אנטנות סלולריות עובדות על אנטנות סלולריות
טלפון סלולרי מסוכן לבריאות

 • עדויות על נזקים שנגרמו בשל חשיפה לקרינה מאנטנות סלולריות, דוגמת קרינה סלולרית הנפלטת מאנטנות סלולריות (סלולריות) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה).
  לאור האמור לעיל, אין ספק כי קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.

  טלפונים סלולריים סכנה של ממש | אנטנה סלולרית פוטנציאל לסכנה בריאותית

 • מה המטרה של דפי הסבר אלו?
 • מה מזיק יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות?
 • מהו עקרון זהירות מונעת?
 • מה מזיק יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות?
 • האם המכשיר הנייד מסוכן לילדים?
 • הקימו מולכם אנטנה סלולרית? אתם מודאגים! מה עושים?
 • מה ניתן לעשות במקרה שאני מבקש לסלק אנטנה?
 • מי אחראי על ניטור הקרינה?   המשודרת ממכשירים ניידים ומאנטנות פיראטיות
 • מה עמדת ארגון הבריאות העולמי?
 • מה ערכי סף שנקבעו לחשיפה סביבתית במדינות המחמירות?
 • איך אפשר להקטין את רמת החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית הנפלטת ממכשיר נייד?
 • מהו מתקן גישה אלחוטית והאם הוא מסוכן?
 • מדוע יש צורך במספר רב של אנטנות ממסר?
 • מה עדיף? להרחיק אנטנות ממסר מבתי-מגורים או לרכזן במקום אחד במרחק של מספר ק"מ?
 • כיצד ניתן לקבל מידע על אתרי שידור?
 • מהם הפרטים שיש לבקש מהגורמים המוסמכים?
 • האם ניתן להציב אנטנות של מספר חברות על אותו תורן?
 • היכן ניתן לקבל מידע על פריסת האנטנות באזור מגורים מסויים?
 • מה עדיף, הרבה אנטנות קטנות בתוך העיר או אנטנות גדולות מסביב לעיר?
 • האם קיימות בדיקות תקופתיות של האנטנות כדי לבדוק תקינות האנטנות ועמידה בתקן?
 • אם חברה סלולרית מחליטה לשנות את עוצמות השידור או את האנטנה מה עליה לעשות?
 • באילו תדרים משדר טלפון סלולרי?
 • מה הספק השידור של מכשיר נייד?
 • מה הספק השידור של אנטנת ממסר?
 • מהי שיטת השידור של טלפון סלולרי?
 • האם גופנו מושפע בצורה זהה מכל שיטות השידור?
 • האם טלפון אלחוטי ביתי פועל באותה צורה כמו טלפון סלולרי/נייד?
 • האם שימוש בטלפון סלולרי מסוכן?
 • היש מחקרים המעידים על נזקים כתוצאה של חשיפה לקרינת רדיו?
 • כיצד התייחס עד כה משרד הבריאות למחקרים המעידים על נזקי קרינה?
 • כיצד התייחס עד כה המשרד להגנת הסביבה למחקרים המעידים על נזקי קרינה?
 • כיצד התייחס עד כה משרד המסחר והתעשייה לאחריותו לשיווק מכשירים ניידים?
 • האם חוק הקרינה הבלתי מייננת פותר את הבעייה?
 • מה היא מידת חשיפת חיילי צה''ל לקרינת רדיו ומכ''ם ומהם הסיכונים?
 • מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב בצה"ל ובמקומות העבודה?
 • מה עמדת עמותת אומ"ץ בעניין רמות החשיפה המותרות?
 • היש לכם שאלות נוספות? רוצים לקבל הבהרה? יש לכם הערות, או בקשות?
 • קרינה סלולרית? מה עושים? בדיקות קרינה