תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

 

פרסומים של חברי אומץ דורון א. טל (טירקל)

פיסיקאי מהנדס מערכות (גימלאי)

פוטר מרפא"ל לאחר שנלחם למען טוהר המידות, חשף אי-סדרים חמורים ומעשי שחיתות במהלך השנים 2006-8 חשף ראיות המעידות כי העמותה לא פעלה על פי התקנון
המחייב אותה וכי הנהלת אומ"ץ נהגה לטייח את מחדלי התנועה.
עד לחודש מרץ 2008 היה פעיל בעמותה בתפקידים הבאים:
 • אחראי על הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העמותה
 • אחראי על נושאי איכות הסביבה: מתקנים / חומרים מסוכנים אנטנות סלולריות
 • אחראי על תקנים וחוק מטרולוגי
 • אחראי על קשר בין אירגונים לצורך טיפול כוללני (הוליסטי) בסוגיות של חברה-סביבה-בריאות
 • חבר בצוות גיוס חברים
 • חבר בצוות כתיבת נהלים
 • קישורים לפרסומיו

 • מהי שחיתות שלטונית?

 • דוגמאות לשחיתות שלטונית

 • מי לא רוצה לשנות את השיטה? ולמה? מה באמת צריך לעשות במדינה שלנו?
  כמה מלים על "השיטה" וירידת אמון הציבור בשל השחיתות הגואה

 • הגנת האוכלוסיה מפני השלטון למען טוהר המידות

 • חידוש חברותי בעמותה לאיכות השלטון

 • לא יאומן כי יסופר בדו"ח מבקר המדינה
  מכל האמוניה במפרץ חיפה סכנה קיומית ל מדינת ישראל סכנה קיומית סכנה קיומית ל מדינת ישראל למדינת ישראל קובץ פי.די.אף

 • נייר עמדה בעניין קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי קובץ פי.די.אף

 • מחקרים המוכיחים (לכאורה) נזקי קרינה סלולרית טלפון סלולרי עלול להיות מסוכן לבריאותאזהרה!

 • תשובות לשאלות נפוצות בנושא טלפון סלולרי ואנטנות ממסר

 • כיצד מתעלם המשרד להגנת הסביבה מעקרון הזהירות המונעת?

 • סיפור אישי עם מוסר השכל

 • יומן תגובות
 • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.