פרסומים של אומ''ץ  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות
עובדות על נזקי קרינה בלתי מייננת

באתר זה תמצאו עדויות על נזקים בשל חשיפה לקרינה א"מ (אלקטרומגנטית) בלתי מיננת, דוגמת קרינה סלולרית הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').

מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. מדובר באפקטים א-תרמיים (בעוצמות קרינה פחותות בהרבה מ- 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), הגורמים בין היתר לשינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה).

אין לנו ספק כי קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.

לדעתנו חובת השלטונות להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המותר לרמה של עד 1 מיקרו-ואט לסמ"ר.


זהירות! קרינה סלולרית / סלולרית

סכנה בריאותית מאנטנה סלולרית בדיקות קרינה אינן מדויקות! הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול