המנכ"ל של החברה הנ"ל הציגה בעצמה את מועמדותה לתפקיד זה.

  העובדה שגב' רלב"ג התפטרה מתפקידה, אחרי שהחליטה להגיש את מועמדותה במכרז אינה מעלה ואינה מורידה ולטעמנו יש במועמדותה חשש לפגיעה במנהל התקין.

  זאת ועוד: לא יעלה על הדעת שגב' רלב"ג שטיפלה בתוקף תפקידה במשרד בתקציביהם של בתי החולים תעבוד מולם ללא תקופת צינון."


  לראש הדף אומ"ץ תעתור לבית משפט אם הדירקטורים ייכנעו לדרישת בעלי ההון

  4/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב אישי שנשלח לחברי הדירקטוריונים של הרשות השנייה ושל חברת החדשות של הרשות כי אם הם ייכנעו לדרישתם של בעלי הזיכיון של "רשת" ו"קשת" למנות את רפי גינת, כמנכ"ל-מטעם של חברת החדשות ובשליחות הבעלים, שהם ידידיו האישיים, ללא שיקול דעת ענייני ומנותק מקשרי "הון שלטון" ותוך מעילה באמון הציבור ובניגוד למה שמחייב החוק - תגיש נגדם אומ"ץ תביעות אישיות על הפרת חובתם במסגרת אחריות הדירקטורים.

  אומ"ץ החליטה במקביל על יסוד חוות דעת משפטית כי במקרה ובכל זאת יוחלט למנות את רפי גינת לתפקיד המנכ"ל, תעתור העמותה לבג"ץ כדי שיפסוק אם בעלי ההון, באמצעות מנכ"ל-מטעם שעלול לפעול רק על פי האינטרסים של בעלי ההון ולא בהתאם לאינטרס הציבורי, הם המכתיבים לשלטון את אופן השמירה על החוק.

  במכתב של אומ"ץ נאמר עוד:

   "בעלי הזיכיון של "רשת" ו"קשת" אינם הבעלים הפרטיים של ערוצי השידור הטלוויזיוניים בישראל. הבעלים של ערוצים אלה היא המדינה שרק הפקידה בידי הזכיינים את הזכות לשדר לציבור באופן הוגן ומאוזן, כפי שקובע החוק."

  יצויין שאומ"ץ הייתה הראשונה שהעלתה לפני כמה שבועות לדיון ציבורי את חשש הפגיעה באינטרס הציבורי אם תמומש כוונתם של בעלי הזיכיון למנות את גינת למנכ"ל חברת החדשות של הערוץ השני.


  כתבו עלינו

  מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

  דף הבית אומ"ץ פרטים ליצירת קשר

  עמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וa class=nl href="http://dorontal.net/Social-Justice-Democracy.htm">צדק חברתי ומשפטי, הוקמה בשנת 2003 במטרה לשפר את איכות החיים במדינת ישראל.

  העמותה אינה מטפלת בעניינים אישיים של הפונים אליה, אלא רק בנושאים עקרוניים הנוגעים לכלל הציבור, או לאוכלוסיה מסויימת.

  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

  © כל הזכויות שמורות לעמותת אומ"ץ

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.