נזקי קרינה ממערכות תקשורת,
טלפון סלולרי
וגם אנטנות סלולריות

 • גופי הפיקוח בארץ ובעולם, המומחים מטעמם והתקשורת הסוגדים לקשרי הון-שלטון, תומכים ללא סייג בכל הטכנולוגיות האלחוטיות. זאת למרות שעל שולחנם נערמות עדויות רבות על סיכוני בריאות כתוצאה של חשיפה לקרינה א"מ (אלקטרומגנטית) בלתי מייננת, לדוגמה - קרינה של מערכות טלפוניה סלולרית ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. מדובר בעיקר באפקטים א-תרמיים, כאלו שאינם נובעים מחימום רקמה חיה. אלו אפקטים המאופיינים ע"י שינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה על תקשורת עצבית בגוף (בעוצמות הקרנה נמוכות).
 • לאור תוצאות המחקרים שפורסמו, המסקנה המתבקשת: יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן במקום בו מצויים אנשים, לעוצמה הפחותה מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר (ר' מודל זלצבורג) ויש מקום לדרוש מחברות הסלולאר לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך (אפנון AM) שיש בהם כדי להשפיע לרעה על גוף אדם, בתנאים מסויימים. בכל מקרה יש לנהוג לפי עקרון הזהירות המונעת.

  סקירת מחקרים:
  ד״ר זמיר שליט״א, יועץ בענייני מפגעי סביבה אלקטרומגנטיים, סוקר מחקרים בעולם אודות נזקי קרינה בלתי מייננת, "מה גורמות קרינות השידור לאדם ולחי?" בטיחות קרינה – השפעה מסרטנת של קרינת רדיו ומכ"ם

  עיינו בטבלה הבאה החושפת טפח משלל המחקרים שבוצעו בנושא השפעות קרינה סלולרית בלתי מייננת.
  נסויים בלתי מבוקרים על בני אדם = רולטה רוסית

  כיצד התייחסו עד כה   המשרד להגנת הסביבה   ומשרד הבריאות
  למחקרים על נזקי קרינה?   חשיפה: בדיקות קרינה אינן מדויקות! הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול
   
  לקריאה נוספת  |  שאלות נפוצות על אנטנות סלולריות  |  סיכום / תמונת מצב
  ועדות הכנסת   |   בדרך אל הטבע (רשת ב') - תקנות קרינה בלתי מייננת

  נסויים בלתי מבוקרים על בני אדם = רולטה רוסית

 •  


  צפיפות הספק מוקרן אפקטים ביולוגיים שנצפו כותר  ומראה מקום של הפרסום המדעי שמות החוקרים
  Non Thermal exposure מחקר שנערך במכון ויצמן מלמד כי חשיפה של קרינת מיקרוגל בעצמות א-תרמיות משפיעה על מבנה החלבונים ברקמה חיה. Mechanism of a short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequency. Biochem J. 2007 Apr 25, by Friedman J, Kraus S, Hauptman Y, Schiff Y, Seger R. Friedman J et. al. 2007
  Non Thermal exposure מחקר שבוצע במצרים שיש בו כדי להוכיח עליה בשכיחות הפרעות שינה והפרעות התנהגותיות אצל אנשים שגרו בסמיכות לאנטנות סלולריות Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Published in Community, Environmental and Occupational Medicine Department, Faculty of Medicine, Menoufiya University, Shebin El-Kom, Egypt (accepted 18 July 2006). Authors: G. Abdel-Rassoul, O. Abou El-Fateh, M. Abou Salem, A. Michael, F. Farahat, M. El-Batanouny, E. Salem Abdel_Rassoul et. al. 2006
  Non Thermal exposure מחקר המפרט תצפיות שאששו הפרעות שינה לאנשים אשר גרו בסמיכות לאנטנות ממסר סלולריות Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Published in Occupational and Environmental Medicine 2006;63:307-313; doi:10.1136/oem.2005.020784, by H-P Hutter, H Moshammer, P Wallner and M Kundi; Institute of Environmental Health, Medical University of Vienna, Kinderspitalgasse 15, A-1095 Vienna, Austria Hutter et. al. 2006
  Non Thermal exposure נחקרו השפעות שידורים של רשתות GSM על מערכת הלימפוציטים בגוף האדם. נצפו לראשונה שינויים במבנה ובתפקוד של חלבונים כתלות בתדר השידור. Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons Published online Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 9, September 2005, by Eva Markov, Lena Hillert, Lars Malmgren, Bertil R. R. Persson, and Igor Y. Belyaev Eva Markov et. al. 2005
  Non Thermal exposure בקרינה בתדרי GSM נצפה הרס ה-DNA וכן שינוי בהתנהגות תאים עובריים חיים Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic stem cell-derived neural progenitor cells. The FASEB Journal Express, Article doi:10.1096/fj.04-3549fje Published online August 22, 2005 by Teodora Nikolova, Jaroslaw Czyz, Alexandra Rolletschek, Przemyslaw Blyszczuk, Jörg Fuchs, Gabriele Jovtchev, Jörgen Schuderer, Niels Kuster, and Anna M. Wobus Teodora Nikolova et. al. 2005
  Non Thermal exposure מחקר סטטיסטי השוואתי על 530 אנשים מצא עליה משמעותית בסימפטומים בריאותיים כתלות בטווח מאנטנות סלולריות, עייפות 300 מ' ומטה, כאבי ראש 200 מ', הפרעות שינה ואי-נוחות: פחות מ-100 מ'. אין מידע מדוייק על צפיפות ההספק המוקרן. Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex. Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M. Institut national des sciences appliquees, laboratoire de biochimie-pharmacologie, batiment Louis Pasteur, 20, avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne, France.
  Published in French, Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73. Erratum in: 2002 Dec;50(10):621. פרסום משנת 2002 של קבוצה זו
   Santini et. al. 2005
  Non Thermal exposure חשיפה של רקמה חיה למשך שעה לקרינה סלולרית בעוצמה נמוכה לא שינתה את טמפרטורת התאים אבל גרמה לשינויים בתפקודם באופן שיש בו כדי לגרום להרס התאים וגרימת סרטן. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-related effects.Differentiation. 2002 May;70(2-3):120-9. Leszczynski D, Joenvaara S, Reivinen J, Kuokka R. 2002
  Non Thermal exposure תאים חיים שהוקרנו בתדר 960 מה"ץ שינו פעילותם הנורמלית בטמפ' סביבה 35 ו-39 מעלות The effects of radiofrequency fields on cell proliferation are non-thermal Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):177-80. Velizarov S, Raskmark P, Kwee S. 1999
  Non Thermal exposure סקירה אפידמיולוגית ששללה קשר אפשרי בין קרינה בלתי מייננת ותופעת מחלות סרטן. Cell Phones and Cancer: What Is the Evidence for a Connection? Published in RADIATION RESEARCH 151, 513–531 (1999), by Authors: J. E. Moulder, L. S. Erdreich, R. S. Malyapa, J. Merritt, W. F. Pickarde and Vijayalaxmi, members of Radiation Oncology, Medical College of Wisconsin J. E. Moulder et al. 1999
  Non Thermal exposure קרינה בעוצמות נמוכות משפיעה על מערכת העצבים. הפרמטרים החשובים הם תדירות הגל, משך ההקרנה, צורות הגל ותדרי האפנון. קיים חשש להשפעות שליליות של מערכות טלפונים סלולריים. NEUROLOGICAL EFFECTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION Bioelectromagnetics Research Laboratory, Department of Bioengineering, School of Medicine and College of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington, USA Paper presented at the "Workshop on Possible Biological and Health Effects of RF Electromagnetic Fields", Mobile Phone and Health Symposium, Oct 25-28, 1998, University of Vienna, Vienna, Austria. Henry Lai 1998
  עוצמה לא ידועה שידור גל נושא בתדר 915 מה"ץ מאופנן אנלוגית בתדר 217 הרץ גרם לעליה בתגובתיות של נבדקים ערים. (הערת מומחי אומ"ץ: לא נבחנה השפעה של תדרי אפנון אחרים, בתדרים הקרובים לגלי המוח). Effect of a 915-MHz simulated mobile phone signal on cognitive function in man by Preece A. W.; Iwi G.; Davies-Smith A.; Wesnes K.; Butler S.; Varey A.; published in International Journal of Radiation Biology, Volume 75, Number 4, 1 April 1999, pp. 447-456(10).  Preece A. W. et al 1999
  עוצמה לא ידועה מחקר מבוקר של גלי מוח בזמן שינה של נבדקים שנחשפו לשידורי רשת GSM סטנדרטית הראה כי חל שינוי במבנה גלי אלפא בהשוואה לקבוצת מבחן שלא הוקרנה. שלבי השינה של הנבחנים תחת קרינה היו שונים בהשוואה לקב' המבחן. Investigation of brain potentials in sleeping humans exposed to the electromagnetic field of mobile phones. Lebedeva NN, Sulimov AV, Sulimova OP, Korotkovskaya TI, Gailus T. Institute of Higher Nerve Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences. Published in Crit Rev Biomed Eng. 2001;29(1):125-33 (Boca Raton, FL)  Lebedeva et. al. 2001
  0.1 µW/cm2
  (0.001 W/Kg SAR)
  גלי מח א.א.ג. השתנו תחת השפעת קרינה מטלפון סלולרי Low-Frequency pulsed electromagnetic fields influence EEG of man. Physica Medica, Vol. 11, No. 2, pps 77-80, April-June 1995.  Von Klitzing, 1995
  0.16 µW/cm2 שינוי בתפקוד מוטורי ובקשב בתלמידי בית ספר בלטביה Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda radio location station in Latvia. Sci Total Environ 1996;180:87-93  Kolodynski, 1996
  0.168 - 1.053 µW/cm2 ירידה בפוריות עכברים לאחר חמישה דורות של הקרנה RF Radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.  Magras & Xenos, 1997
  0.2 - 8 µW/cm2 עליה בלוקמית ילדים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers, Med J Aust 165(11-12) P. 601-5 Dec 2-16, 1996.  Hocking, et al 1996
  1.3 - 5.7 µW/cm2 עליה בלוקמית בוגרים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה.
  נערך מחקר עוקב בו לא הצליחו לשחזר את הממצאים.
  Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. Am J Epidemiology 145(1) P 1-9 Jan 1997.  Dolk et al, 1997
  2 - 4 µW/cm2 השפעה ישירה על חילוף יונים ואצטילכולין בתא חי Microwave effects on acetycholine-induced channels in cultured chick myotubes. Bioelectromagnetics 9; 363-372.  D'Inzeo, 1988
  4 - 10 µW/cm2 ירידה בתפקוד ילדים במבחן זכרון חזותי Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  5 - 10 µW/cm2 פעילות עצבית לא סדירה The Biological Action and Hygenic Significance of Elecromagnetic Fields of Superhigh and Ultrahigh frequencies in Densely Populated Areas, from Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation. Proceedings of an International Symposium, Warsaw 15-18 October, 1973, Polish Medical Publishers, Warsaw, 1974.  Dumanski & Shandala, 1974 cited
  10 µW/cm2 ירידה משמעותית ביכולת הבחנה חזותית Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  10 - 25 µW/cm2 שינויים בהיפוקמפוס (מוח ) כתוצאה של חשיפה ממושכת Destructive and reparative processes in hippocampus with long-term exposure to nonionizing radiation. In U.S.S.R. Report, Effects of Nonionizing Microwave Radiation, No. 7, JPRS 81865, pp. 15-20. cited Belokrinitskiy, 1982
  30 µW/cm2
  (0.015 W/Kg SAR)
  עליה בספירת תאים במערכת החיסונית Antibody responses of mice exposed to low-power microwaves under combined, pulse and amplitude modulation, Bioelectromagnetics 12: P 47-56.  Veyret, et al 1991 cited
  50 µW/cm2 ירידה של 18 אחוזים בשינת-REM - יש לכך השפעה  לטווח רחוק על יכולת  למידה וזכרון Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology 1996;33:41-7. cited  Mann et al, 1996
  100 µW/cm2 שינויים במערכת החיסונית Effect on the immune system of mice exposed chronically to 50 Hz amplitude-modulated 2.45 GHz microwaves. Bioelectromagnetics 17:246-8.  Elekes, 1996
  0.6 W/Kg SAR המחקר נועד לבחון כיצד אותות של מע' טל' סלולרי בתדרים סמוכים אך שונים ובסוגי אפנון שונים משפיעים על חלוקת תאי עובריים. התוצאות אמנם ראשוניות אך מדאיגות. Proto-oncogene mRNA levels and activities of multiple transcription factors in C3H 10T 1/2 murine embryonic fibroblasts exposed to 835.62 and 847.74 MHz cellular phone communication frequency radiation. Goswami PC, Albee LD, Parsian AJ, Baty JD, Moros EG, Pickard WF, Roti Roti JL, Hunt CR.; Radiation Oncology Center, Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University, St. Louis, Missouri 63108, USA.
  Published in Radiation Research(New York, NY) 1999 Mar;151(3):300-9.
   Goswami et. al. 1999
  100 µW/cm2 ירידה של 26 אחוזים באינסולין בעוצמות לא תרמיות Phasic Behavioral and Endocrine Effects of Microwaves of Nonthermal Intensity, by Carpenter DO and Ayrapetyan S, editors. Biological Effects of Electric and Magnetic Fields. Volume 1, published by Academic Press cited Navakatikian & Tomashevskaya 1994 cited
  120 µW/cm2 חסימת כניסת דם בתאי מח  בשל הקרנה  בתדר 915 מה"ץ
 • Permeability of the blood brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation;continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz. Bioelectrochem Bioenerg 1993;30:293-301.
 •   Blood brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields from a GSM wireless communication transmitter. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.
 • more
 •  Salford, 1993 and 1997 cited

   

  לקריאה נוספת עמדת נציב הדורות הבאים | דיונים בועדות הכנסת | פרסומים שונים | מודל זלצבורג

   

  עמדת נציב הדורות הבאים
  "על סמך מחקרים שהוצגו בפניו, וכן בועדות הכנסת השונות לגבי השפעותיה של קרינה אלקטרומגנטית על גוף האדם- סבר הנציב כי הנקיטה ב"עקרון הזהירות המונעת" (‎precautionary principle), בכל הקשור להשפעותיה של קרינה אלקטרומגנטית, הינה מחויבת. זאת, על מנת למנוע תוצאות הרות אסון בעתיד."


  דיונים בועדות הכנסת (בסדר כרונולוגי יורד) בנושא קרינת רדיו בלתי מייננת

   >> חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006
  1. מעקב אחר החלטות הוועדה בנושא אנטנות סלולריות על גגות הוסטלים לקשישים 23/3/05
  2. מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה וועדת הכלכלה 21/3/05
   הצ"ח פיקוח על מקורות אלקטרו מגנטיים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת מצנע וקבוצת חכי"ם
   הצ"ח הסדרת מתקני שדור סלולריים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת יורי שטרן
   הצ"ח אנטנות סלולריות, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת דני יתום
  3. מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה וועדת הכלכלה 11/1/05
   הצ"ח פיקוח על מקורות אלקטרו מגנטיים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת מצנע וקבוצת חכי"ם
   הצ"ח הסדרת מתקני שדור סלולריים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת יורי שטרן
   הצ"ח אנטנות סלולריות, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת דני יתום

  פרסומים שונים בסדר כרונולוגי יורד

  שנה חלפה - ועדיין אין תקנות לקרינה סלולרית
  31/12/07 יעל עברי-דראל ynet

  חוק הקרינה הבלתי מייננת, שאמור היה להסדיר ולפקח על הפעלת רשת האנטנות הסלולריות בישראל, נחקק בכנסת בדצמבר 2005. השר להגנת הסביבה היה אמור לתקן תקנות, לחתום עליהן ולפעול ליישום החוק עד 1 בינואר 2007. שנה חלפה. התקנות אמנם קיימות, אך חתימת השר חסרה.

  מוטורולה עורכת ניסוי חדש
  15/11/07 דוברת מוטורולה פורסם ב- Nfc

  לטענת מוטורולה: 30-40 אחוז של התעבורה הסלולרית מבוצעת מתוך מבנים. טכנולוגיית Femtocell מספקת דרך יעילה יותר בעבור מפעילים לנהל את התעבורה המבוצעת בתוך מבנים, בהשוואה לתאי macro החיצוניים של תשתית הסלולר הציבורית. החברה השלימה בדיקה מקיפה של פתרון טכנולוגיית הדור השלישי Femtocell והחלה בניסוי של הפתרון במפעיל סלולרי מוביל באירופה.

  כל האמת על המחקרים שמראים שאין נזק מסלולרי
  12/10/07 יפה שיר-רז ynet

  מה חברות הסלולר מסתירות מאיתנו ולמה הגופים שאמורים לשמור על בריאותנו משתפים איתן פעולה? על הסכנות האורבות במכשירי הסלולר - ולמה בעצם אתם לא יודעים על זה כלום

  קרינה מטלפונים ניידים משפיעה על תקשורת בין תאית
  17/9/07 יפה שיר-רז ynet

  מיננת זה לא מסוכנת? הלו, שומעים? במכון ויצמן חשפו את האופן בו הקרינה הסלולרית גורמת להיווצרות רדיקלים חופשיים בגוף, ומחקרים נוספים גילו כי הטלפונים הניידים פוגעים בחומר התורשתי ומאפשרים לחומרים מסוכנים לחדור למוח. יש קליטה? הלו?

  מחקר של מכון וייצמן: תאים חיים מגיבים לקרינה מטלפונים סלולריים 2/9/07 The Marker

  מחקר חדש של מכון וייצמן מגלה כי תאים חיים מגיבים לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים. לפי המחקר שערכו פרופ' רוני זגר חוקר סרטן מהמחלקה לבקרה ביולוגית וד"ר יוסף פרידמן, נמצא כי תאים חיים יכולים לקלוט מסרים מטלפונים סלולריים. בתוך חמש דקות, התאים החלו ליצור את החומר ERK, חומר טבעי המעורר צמיחה וחלוקת תאים. פרופ' זגר אמר כי רמות הקרינה בה עשו שימוש היו עשירית מזו הנפלטת ממרבית הטלפונים הסלולרים.
  במאמרם בגליון החדש של כתב העת Biomechanical אמרו החוקרים כי התגובה הזו שהופעלה בתאים לא נגרמה בגלל פליטת חום ממכשיר ההקרנה, וכי המדובר בדרך חדשה בה טלפונים סלולריים עשויים לפגוע בבריאות. עם זאת אף אחד מהתאים שהחלו להתחלק כתוצאה מהקרינה לא הפך לסרטני, אולם זאת במהלך תקופת המחקר בלבד.

  טלפונים סלולריים וגידולי מוח – במבוך המחקרים האפידמיולוגיים
  מאמר ב-6 חלקים מאת איריס עצמון

  חברת אורנג' תוריד אנטנות בגלל צבר של מקרי סרטן בבניין בעיר בריסטול 7/8/07 דיילי מייל הבריטי

  לשדות חשמליים יש פוטנציאל לטיפול בסרטן 8/2007 Physics Today

  האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן מטעה את הציבור 3/8/07 Microwave News
  האגודה האמריקאית ממומנת (כמו רוב האגודות למלחמה בסרטן בעולם המערבי) על ידי בעלי ההון המייצגים את התעשיות (כימיקלים, קרינה, תרופות, מזון וקוסמטיקה). לפני מספר שנים סייעה האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן לחברות הסלולר בבית משפט, במשפט של ד"ר ניומן שתבע את חב' מוטורולה. האגודה הנ"ל מנעה חקיקה להגבלת זיהום כימיקלים ובין היתר פעלה גם למען קידום חברת קוקה קולה. לאור כל האמור לעיל מתבקשת המסקנה כי עמדות האגודה הנ"ל אינן מבוססות על ידע מדעי טהור אלא מונעות ע"י שיקולים כלכליים גרידא.

  ניגוד אינטרסים של האגודה למלחמה בסרטן (ממוגרפיה, תכשירי הדברה, תעשית תרופות בארה"ב)

  ניגוד אינטרסים של האגודה למלחמה בסרטן (קשרים עם רדיולוגים בארה"ב)

  הסיכון בשימוש ברשת אלחוטית של מחשבים 1/8/07 פרסום בגרמנית בעיתון דר שפיגל
  * פרסום של ממשלת גרמניה 6/7/2007 * פרסום נוסף מתאריך 23/7/2007

  כשהשכנה היא אנטנה סלולרית 11/7/07 מאת: אלי דורון
  נוכח אזלת ידה של המדינה באכיפת החוק, על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לסייע במניעת השכרת הנכסים לשם הצבת אנטנות סלולריות

  בימ"ש הגבוה של אלסקה פסק: נזקים בריאותיים כתוצאה של קרינה בלתי מייננת 6/7/07
  מדובר בתאונה שארעה לעובד כתוצאה מרשלנות שגרמה לו להיחשף לקרינה בשטף הגבוה מערך הסף הבריאותי.

  שכן מהדור השלישי 5/7/07 מאת: אלי דורון
  נדמה כי החקיקה והאכיפה בישראל מפגרת בהרבה אחרי הטכנולוגיה והסכנות לבריאות הציבור. נוכח אזלת ידה של המדינה באכיפת החוק, על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לסייע במניעת השכרת הנכסים לשם הצבת אנטנות סלולריות, בין היתר על-ידי הכבדת נטל המס על בעלי הדירות.

  טלפון סלולרי ורפואה סינית 8/6/07 מאת: ניצן יניב
  עולם המושגים של תורות מזרחיות בכלל ושל הרפואה הסינית בפרט יכול להסביר את התופעה של ההפחתה בשימוש בטלפון סלולרי ובמכשירים חשמליים אחרים כמשלבת מרכיבים גופניים ונפשיים.

  לשבור את הגלים 1/6/07 איתי רום - גלובס
  הסימפטומים הם אלרגיה, תשישות ובעיות ריכוז, נדודי שינה ובעיות עיכול. יותר ויותר אנשים מגדירים עצמם כרגישים לקרינה אלקטרומגנטית ומתנתקים מהחיים המודרניים: בלי טלוויזיה, בלי סלולרי, בלי אינטרנט. סתם נודניקים?
  בשוודיה כבר הכירו בהם כנכים. המתלוננים הישראלים נחשפים כאן לראשונה. אולי גם אתם תתחילו להתגרד

  מישהו שומע אותי?

  5/2007סיפורה של איריס עצמון, מאת דניאל מישורי

  Vatican Radio officials convicted 9/5/07 BBC

  בכירים ברדיו הואתיקן הורשעו בזיהום אטמוספרי ע"י שידור בעוצמות גבוהות שגרמו למחלות סרטן בשכונות סמוכות ברומא

  בוועדת הפנים שוקלים הגשת בג"צ נגד המדינה 8/5/07 מאת: רונן ליבוביץ
  יו"ר ועדת הפנים, ח"כ פינס, יפנה למבקר המדינה בבקשה לבדוק מדוע לא הובאו לאישור הוועדה תקנות חוק הקרינה הבלתי מייננת כמו כן נשקלת פניה תקדימית לבג"צ בנושא נציג משרד התקשורת: השפעת התקנות על משק התקשורת תהיה 900 מיליון ש"ח

  השפעת טלפוניה סלולרית על גלי מח 27/4/07

  T-MOBILE 'BURIED' CANCER REPORT 15/4/07 Sunday Times
  ענקית חברות הסלולר T-MOBILE מואשמת בהסתרת מידע מדעי על נזקים מוכחים מטלפונים ניידים.

  מסקנת החוקרים: שימוש בטלפונים סלולריים למשך יותר מעשר שנים נותנת תבנית עקבית של סיכון מוגבר לגידול בעצב השמיעתי וגליומה, הסיכון הגבוה ביותר נמצא מחשיפה באותו צד של הגידול.

  נזקי קרינה סלולרית - פוריות נמוכה בזכרים

  הגבלת גיל השימוש בטלפונים ניידים 5/1/07 מאת: גלעד נתן
  דוח של ארגון הבריאות העולמי קובע כי קיימת סכנה בחשיפת ילדים לשימוש בטלפון נייד סקירה משווה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  בית משפט מחוזי בתל אביב הכריע נגד עיריית ת''א וחברות הסלולר 14/5/2006
  "היתרי הבנייה שניתנו לחברות מבוטלים, הן בשל חריגה מהוראות תמא 36/א' והן בשל כך שאישור מיקומם של מתקני השידור, חורג מהחלטת רשות הרישוי ולא ניתן על ידי רשות מוסמכת."
  לשון ההחלטה | פרשנות על ההחלטה

  העצומה נגד המשך כהונתו של ד"ר מייקל רפצ'ולי כראש ארגון הבריאות העולמי

  העצומה הוכנה במהלך שנת 2005 והיעד היה איסוף 2000 חתימות עד לתאריך 7/5/2006. עד כה נאספו כ- 920 חתימות בלבד.

  אנטנות "ידידותיות"? הסוף למודל מודיעין 3/3/2006

  מחקר מלמד: טלפונים סלולריים ואלחוטיים יש בהם כדי להזיק לבריאות   פרסום המאמר המלא באנגלית

  מחקר גרמני המלמד על נזקי בריאות כתוצאה של קרינה סלולרית

  חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006 ויקיטקסט

  הקשר בין סלולר ותחלואה

  מאזכר כתבה, שלא תדעו מצרות
  של איריס עצמון, מחברת הספר
  © 2004 הסלולרי, לא מה שחשבת!
  המידע שמוסתר מהציבור

  בית משפט העליון בארה"ב פסק כנגד יצרניות ציוד סלולרי
  בית המשפט העליון בארה"ב דחה בתאריך 30.10.05 עתירה של יצרניות טלפונים סלולריים, אשר ביקשו לבטל החלטה של בית משפט לערעורים שקבע כי יש לדון בתביעות יצוגיות שהוגשו נגד החברות, בגין סיכוני בריאות שנגרמים, לכאורה, עקב קרינה סלולרית ועל כך שהחברות הסלולריות ידעו על הסיכון הקיים מהקרינה הסלולרית ולא הזהירו את הציבור מפניו.

  בית משפט בשבדיה פסק: אנטנות הדור השלישי = מפגע סביבתי
  UMTS-net. Ltd, חברה שבדית לתקשורת סלולרית עתרה לבית משפט לעירעורים על פסיקת בית משפט לעניני איכות סביבה והפסידה. בתאריך 12.10.05 פסק בשבדיה בית משפט לערעורים: אנטנות ניידות ותרנים קבועים של מערכות סלולר של הדור השלישי מהווים בפעולתם סכנה לסביבה
  לפרטים נוספים אפשר להתקשר לשבדיה טל' 08-729 72 63 לבקש לשוחח עם Tomas Lofgren | מקור מידע נוסף

  השפעת קרינה סלולרית על חסידות - מחקר שנערך בספרד
 • Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork
  by ALFONSO BALMORI Consejerםa de Medio Ambiente, Junta de Castilla y Leףn, Valladolid, Spain

 • Potential Health Implications from Mobile Communication Systems  כנסים בינ"ל 2005

  חוקרים השמיטו ממצאים מדאיגים מפרסום של מחקר על הסיכון שבסלולרי
    רק הממצאים המרגיעים פורסמו הארץ 30/9/05

  "בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא מהימנות" כתבת וידאו מתאריך 22/8/05

  נייר עמדה של עמותת אומ"ץ בנושא קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי

 • RF-Induced DNA Breaks Reported in China "Zhengping Xu of the Zhejiang University School of Medicine reported that cells exposed to a pulsed 1800 MHz RF radiation at an SAR of 3 W/Kg for 24 hours showed a statistically significant increase in DNA damage." Presented at the 4th International Seminar on EMFs and Biological Effects, held in Kunming China, September 12-16, 2005.

  חוקרים מהטכניון: "הקרינה הסלולרית פוגעת בעיניים" מעריב 7/05

  בעל המאה הוא בעל הדעה חברות הסלולר מממנות מחקרים על השפעות הקרינה ודורשות בתמורה את הזכות "לערוך" את התוצאות. עדויות של מדענים. מעריב 10/7/05

  עבודת מחקר על אנטנות סלולריות וצבר סרטן בספרד 20/6/05

  מומחה: כאבי ראש, הקאות וסחרחורות "אלו סימפטומים שמאפיינים קרינה אלקטרו-מגנטית" מעריב 5/05

  בחודש מאי 2005 החליט בימ"ש מינהלי בקליפורניה כי התובעת, שרזה פרייס, נפגעה מגידול בראש כתוצאה של קרינת רדיו. ביהמ"ש הורה למעבידה לשעבר לשלם לה הוצאות ריפוי, בסך 30,000 דולר, בשל נזקי הקרינה מהם סבלה בשל עבודתה, כמתכנתת טלפונים סלולריים! כדי לקרוא את המאמר מתאריך 2/10/05 הקליקו כאן (אנגלית).

  ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל
  דו"ח מסכם שהוגש למשרד לאיכות הסביבה, מרץ 2005

  העליה התלולה במפלס האלימות... זו רק ההקדמה! ITIS Foundation for Research on Information Technologies in Society, Zurich   מחקרים בשוויץ

  השפעת הקרינה על השינה של בני אדם: Bioelectromagnetics 2003 | Journal of Sleep Research 2002 | Neuroreport 2000

  International Encyclopedia of Neuroscience by W. Ross Adey, Professor of Physiology; Loma Linda CA, USA (2004)

  Mobile phone radiation and health From Wikipedia, the free encyclopedia 2004-2005

  The Latest Publications: EMF - פרסומים אחרונים של ICNIRP אודות השפעות פיסיולוגיות - דצמבר 2004

  TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition
  28/6/2004 Health Council of the Netherlands

  The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer
  Published in Umwelt·Medizin·Gesellschaft 17,4 2004
  Authors: Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter Vogel, Helmut Voit.

  Wolrd Health Organization - WHO Symposium Record Abstracts presented in Bangkok, Thailand, January 2004

  בתקצירי הכנס של ארגון הבריאות העולמי WHO, פורסם בעמ' 20: הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן קבעה על סמך מחקרים אפידמיולוגים ראשוניים כי שדות מגנטיים בתדר נמוך עלולים לגרום לסרטן בבני אדם. לעומת זאת עדיין לא נמצא קשר חד-ערכי להגדלת הסיכון לסרטן כתוצאה של קרינת רדיו. בעבודה אחרת פורסם בעמ' 59: "אפשר לבצע מחקר מסודר לחקר סרטן כתוצאה של שידורי רדיו". השאלה: מדוע רק "אפשר"? מתי זה יבוצע, אם בכלל?


  הסלולרי, לא מה שחשבת!
  המידע שמוסתר מהציבור
  ספר שנכתב ע"י איריס עצמון
  © 2004

  קרינה מתחנות שידור סלולריות - תקנים, השפעות בריאותיות ועקרונות של זהירות
  2003 ד"ר מונה נופי-נעמה, רכזת קרינה אלקטרומגנטית, איגוד ערים חיפה

  דור שלם של בני נוער עלולים להפוך לסנילים בשיא חייהם בשל שימוש בטלפונים סלולריים ובטכנולוגיות אלחוטיות חדשות – כך עולה ממחקר שפורסם בשנת 2003 על ידי המכון האמריקני למדעי בריאות הסביבה, מטעם ממשלת ארה"ב. כדי לקרוא את המאמר בעברית הקליקו כאן. וכן ר' "כך הוטעו כולם אודות סכנות הסלולר".

  קרינה סלולרית: על נזק מיידי, סרטן והכחשות חשיפה אלמ``ג גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידיים
 • חשיפה אלמ``ג גורמת להפעלה מיידית של גנים
 • חשיפה אלמ``ג גורמת מייד לנזק מוחי
 • חשיפה אלמ``ג גורמת ליצירת רדיקלים חופשיים
 • חשיפה אלמ``ג גורמת מייד לשברים ב-DNA
 • חשיפה אלמ``ג במשך שנים גורמת לסרטן

  Experts asked to shut up or quit jobs   עובדות על מומחים שהושתקו או פוטרו ממקומות עבודתם

  The Third International Conference

   ELECTROMAGNETIC FIELDS AND HUMAN HEALTH – FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH
   Held in Moscow and St. Petersburg, Russia, September 17-25, 2002.

  תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002

  נזקי טלפונים סלולריים   ד"ר זמיר שליט"א, 2001

  בעבר חשבו שרק אפקט החימום גורם לנזקים לרקמה החיה. כיום ברור שגם אם הקרינה אינה גורמת לחימום הרקמות, היא גורמת לנזקים. המאמר מסביר את התופעות וגורמי הנזק.

  REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods

  A project funded by the EU under the programme "Quality of Life and Management of Living Resources", Key Action 4 "Environment and Health": QLK4-CT-1999-01574

  השפעות ביולוגיות של קרינה אלקטרומגנטית מאמר של רפי קורנשטיין, מדע - עיתון מדעי לכל - כרך ל"ד מספר 1

  An Overview of Radiofrequency/Microwave Radiation Studies Relevant to Wireless Communications and Data by Cindy Sage; presented at the
  International Conference on Cell Tower Siting Linking Science & Public Health Salzburg, June 7-8, 2000

  Mobile phone cancer study 'flawed' - BBC, May 1999   בי.בי.סי. מדווח על מחקרים לא ראויים

  Submissions to Standards Australia on adopting the ICNIRP radio frequency exposure limits for Australia and New Zealand 24/7/1998

  דון מייש נציג איגוד הצרכנים של אוסטרליה מציג נתונים מדאיגים על חשיפה לקרינה א"מ בלתי מיננת. יש שם התייחסות מפורטת לפרשת עובדי שגרירות ארה"ב במוסקבה. פרשה שנתגלתה בשנת 1967 (ר' להלן התייחסות של פרופ' גולדשמיט משנת 1995).

  הנחיות ICNIRP עבור שדות אלקטרומגנטיים עד לתדר 300 גה"ץ אפריל 1998

  Cellular Telephones and the Potential Hazards of RF Radiation:

  Responses to the Fear and Controversy.   Conclusions - Spring 1998

  RF Radiation and Electromagnetic Field Safety     1997 פרסום של אגודת חובבי הרדיו בארה"ב

  גלי מוח כמעט 2000 - חוברת 14 אביב 1997

  What effects of EMFs have been reported in laboratory studies? - September 1996

  An Official Document of NIEHS - National Institute of Environmental Health Sciences

  Where the trail leads 1995 ציטוט נוסף

  פרופ' גודלשמידט מאוניברסיטת בן-גוריון מספר כי היה מעורב בשנת 1974 בחשיפת מחקר על ריבוי מחלות (פי 6-8 מהצפוי) בקרב עובדי השגרירות האמריקאית במוסקבה (1967). בדיעבד התברר כי עובדי השגרירות האמריקאית נחשפו לקרינת מיקרוגל, בתוך בניין השגרירות. מעולם לא ניתן כל הסבר אחר להופעת המחלות והתמותה המוגברת! בדיעבד הגיע פרופ' גולדשמידט למסקנה כי כל הגורמים השלטוניים המעורבים ניסו לטשטש את הממצאים המדהימים שנתגלו. במאמר שפרסם בשנת 1995 נכתב כי בארה"ב בוצע מחקר ע"י פרופסור ליליאנפלד, ראש מחלקת אפידימיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת ג'ון הופקינס. הדו"ח משנת 1978 שלל כל ממצא לגבי השפעת הקרינה במוסקבה!
  התברר כי קרוב לפרסום הממצאים אושפז פרופסור ליליאנפלד. בדיעבד נוספו הערות לדו"ח שלו ע"י פקידי משרד החוץ, אלו אשר הזמינו את העבודה. בשנת 1990 נפטר פרופסור ליליאנפלד ולא ניתן היה לדלות מידע נוסף.
  פרופ' גולדשמידט עבר על כל הטקסט והטבלאות בפרסום המחקר "המעובד" של ליליאנפלד והגיע למסקנה כי הצגת נפח ענק של נתונים (106 טבלאות) נועד להראות שכביכול כל אפשרות נבחנה. את זאת עשו תוך כדי טשטוש הממצאים האמיתיים שנותרו קבורים בהררי המידע. בין השיטין מצא החוקר כי היתה תחלואת סרטן ותמותה גבוהה במיוחד בקרב עובדי השגרירות במוסקווה. לפי הידוע הם נחשפו לקרינת מקרוגל בצפיפות הספק של כ- 10 µW/cm2 בלבד...
 •  

    איזכורים של מודל זלצבורג
 • Salzburger Resolution zu Mobilfunksendeanlagen ההחלטה המקורית בגרמנית
 • Preliminary Standard for Pulsed EMF In Salzburg, see also The Microwave Syndrome
 • WHO-Workshop: Necessities for the public acceptance of mobile phone - and wireless-infrastructure
 • Doesn't the FCC Standard Protect Us?
 • Support federal legislation on Local Control for Tower and Antena Siting
 • Wireless Devices, Standards, and Microwave Radiation in the Education Environment
 • NIR Exposure of Salzburg
 • Cellphones - A Boon To Modern Society Or A Threat To Human Health?
 • Workshop on possible biological and health effects of RF electromagnetic fields
 • Radio Waves Pose Invisible Danger
 • Health Effects from Cell Phone Tower Radiation
 • International Conference on Cell Towers
 • Putting Cell Phone Antennas Near Schools Is Too Risky
 •  

    סיכום / תמונת מצב:

 • התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
 • בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא הקרינה בצה"ל
 • לדעת כותב שורות אלו לא יגרם נזק פיסיולוגי אם וכאשר מערכות טלפון סלולרי תופעלנה בתנאים אופטימליים. אבל לא זה המצב כיום. היינו עדים להשתוללות בלתי מרוסנת של חברות הסלולר וחוסר פיקוח של ממש על הבודקים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. יש לגנות את הזלזול שהפגין עד כה המשרד להגנת הסביבה כל עוד הינו מתעלם ממימוש אחריותו המוחלטת להגן עלינו לפי עקרון הזהירות המונעת. טרם זכינו לראות שיתוף פעולה (של ממש) בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הבריאות. משרד הבריאות אדיש ופרט לפרסומים ארכאיים (שאינם רלוונטיים ודוק אינם מדוייקים) אינו מתייחס לאמור לעיל. המשרד להגנת הסביבה מתאמץ, אמנם, להתעדכן. אך במשאבים הדלים והבלתי מספקים העומדים לרשותו אינו מסוגל לפתור את הבעיה שהוא אמור להיות מודע לה.

  יש מקום להמשיך במחקרים מסוג אלו המצויינים לעיל ומצד שני אסור להיתפס לפאניקה!

  הציבור אינו מבין כי גודל צורת ומיקום האנטנות אין בו כדי לגרום לנזק פיסיולוגי (למעט נזק פסיכולוגי בשל חוסר הידע). מה שקובע לעניין בריאותינו הוא צפיפות ההספק המוקרן ורכיבי אפנון AM במקום נתון.

  מן הראוי לתקן מספר סעיפים בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 . מתברר כי רשויות השלטון אינן אוכפות את החוק הזה, כפי שאינן אוכפות חוקים אחרים! אין מנוס מהמסקנה כי גופי הפיקוח מתעלמים במתכוון מהמידע המוצג לעיל, בעניין סיכוני קרינה בלתי מייננת. בתשובותיהם המתחמקות הם דואגים להרגיע את הציבור. זאת, ככל הנראה, במטרה לקדם פרישת רשתות תקשורת, המסייעות לחיזוק גורמי השלטון ודרך כך גם הגדלת רווחים כלכליים של בעלי ההון המקורבים לשלטון וחיזוק של אוכלוסיה "מועדפת".
  כנגד המצב הבלתי נסבל, כמותואר לעיל, נוצרו התארגנויות בישראל. ר' למשל: כנס אזרחים מטעם פורום הגל הירוק ועמותת אזרחים למען הסביבה שתמכו בפוליטיקאים הנוקטים עמדה בלתי פשרנית כנגד התופעה האמורה.
   ארגונים לא ממשלתיים אחרים המעורבים בסוגית התנגדויות הציבור, לפי סדר הא"ב:
 • אדם טבע ודין (אט"ד) - לדעתנו, אינם מספיק נחרצים בניר העמדה שלהם.
 • אובייקטיבי™, טען בשעתו כי פעל "בתמיכתו הישירה של ח"כ פינס"...
 • המרכז למחקר גרעיני נחל שורק (ממ"ג) (מה למחקר גרעיני ולטל' סלולריים?) ביצע מדידות קרינה בעיקר עבור חברות הסלולר וניסה לחפות על מחדליהן. לא רק שאנשי ממ"ג לא הוסמכו ע"יהרשות הלאומית להסמכת מעבדות , אלא שבבדיקה השוואתית של מכשירי מדידת קרינה שכוילו על ידם נמצאו קריאות נמוכות ביחס למכשירים שכוילו ע"י יצרנים בחו"ל!
 • הפורום לסלולריות שפויה אינו מהווה ישות משפטית שכן אינו רשום ואינו מאושר על פי דין לייצג אחרים. לכן אין לו זכות עמידה בפני עצמו בבית משפט בישראל. חרף פנייה בכתב של עמותת אומ"ץ שנשלחה לרכז הפורום לסלולריות שפויה, מר אבי דבוש, טרם נתקבלה תשובה לשאלה, מי הם החברים ב"קואליציה של למעלה מ- 50 ועדי פעולה מקומיים, תושבים מכל רחבי הארץ והארגונים הסביבתיים הגדולים" כרשום במסמכים שמר דבוש הפיץ.
 • הצעירים והירוקים במועצת העיר הרצליה בצעו סקר אנטנות סלולריות.
  מה היה צפיפות ההספק המוקרן שם? הם נמנעו מלפרסם את הנתונים!
 • "נלחמים על הבית!" כולל כתבות, חלקן מגמתיות כלכלית! הארגון הסיר קישור קודם לדף זה,
  ככל הנראה בשל פרסום עובדות, שלא התאימו לסדר היום שלהם, הגשת תביעות ענק.
 • פורום החברות הסלולריות בישראל תומך כמובן ללא סייג בניגוד האינטרסים של חברות הסלולר.
 • פורטל "בית משותף" ממומן ע"י חברה מסחרית, הנותנת שירותי מדידות קרינה
  לפיכך, אין מנוס מהמסקנה כי לפחות חלק מהארגונים הנ"ל הינם בעלי אינטרסים זרים, בין היתר כלכליים, ו/או פוליטיים.
  לאור האמור לעיל פרסמה עמותת אומ"ץ באוגוסט 2005
 • נייר עמדה בנושא קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון נייד סלולרי
  שעיקריו: 1. מדידות עוצמת קרינה אינן מדוייקות הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול 2. יש הוכחות לכאורה על נזקים ממשיים 3. רשויות השלטון האמונות על הסדרת הנושא הפרו את עקרון האובייקטיביות. בתאריך 10/11/05 החלה אומ"ץ בקשר של שיתוף פעולה עם "הקואליציה לבריאות הציבור" בו ביום בקרו חברי הנהלת העמותה בכנס היסוד של "העמותה לשימור הכרמל" וכיום מקיימת אומ"ץ שיתוף פעולה מלא עם אזרחים למען הסביבה - אל"ס.
  בדצמבר 2006 חוקק חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006 אך לא נאכף עד היום!
  בתאריך 21 במרץ 2007 השיב השר להגנת הסביבה בפני ועדת הפנים של הכנסת להגנת הסביבה לעניין אכיפת החוק הנ"ל. חברי הכנסת בועדה זו לא היו מרוצים, בלשון המעטה, מתשובות כבוד השר, גדעון עזרא.
  בתאריך 1 באפריל 2007 השיב המשרד להגנת הסביבה לא לעניין לשאלות אומ"ץ ואל"ס.
  ר' הסבר כיצד מפר המשרד להגנת הסביבה את עקרון הזהירות המונעת?

 • התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
 • בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא הקרינה בצה"ל

 • אם אתם רוצים למנוע המשך ההפקרות והניצול לרעה של המצב ע"י חברות הסלולר,
  הצטרפו ותמכו בפעילות עמותת אומ"ץ בשת"פ עם הקואליציה לבריאות הציבור.
  הפעילות של אומ"ץ על טהרת ההתנדבות!

  אומ"ץ העתק ידנית את הכתובת
  רחוב לבונטין 12
  ת.ד. 191
  תל-אביב 61001
  טל': 5605588 (03)
  פקס: 5600469 (03)
 • חזון עמותת אומ"ץ
 • מטרות עמותת אומ"ץ
 • פעילויות עמותת אומ"ץ
 • רשימת פעילי אומ"ץ
 • פרסומים של חברי אומ"ץ
 • אומ"ץ בויקיפדיה
 •  

  צריך אומץ להיות חבר פעיל באומ"ץ
  עמותת אומ"ץ פועלת על טהרת ההתנדבות

  תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן


  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.