קרינה בלתי מייינת עלולה לגרום במקרים מסויימים ליצירת רדיקלים חופשיים בגוף החי. זאת בשל שיבוש מנגנון הניטרול.
מחלות רבות נגרמות בשל כך.