תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית
 

 

X הסתר תפריט
 

 

איכות השלטון ? מי בכלל רוצה איכות ?

אין לנו כל ספק כי הרעיונות של התנועה למען איכות השלטון מבורכים. התנועה הזאת הצליחה ליצור מודעות לקיומם של אי-סדרים שלטוניים חמורים בישראל. נשאלת השאלה? האם התנועה למען איכות השלטון אכן תרמה לקידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל? האם היא ממלאת את ייעודה? או שמא כמה מקברניטיה נצלו לרעה את מעמדם וקשריהם כדי לעשות לביתם?

אין הדבר מתפקידנו להשיב על שאלות אלו, את זה עשה אחד מחברינו במכתבו, תחת הכותרת מדוע פרשתי מהתנועה למען איכות השלטון בישראל (מכתב ממאי 2003). למיטב ידיעתנו לא נערכו בתנועה למען איכות השלטון בחירות ליו"ר במהלך השנים האחרונות. דבר זה כשלעצמו אומר דרשני.

בשלב זה, אין בדעתנו "לטפל" בתנועה לאיכות השלטון, שכמה מחבריה סבורים משום מה כי תנועת אומ"ץ היא "אחותם הקטנה". אנחנו בעמותת אומ"ץ איננו סבורים שאנחנו "האחות הקטנה", של התנועה למען איכות השלטון וגם לא "האחות הקטנה" של כל תנועה אחרת.

זה לא שאנחנו לא מאמינים באחים, או בשיתופי פעולה. נהפוך הוא. אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה, כאשר יש עזרה הדדית וגם קצת פירגון. בכל מקרה, אין אנו מאמינים בהתייחסות לגלגנית כפי שנאמר ע"י מי שאמר עלינו, "אחותנו הקטנה". אנחנו באומ"ץ פשוט עובדים בסגנון אחר. נסו ותיווכחו בעצמכם.

   

נפתח משרד

מחוז חיפה והצפון

 
הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.