תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית
 

 

X הסתר תפריט
 

כיצד חלמנו לתרום לאיזון חברתי-כלכלי ולשיפור יחסי המדינה
עם החברה האזרחית, המיוצגת על ידי ארגוני המגזר השלישי?

מעורבות הציבור

בזכות קיומו של מרחב ציבורי ללא כפייה, יש לחברה האזרחית תפקיד חשוב בשינוי דפוסי החשיבה והפעולה של החברה הדמוקרטית.

דע עקא, בשנים האחרונות המדינה מתנערת בהדרגה מאחריותה. עקב כך הולך וגדל מספר הארגונים האזרחיים המנצלים (לרעה) את מצב ההפרטה הממשלתית, למען קידום האינטרסים הכלכליים והאישיים שלהם, ע"י שליטה בחלק מהתקציבים הנובעים מההפרטה ומיועדים לשירות האוכלוסיה.

במקרים רבים בא הדבר על חשבון איכות השירותים. זאת כתוצאה מאינטרסים כלכליים של מקימי עמותות מסויימות, המתנהגות כחברות עסקיות, על אף שרובן מקבלות אישורי מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח). מצב זה יש בו כדי לפגוע בתדמית כלל ארגוני מלכ"ר.

הבעייה של החברה הישראלית בכללותה היא דרך החשיבה. קיים משולש סגור, הון-שלטון-תקשורת, אשר אינו מתחשב בדעת ציבור הרחב. השלטון רובו ככולו תומך ללא סייג בהון. התקשורת הנשלטת ברובה ע"י בעלי ההון מפרגנת בצורה סלקטיבית לנציגי השלטון, השומרים על האינטרסים של בעלי ההון. עמך הממורמר נותר מקטר. ביום פקודה פחות מ-60% באים להצביע (ולא משנה למי הם מצביעים). גם בחיי היום-יום, נציגי עמך המוכנים לתת כתף (ע"י התנדבויות ויצירת ארגונים מסייעים) אינם מקשיבים, אלא רק משדרים ומקטרים וכך נשארים מקובעים בעולמם הצר כעולם נמלה.

מובילי עמותות רבים נמנעים משיתוף פעולה, מסרבים (לעת עתה) לדון בשורש הבעייה ונוהגים להתווכח על פרטים שוליים, ללא ראית התמונה הכוללת. כל אחד בא עם הסיפור האישי שלו ולא ממש נוהג להאזין לדברי האחרים. זו, לדעתנו, נורמה חברתית פסולה, אשר מונעת מאיתנו (החברה הישראלית) מציאת פתרונות.

אז מה אנחנו מציעים?

לדעת כמה מחברי אומ"ץ ניתן לפתור בעייה זו על ידי הקמת קואליציות של עמותות וארגונים באופן שיש בו כדי לנטרל אינטרסים צרים של ישויות כלכליות ו/או אנשים בעלי כח חברתי המנוצל לרעה, לתועלתם הפרטית.

ר' מאמר ב- Nfc סוד הכוח שלא תמצאו במפלגות


קישורים לדפי אינטרנט שהוסרו מאתר זה:
 1. יצירת קואליציות מאפשרת השגת מטרות שלא ניתן להשיגן כפרטים בודדים או כפרטים המאוגדים בארגון קטן. באמצעות ארגונים סביבתיים - התנועה הסביבתית בישראל עוברת בימים אלה תהליך של עיצוב מחדש.
 2. קואליציה של ארגוני בריאות - כיום ארגוני הבריאות במדינת ישראל אינם מאוגדים בארגון על. לדעתנו איגודם עשוי לתרום להעצמת המאבקים למען חברה בריאה וצודקת יותר.
 3. שינוי חברתי סביבתי - אם רצוננו בחברה בת קיימא עלינו לשנות את אורחות חיינו. חברת קיימא היא חברה הנמצאת באמצע הטור הסוקצסיוני ומתקיימת במשך זמן שהוא ארוך בהרבה ממשך החיים הממוצע של הפרטים ממינים הבונים אותה, אך היא אינה חברת השיא. משך החיים של חברת קיימא הוא לפחות כמה דורות של המינים מאריכי החיים ביותר הבונים אותה. חברה כזו נמצאת בשווי משקל לא יציב עם הסביבה ותפנה לבסוף את מקומה לחברה הבאה בטור הסוקצסיוני. חברת קיימא מקיימת מנגנון של עיכוב המונע לזמן ארוך את כניסתה של החברה הבאה בטור. לדעתנו אורח החיים שלנו במשך כמה אלפי שנים בנה אותנו כחברת קיימא, אולם מה שקורה כיום עלול להביא אותנו לכלייה כ"חברת קיימא".
 4. שיפור פני החברה - האם החברה המפתחת גלובליזציה המאופיינת בתחרות חופשית תביא לשינוי המיוחל, קיימות? האם כל התהליכים המאפיינים אותה תורמים לחברה בת קיימא?
 5. משפט ציבורי - משפט שבו האזרח תובע את הרשויות שפעלו בניגוד לחוק.
 6. הגנת הסביבה - תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו.
 7. איכות הסביבה - מדד, או שורה של מדדים, הנוגעים ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו.
 8. פעולה ירוקה - עמותה הפועלת לקידומו של שינוי חברתי אקולוגי באמצעות פעולה ישירה לא אלימה, עבודה קהילתית והעצמת נוער וצעירים.
 9. בריאות וסביבה - כיצד נחבר בין ארגוני הסביבה וארגוני הבריאות לבניית מסגרות פעילות משותפות?
 10. חומרים מסוכנים - חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של האדם, על סביבתו ועל רכושו.
 11. אנטנות סלולריות - שם כולל לאנטנות הממסר של מערכות טלפון סלולרי.
 

 

האמת על תנועת
הלוגו של תנועת אומץ

הקלק לקבלת פרטים

המחיר החברתי
של האלימות

עמותת אמינות
ועידת אמינות 10/10/07
בין השעות 08:30-16:15
במרכז הקונגרסים חיפה
הקלק לקבלת פרטים

מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.