טלפון סלולרי מסוכן לבריאות
עובדות על סיכוני נזקי קרינה בלתי מייננת

 • טלפון סלולרי סכנה בריאותית חמורה, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה). אין ספק כי קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.

  קרינה סלולרית

  סכנה בריאותית מאנטנות סלולריות

 •  

   

  צריך אומץ להיות חבר פעיל באומ"ץ
  עמותת אומ"ץ פועלת על טהרת ההתנדבות
  אומ"ץ בויקיפדיה