עמדת עמותת אומ"ץ בעניין רמות החשיפה המותרות  קרינה סלולרית? מה עושים?

אתם יושבים לכם בניחותא בביתכם כאשר אנטנה סלולרית נמצאת ממש מולכם.

אולי אתם פרייארים? האם המדידות מדוייקות?
מה רמות הקרינה המותרות? מה עמדת עמותת אומ"ץ בעניין סף החשיפה?

מה עשתה ההסתדרות עבור עובדיה וכיצד התקפלה חברת בזק בדאגתה לבטיחותם של עובדיה בגין פעולות של צד ג', מפעילים סלולריים?

ר' הסכם בין הסתדרות העובדים הכללית לבין חברת בזק.

ההסכם הנ"ל נחתם במהלך דיונים בבית הדין לעבודה.

בניסיון להפסיק שביתת עובדיה הסכימה בזק להודות בכתב כי היא דואגת להם והסדירה את נושא בטיחותם בגין פעולות של מפעילים סלולריים.

כל אישורי ההקמה ואישורי ההפעלה מהמשרד לאיכות הסביבה, וכן כל אישור עתידי שיידרש על ידי המשרד לאיכות הסביבה, אם יידרש, אשר יועברו לבזק על ידי מפעיל סלולרי, בגין ביצוע פעולות השדרוג, יועברו לנציגות העובדים מיד לאחר קבלתם.

לנציגות העובדים יועברו דו"חות בדיקות המדידה כפי שנערכו למתקני השידור. בכל מקרה בו ימצא כי רמת קרינה עולה על המותר, יכובה מתקן השידור באופן מיידי, עד לתיקון התקלה. בכל מתקן בו תוחלפנה האנטנות, תבוצע מדידת רמות קרינה תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע ההחלפה.

ההסתדרות לא האמינה לסלקום והיא יודעת למה. אז למה אתם מאמינים?

תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרינה בלתי מייננת

אנטנה סלולרית - סכנות קרינה
טלפון סלולרי סכנה בריאותית
מה מזיק יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות?
בדיקות קרינה רמות קרינה