תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

 

פרסומים של חברי אומץ מיכאל פלג

קישורים לפרסומיו

 • בטיחות קרינה - השפעה מסרטנת של קרינת רדיו ומכ''ם
  סיכום נושאים הרלוונטיים לצהל ולתעשייה
 • מכתב לועדת הפנים של הכנסת 29/8/2007
  תגובה לתשובתו של הממונה על אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה
 • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.