תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי map

חזור
דף קודם
פרסומים של חברי אומץ

בועז ארד

קישורים למאמריו

 • סוגרים צמצם בתקשורת
  בעז ארד, ממקימי פורום "אחריות אישית", טוען להפליית התקשורת הישראלית
  בסיקור ההפגנה הגדולה בכיכר רבין. "התקשורת בונה ´כפרי פוטיומקין´ תודעתיים
  תוך פגיעה באינטרסים הקיומיים של מפרנסיה"
 • קישורים לאתרים בניהולו

 • אנכי - תלמידי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל
  מיזם בשיתוף פעולה של ומאמץ של יוצרים שונים הדוגלים בערכי הפילוסופיה של איין ראנד
 • פורום אחריות אישית
  התארגנות פרטית הכוללת עצומה אונליין בקריאה להחלת נורמות אחריות אישית
  והתפטרות ההנהגה הכושלת של אולמרט-פרץ-ליבני לאחר המלחמה האחרונה בלבנון.
 • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
  ביקורת על תנועת אומ"ץ

  חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

  תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.