תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם

מיכל האמוניה

מכל האמוניה בחיפה - סכנה קיומית למדינת ישראל

מיכל האמוניה שבתמונה הוא מתקן מסוכן אשר מעולם לא קבל רשיון בנייה. מיכל אמוניה זה נבנה לפני שנים רבות ללא רשיון בנייה ומופעל מזה שנים ללא היתר.

הכיצד זה יתכן? פשוט מאד.

מדינת ישראל היא מדינה שבה עושים צחוק מהחוק ולכן זה יתכן, גם יתכן. במיוחד כאשר מדובר בבעל הון כגון אריה גנגר שהוא ידידם של שמעון פרס ואריק שרון.

למידע המלא הקלק כאן.


ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.