תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

 

פרסומים של חברי אומץ מייק אלדר - מחבר הספר "דקר"

אל'מ (מיל´) מיכאל (מייק) אלדר - סופר, עיתונאי והיסטוריון צבאי
כתב 13 ספרים (שניים מהם נאסרו לפרסום)

קישורים לפרסומיו

מערכת בתי המשפט בישראל מחפה על בעלי תפקידים במערכת הבטחון שרדפו את מייק אלדר לצורך סיפוקם האישי
 
 • חופש הביטוי בחלם
   
 • המלחמה הבלתי נגמרת ב"סוד" הבטחוני
   
 • משפטו של מייק אלדר - ת.מ. 13630-98
   
 • סתימת פיות של ועדת החוקה חוק ומשפט בטענת כזב - בטחון המדינה
   
 • ראש מחלקת ביטחון שדה חשף סודות והפרקליטות שותקת
   
 • מסכת התלאות של מייק אלדר בשפה האנגלית
 • The Israeli navy "Secrets"
 • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.