פרסומים של אומ''ץ  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות
עובדות על סיכוני
קרינה בלתי מייננת

 • עדויות על סכנות נזקים בשל חשיפה לטלפונים סלולריים, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה).
  לאור האמור לעיל, אין ספק כי קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.


  זהירות קרינה! הטלפון הנייד שבידך מזיק יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות!

  מידע על אנטנות סלולריות

  טלפון סלולרי סכנה בריאותית

  בדיקות קרינה אינן מדויקות! הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול