תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית
 

 

X הסתר תפריט
 

 

מיכאל (מיקי) מירו

עיתונאי ברשות השידור (רדיו)

מקבל אות אומ"ץ לשנת 2007

מיקי מירו
תצלום: אלברט סדיקוב

נימוקי ועדת האותות

מיקי מירו משמש כשדר רדיו ב"קול ישראל" מאז 1978. במשך השנים הקפיד כל העת לעסוק בנושאים שבמרכזם הדאגה לאזרח. מיקי ידוע כעיתונאי חד-לשון, שאינו חוסך ביקורת נוקבת ממעצבי מדיניות וממקבלי החלטות, בכל עת שהוא מצא אותם משתמשים לרעה ומנצלים את הקופה הציבורית.

מיקי מירו לא חשש מעולם להביע את דעותיו בגלוי ובשידור. אחד ממוקדי ביקורתו הקבועים היה חשיפה בפומבי של הקשרים בין הון לשלטון, בעיקר כאשר תחקיריו המעולים הצביעו על רכוש הציבור שנגזל ונמכר לאנשי הון במחירים מגוחכים. גילויי השחיתות שאותם חשף לאורך השנים, מהווים ציון דרך ייחודי בחייו המקצועיים של מיקי, עיתונאי מוכשר ואמין לכל הדעות. מראשית ימיו ברדיו ועד עצם היום הזה, מיקי לא סטה מראייתו את השידור הציבורי, כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה".

בשנה האחרונה התמקדה ביקורתו של מיקי בכישלון הממשל ופיקוד העורף, בהגנה על אזרחי צפון הארץ, בעת מלחמת לבנון השניה. לצד הביקורת הנוקבת, הוא הביע - ללא חשש ותוך סיכון אישי ומקצועי - תמיכה בלתי-מסויגת בארגונים החברתיים, שתבעו הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המחדלים שהתגלו. הוא אף פתח בפניהם את תוכניתו.

כממלא מקום מנהל חטיבת החדשות של "קול ישראל", מיקי מירו המשיך להפיץ את משנתו על חשיבותה של 'החברה האזרחית', כגורם מאזן בין הממשל לבעלי ההון. בשנה החולפת הוא התמקד - בין היתר - בחשיפת מעשים לא תקינים באיגוד העיתונאים ובכך עורר את חמתם של רבים מעמיתיו.

על היותו דוגמה וסמל לעיתונאי נקי כפיים ובר לבב, על היותו לוחם ללא חת למדינה טובה יותר ועל מאבקו בכל ביטויי השחיתות השלטונית, החליטה "ועדת האות" - פה אחד - להעניק את "אות אומץ" לשנת 2007 לעיתונאי מיקי מירו.
 

 

הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.