דו''ח מבקר המדינה

חומ"ס - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות (הצעה לאמנה)

חובות המפעל עתיר החומ"ס

חובת הרשויות
המבצעת והשופטת

חובת הרשות המחוקקת

זכויות הציבור ה"מאוים"

לקיים את רוח החוק
אשר נועד לאפשר קיום בביטחה ובריאות לציבור בסביבת חומ"ס.

לאכוף את החוקים כרוחם
כדי לאפשר לציבור להתקיים בביטחה ובבריאות בסביבת חומ"ס.

לחוקק ולעדכן חוק או חוקים
אשר יאפשרו קיום בביטחה ובבריאות

לציבור החי ופעל בסביבת חומ"ס.

* להתקיים בביטחה ובבריאות
   בסביבה שיש בה חומ"ס

לאפשר לציבור הרחב
 לדעת כל מה שמסכן אותו
:

מידע שלם, אמיתי, עדכני וברור;
לשתף פעולה בתחקור (בסיוע רשויות),
ולחשוף את המידע  הנדרש בשלמותו!

לאפשר לציבור הרחב
 לדעת כל מה שמסכן אותו
:

  מידע שלם, אמיתי, עדכני וברור;
  לסייע בתחקור אודות נכונות
 המידע ובחשיפתו בשלמותו!

לחוקק ולעדכן חוק או חוקים, אשר יאפשרו לציבור לדעת כל מה שמסכן אותו:
מידע שלם, אמיתי, עדכני וברור;
יסמיכו תחקור בסיוע הרשויות
אודות נכונות המידע.

* לדעת כל מה שמסכן אותו:
מידע שלם, אמיתי, עדכני וברור (שקיפות);
אפשרות תחקור, בסיוע הרשויות,
אודות נכונות המידע  (אימות הסיכונים).

לקיים פתיחות מירבית
ולאפשר לציבור הרחב
   להשתתף בצוות קבלת ההחלטות
בהערכה/ תמחור/ קביעה הוגנים
של סיכוני חומ"ס בסביבתו הקרובה והרחוקה - לנפשו ולרכושו - לסביבתו הקובעת את איכות חייו.

לאכוף את החוקים והתקנות
תוך שיתוף הציבור

בצוות קבלת ההחלטות
בהערכה/ תמחור/ קביעה הוגנים של סיכוני חומ"ס בסביבתו הקרובה והרחוקה - לנפשו ולרכושו
- לסביבתו הקובעת את איכות חייו.

לחוקק  ולעדכן חוק או חוקים אשר יאפשרו לציבור
 להשתתף בצוות קבלת ההחלטות
בהערכה/ תמחור/ קביעה הוגנים של סיכוני חומ"ס בסביבתו הקרובה והרחוקה
- לנפשו ולרכושו
- לסביבתו הקובעת את איכות חייו.

* להשתתף בצוות קבלת ההחלטות
בהערכה/ תמחור/ קביעה הוגנים של
סיכוני חומ"ס בסביבתו הקרובה והרחוקה
- לנפשו ולרכושו
- לסביבתו הקובעת את איכות חייו.

לסלק / לנטרל חומ"ס לאלתר
 ולהמנע מסחבת מובנית, הקיימת
במסגרת אכיפת החוק הקיים.

להקצות משאבים כנדרש
ולאכוף את החוקים ביעילות

כדי לסלק / לנטרל חומ"ס
 ולאכוף לאלתר תקנות בטיחות
(באמצעים משפטיים יזומים).

לחוקק  ולעדכן חוק או חוקים אשר יסייעו לסלק / לנטרל חומ"ס
 ולאכוף לאלתר תקנות בטיחות.

* לדרוש מאת הרשויות וגורמי הסיכון
 לסלק / לנטרל חומ"ס
 ולאכוף לאלתר תקנות בטיחות

לקבל אחריות אישית ומוסדית
מלאה לכל מחדל, התרשלות או חריגה
ולבטח את המפעל בפני סיכונים.

לקבל אחריות אישית ומוסדית
של  כל גורמי הרשות המבצעת
לכל התרשלות או חריגה
ולהטיל אחריות על המפעל המתרשל

לחוקק ולעדכן חוק או חוקים אשר ימסדו אחריות אישית ומוסדית
של  כל גורמי הרשות המבצעת
ושל המפעלים עתירי חומ"ס.

* לתבוע אחריות אישית ומוסדית
בסיוע הרשויות

להימנע מהגשת תביעה מסוג  SLAPP

לאכוף את החוקים
שימנעו ממפעלים עתירי חומ"ס הגשת תביעה מסוג 
SLAPP

לחוקק ולעדכן חוק או חוקים אשר ימנעו אפשרות תביעה מסוג SLAPP

לא להיות מאוים ע"י תביעת-נגד
מסוג
SLAPP
Strategic Lawsuit Against Public Participation

סרט אנגלי משנת 2005 על סתימת פיות ואיך הצליחו פעילים חברתיים במאבק נגד תביעות "דיבה" מפוברקות