תנועת אומ"ץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
תנועת אומ"ץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
תנועת אומץ
אודות - תפריט משני
פעילויות העמותה - תפריט משני
בעלי תפקידים בעמותה
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס
ניווט באתר
אנגלית

תנועת אומ"ץ

תנועת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

אומ"ץ - תנועה שחרטה על דגלה מנהל תקין וטוהר המידות - דורשת מאחרים להתנהל נכון, אך מאז ומעולם נהגה וממשיכה לנהוג בניגוד למה שכתוב בתקנון שלה, מיום הקמתה בחטא בשנת 2003 ועד היום, שנת 2019.

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

לפי תקנון אומ"ץ מאז הקמתה ועד היום חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו במשך שנים מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה מדברי הביקורת על התעלמות מהוראות נוספות של התקנון שחייב את כלל חברי העמותה. קובלנה שהוגשה ע"י חבר עמותה בשנת 2017 טופלה בניגוד להוראת החוק והתקנון.

 

תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד
תצהיר כוזב חצום על ידי אריה אבנרי

 

התחזית משנת 2010 הפכה למציאות

תנועת אומ"ץ הולכת וננטשת על ידי חבריה

 • מצטער על התפטרות עו"ד פישלר
 • יו"ר הנהלת אומ"ץ הביע תקווה לחזרה עתידית של עו"ד פנחס פישלר לפעילויות התנועה במאבק למיגור השחיתות הציבורית
 • בעיות באומ"ץ: "מורשת אבנרי נהרסת"
 • חברת התנועה הפורשת, רות כהן: התוהו ובוהו בישיבת ועדת אות אומ"ץ אינו הולם תנועה לוחמת בשחיתות כשלנו
 • מתעלמים מרצון אבנרי המנוח
 • אורה רובינשטיין, חברת הנהלת תנועת אומ"ץ, התפטרה מתפקידיה בתנועה לאחר שהבינה שאליעזר גוטליב, המועמד שמייסד התנועה אריה אבנרי המנוח ביקש שימלא את מקומו, לא יוכל להתמנות ליו"ר התנועה "בגלל העדר שינוי פרסונלי רצוי, בגלל חששותי לקבעון המצב הקיים ובגלל התעלמות מוחלטת מרצונו של אריה ז"ל, איני רואה את עצמי שותפה להמשך הדרך"

  ביקורת על תנועת אומ"ץ

 • חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון
 • תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.