תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

 

פרסומים של חברי אומץ לזכרו של עמיקם לוין

מומחה להבטחת איכות

קישורים לפרסומיו

 • עקרונות הצעת חוק מטרולוגיה / נייר עמדה

 • ערך המטרולוגיה להגנת הצרכן במדינה מצגת PP

 • הצעה לפנל בנושא חוק מטרולוגי

 • מכתב לשר דני נווה - כיול מכשירי מדידה המשמשים את מערכת הבריאות

 • האמת על מערכות סלולריות 
  הבריאות ואיכות הסביבה מול הקידמה והחידושים

 • האמת על מדידות הקרינה מאנטנות סלולריות 
  פורום החברות הסלולריות שוכר כיועצים וכ"המרגיעים הלאומיים"
  מומחים המבצעים עבור הפורום גם מדידות קרינה
  וגם חלק ניכר מכיול המכשירים של המשרד לאיכות הסביבה.
  מצב זה אינו תקין ואינו הוגן מבחינה אתית ומקצועית

 • מס משטרה במסווה "דאגה" למניעת תאונות דרכים

 • תגובה להיתממות של עו''ד רז ולטר אפריל 2002

 • דרישה חוזרת (מרץ 2002 מופנית לעו''ד רז ולטר) לקבלת תשובות בנושא כיול ממל''ז

 • מכתב לפרקליטות - במדינה מפעילים מאה מכשירי ממל''ז ללא כיול ובדיקה על פי דין

 • מכתב למפכ''ל המשטרה בנושא התעלמות מפניות אזרח בעניין ממל''ז

 • מכתב מחאה חריף למפכ''ל המשטרה בעניין חוסר התייחסות לאזרח

 • פנייה (אוקטובר 2003) ליו''ר ועדת הכנסת לפניות הציבור בעניין כיול מכשירי מדידה במדינת ישראל

 • התכתבות עם מערכת ''זמן איכות'' על המאמר ששלח עמיקם לוין בנושא כיול מכשירי ממל''ז

 • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.