תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
דף הבית
 

 

X הסתר תפריט
 

 

ד"ר שוקי אמרני

ממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים

מקבל אות אומ"ץ לשנת 2007

שוקי אמרני מאזין לנימוקי ועדת האותות
תצלום: אלברט סדיקוב

נימוקי ועדת האותות

אחרי פרישתו משירות קבע בצה"ל, הוטל על ד"ר שוקי אמרני להקים במשרד הפנים את האגף לביקורת, ברשויות המקומיות ברחבי המדינה. גולת הכותרת בתפקיד זה היה: קידום מרכיבי המנהל התקין והשקיפות הציבורית בפעילותן של הרשויות המקומיות. על פעילותו זו, הומלץ שוקי אמרני בשעתו לקבלת "פרס קפלן" בגין "בניית מערכת חדשנית, מקצועית ומקיפה בתחום הביקורת בשלטון המקומי, שהביאה לשינוי ערכי בתרבות הניהול, להתייעלות, לשקיפות של מידע ולהגברת הפיקוח על המודעות הציבורית".

מאז החל לכהן כממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, נרתם ד"ר אמרני לקידום נושאים בתחום המנהל התקין ולבלימת עבירות על החוק בתחום המוניציפאלי, לרבות עבירות בניה. בתפקיד זה נחשף לא אחת, לתופעות של אילי הון ישראליים וזרים, ש"נצמדו" לראשי רשויות מוניציפאליות, וכאילו 'סייעו' להם במערכות הבחירות. התמורה לסיוע לא אחרה להגיע, בדמות "מכרזים תפורים", פרוייקטים עתירי רווח במחירי מציאה וכל מיני 'קיצורי דרך', מן הזן המנוגד לכל חוק ומנהל תקין. והנה מסתבר כי דווקא במחוז המרכז של משרד הפנים שהינו המחוז הגדול במדינה, דרכם של אילי ההון לא צלחה. הממונה על המחוז ד"ר שוקי אמרני ניצב שם כחומה בצורה ומנע מראשי ערים במחוז שיפוטו, להתפתות וליפול בפח. בכך הוא שימש מופת ודוגמא אישית לממונים על המחוזות האחרים.

על פעילותו הבלתי-נלאית להטמעת עקרונות המנהל התקין ברשויות המוניציפאליות; על שמירת כספי הקופה הציבורית; על עמידתו כ"חומה בצורה", אל נוכח ניסיונות לשחד ראשי רשויות, החליטה "ועדת האות" - פה אחד - להעניק את "אות אומץ" לשנת 2007 לד"ר שוקי אמרני.
 

 

הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.