פרסומים של חברי אומץ

אהרון הנדלמן

קישורים לפרסומיו

  • העת להתאמת חוקי העבודה בישראל לעידן החדש
  • הצעה לסדנא על אתיקה בפנלים וסרטים לעובדים בכירים בחברות
  • מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

    © כל הזכויות שמורות

    אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
    על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.